Skip to content

Risk att terrordömd begår nya terrorbrott - kan inte utvisas men får anmälningsplikt

Foto: Tomas Oneborg/TT

Den terroristdömde mannen kan inte utvisas till sitt hemland och det finns risk för att han ska begå nya terroristbrott i Sverige. Enligt Säpo har han "terrorrelaterade" kontakter och sprider vålds-bejakande propaganda. Hovrätten beslutar därför att han ska ha fortsatt anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan.

   

Den idag 42-årige mannen är irakisk medborgare och dömdes år 2005 till fem års fängelse för bland annat förberedelse till terroristbrott. Han dömdes också till utvisning från Sverige.

Mannen frigavs villkorligt år 2007 men har blivit kvar i Sverige eftersom domstolens utvisningsbeslut inte har gått att verkställa. Mannen har därför beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd. Idag bor han i Stockholm.

Hölls under uppsikt
Direkt efter frisläppandet togs han i förvar men har därefter hållits under så kallad uppsikt och haft anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

Förra året beslutade Migrationsverket att avbryta försöken till verkställighet av utvisningsbeslutet och avvakta en helt ny prövning av mannens ansökan om uppehållstillstånd.

"Tillförlitlig information"
Säkerhetspolisen har nu vänt sig till Stockholms tingsrätt och begärt att anmälningsplikten ska förlängas med ytterligare tre år. Säkerhetspolisens uppfattning redovisas i tingsrättens beslut:

"Säkerhetspolisen har anfört bl.a. att X (mannen) enligt tillförlitlig information upprätthåller kontakt med ett flertal personer som kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet samt att han spridit våldsbejakande budskap med klar avsikt att påverka andra personer."

"Enligt Säkerhetspolisen står det klart att det kan befaras att X kommer att begå eller medverka till terroristbrott."

"Ger råd i familjefågor"
Mannen nekar helt till Säpos anklagelser. Även hans uppfattning redovisas i tingsrättens beslut:

"Han rådger personer i familjefrågor och sociala relationer. Han har inte kontakt med den person som dömdes samtidigt som honom... Det som läggs honom till last ligger mycket långt tillbaka i tiden. Han kan inte lastas för att utvisningsbeslutet inte går att verkställa."

Enligt mannen har anmälningsplikten "stor inverkan på hans liv" och han motsätter sig därför att den ska fortsätta.

Bevis hemliga även för mannen
Stockholms tingsrätt gick dock på Säpos linje och slog fast att det finns risk för att mannen kan komma att begå eller medverka till terroristbrott.

Tingsrätten underströk att beslutet grundade sig på hemliga uppgifter från Säpo som mannen själv inte hade fått ta del av - ett undantag från grundregeln om att allt material som åberopas i domstol ska vara tillgängligt för båda parter. Undantaget kan tillämpas under vissa omständigheter om det föreligger "synnerliga skäl".

Mannen överklagade till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning och avslår mannens överklagande utan egen motivering.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt