Skip to content

"Rigorösa" kontroller från och med nu - Säpo och Försvaret får stoppa känsliga upphandlingar

Foto: Tomas Oneborg/TT

Från och med den 1 april är statliga myndigheter skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan man lägger ut uppdrag som rör säkerhetskänslig verksamhet. Om informa-tionen inte skyddas kan hela upphandlingen stoppas.

 

De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 april betyder att myndigheter som planerar att inleda en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal blir skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan en upphandling påbörjas.

Åtkomst till hemliga uppgifter
Skyldigheten gäller om en framtida leverantör kommer att hantera och förvara hemliga uppgifter i sina lokaler eller ha åtkomst till hemliga uppgifter i myndighetens informationssystem. De nya reglerna gäller inte köp av varor.

Enligt regeringen innebär de nya bestämmelserna att flera hundra upphandlingar per år kommer att genomgå "en mer rigorös kontroll".

Stoppa upphandlingen
Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får förelägga myndigheten att vidta åtgärder för att säkerställa säkerhetsskyddet i sådana situationer.

Om ett föreläggande inte följs eller om säkerhetsskyddslagens krav inte kan tillgodoses trots att ytterligare åtgärder vidtas får Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten besluta att myndigheten inte får genomföra upphandlingen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt