Skip to content

Risk att terrordömd begår nya terrorbrott - kan inte utvisas men får anmälningsplikt

Foto: Tomas Oneborg/TT

Den terroristdömde mannen kan inte utvisas till sitt hemland och det finns risk för att han ska begå nya terroristbrott i Sverige. Enligt Säpo har han "terrorrelaterade" kontakter och sprider vålds-bejakande propaganda. Hovrätten beslutar därför att han ska ha fortsatt anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan.

   

Den idag 42-årige mannen är irakisk medborgare och dömdes år 2005 till fem års fängelse för bland annat förberedelse till terroristbrott. Han dömdes också till utvisning från Sverige.

Mannen frigavs villkorligt år 2007 men har blivit kvar i Sverige eftersom domstolens utvisningsbeslut inte har gått att verkställa. Mannen har därför beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd. Idag bor han i Stockholm.

Hölls under uppsikt
Direkt efter frisläppandet togs han i förvar men har därefter hållits under så kallad uppsikt och haft anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

Förra året beslutade Migrationsverket att avbryta försöken till verkställighet av utvisningsbeslutet och avvakta en helt ny prövning av mannens ansökan om uppehållstillstånd.

"Tillförlitlig information"
Säkerhetspolisen har nu vänt sig till Stockholms tingsrätt och begärt att anmälningsplikten ska förlängas med ytterligare tre år. Säkerhetspolisens uppfattning redovisas i tingsrättens beslut:

"Säkerhetspolisen har anfört bl.a. att X (mannen) enligt tillförlitlig information upprätthåller kontakt med ett flertal personer som kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet samt att han spridit våldsbejakande budskap med klar avsikt att påverka andra personer."

"Enligt Säkerhetspolisen står det klart att det kan befaras att X kommer att begå eller medverka till terroristbrott."

"Ger råd i familjefågor"
Mannen nekar helt till Säpos anklagelser. Även hans uppfattning redovisas i tingsrättens beslut:

"Han rådger personer i familjefrågor och sociala relationer. Han har inte kontakt med den person som dömdes samtidigt som honom... Det som läggs honom till last ligger mycket långt tillbaka i tiden. Han kan inte lastas för att utvisningsbeslutet inte går att verkställa."

Enligt mannen har anmälningsplikten "stor inverkan på hans liv" och han motsätter sig därför att den ska fortsätta.

Bevis hemliga även för mannen
Stockholms tingsrätt gick dock på Säpos linje och slog fast att det finns risk för att mannen kan komma att begå eller medverka till terroristbrott.

Tingsrätten underströk att beslutet grundade sig på hemliga uppgifter från Säpo som mannen själv inte hade fått ta del av - ett undantag från grundregeln om att allt material som åberopas i domstol ska vara tillgängligt för båda parter. Undantaget kan tillämpas under vissa omständigheter om det föreligger "synnerliga skäl".

Mannen överklagade till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning och avslår mannens överklagande utan egen motivering.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Skönt att få sponsra denne man. Misstänker att han tillhör "arbetskraftsreserven". Och man undrar lite ängsligt vilka åtgärder som vidtas om han en vacker dag inte anmäler sig hos polisen utan vankar omkring i Stockholm i avvaktan på någon " kallelse ". Kan det möjligen vara läge för återinförande av internering alt införa påföljden förvar ?

"Han kan inte lastas för att utvisningsbeslutet inte går att verkställa."
Enligt ny rättspraxis som planerar tillämpas av regeringen så är administrativa hinder grund för uppehållstillstånd och mannen bör ges en "ny chans" kryddad med ett svenskt medborgarskap och diplom vid en medborgarskapsceremoni.
Ett personligt tack från Fredrik Reinfeld för att han valde Sverige är det minsta mannen kan begära.

Om man döms till 5 års fängelse 2005, hur kan man då bli villkorligt frigiven 2007?

Han satt säkert häktad ganska länge före och fick räkna av den tiden.

Men hur kan inte utvisningen verkställas? Är det Irak som vägrar ta emot honom eftersom de vet att det är en terrorist? Hur kan Sverige vara skyldigt att behålla andra länders problem?

Varför kan inte alla utvisas? Varför är det vårt (svenska skattebetalares) ansvar istället för brottslingens hemlands ansvar att straffa sina egna medborgare?

Ja samma här! Det blir SD i årets val, dårskapen vet numera inga gränser. Samhällsfunktioner slutar att fungera, en efter en, Ledande politiker tror att alltsammans löser sig med skattehöjningar, vilka dårar!!

Om politikerna är dårar, vad är då väljarna som röstar på dom?

SD 2018

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.