Skip to content

RÅ vill att HD ska pröva "mängdrabatten" för systematiska våldtäkter mot barn

Riksåklagaren Anders Perklev vill att HD prövar "mängdrabatten" vid systematiska sexbrott mot barn. Foto: Jonas Ekströmer/TT

De två bröderna dömdes för "ett mycket stort antal" systematiska och grova sexbrott mot barn. Tingsrätten ansåg att straffskalan egentligen inte räckte till och dömde ut det längsta möjliga straffet - 14 års fängelse. Hovrätten sänkte dock straffet. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska pröva fallet utifrån principen om "mängdrabatt" vid flerfaldig brottslighet.

 

Den ena brodern dömdes av tingsrätten till 14 års fängelse för en stor mängd grova sexbrott som riktade sig mot totalt fem barn. Mannen dömdes sammanlagt för:

  • 501 fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig
  • 580 fall av grov våldtäkt mot barn
  • Grovt barnpornografibrott

Överskred straffmaximum
Den andre brodern dömdes av tingsrätten till tolv års fängelse för en stor mängd grova sexbrott som riktade sig mot totalt fyra barn. Mannen dömdes sammanlagt för:

  • 52 fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig
  • 501 fall av grov våldtäkt mot barn
  • Grovt barnpornografibrott

Tingsrätten ansåg att det sammantagna straffvärdet för gärningarna överskred det maximala gemensamma straff som kan dömas ut i ett sådant här fall, nämligen 14 års fängelse.

Bröderna dömdes till 12 respektive 14 års fängelse.

Mycket stort antal brott
Hovrätten för Nedre Norrland ansåg att det inte gick att slå fast att det verkligen handlade om så många brott eller det antal som tingsrätten hade gjort utan nöjde sig med att konstatera att det handlade "ett mycket stort antal" brott.

Hovrätten för Nedre Norrland gjorde också en annan bedömning när det gällde straffvärdet och sänkte därför straffen med fem år vardera för de båda männen - till sju respektive nio års fängelse.

"Mängdrabatt"
Hovrätten använde sig av den så kallade asperationsprincipen - alltså principen för "mängdrabatt" vid flerfaldig brottslighet. Principen bygger på att det allvarligaste brottet döms efter sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för de resterande brotten minskas enligt en särskild "formel" - en skala.

Riksåklagaren Anders Perklev anser att hovrättens bedömning är fel och borde prövas av Högsta domstolen.

"Systematisk brottslighet"
Enligt riksåklagaren in
nebär nämligen hovrättens tillämpning av asperationsprincipen att endast ett fåtal av alla de hundratals grova brotten med "mycket höga straffvärden" har vägts in och fått betydelse för straffet.

Riksåklagaren skriver:

"Inte heller har de försvårande omständigheter som föreligger beträffande gärningarna eller antalet återkommande gärningar (systematiken) fått något som helst genomslag vid den samlade straffvärdebedömningen."

"När det som i detta fall är fråga om synnerligen omfattande grov brottslighet där straffvärdet för vardera gärning överstiger minimistraffet och brotten därtill är riktade mot flera målsäganden måste enligt riksåklagaren domstolen vid straffvärdebedömningen kunna komma fram till att brottslighetens svårhet sammantaget är sådan att den förtjänar det maximala straff som kan dömas ut."

Oklart rättsläge
Riksåklagaren pekar på att rättsläget är oklart och att Högsta domstolen därför borde pröva fallet. Riksåklagaren skriver:

"Några generella principer för hur straffvärdebedömningen vid flerfaldig brottslighet ska gå till har inte givits i lag eller förarbeten."

Högsta domstolen har ännu inte fattat beslut i ärendet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


 

 


 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Det ligger något av sund rimlighet i RÅs överväganden. Vid fall av särskilt svårartade, grova eller kränkande brott, även satta i system, framstår "mängdrabatten" som särskilt stötande. Tillämpningen av den s k asperationsprincipen kan få oskäligt "billiga" utfall vid straffvärdebestämningen. Det här borde både riksdagen och HD kika på.

Varför tillämpas inte § 291 ?

Domstolen dömde således männen till åtta dagars fängelse per grov våldtäkt mot barn, även om man räknar snällt och bortser från de andra brotten. Till detta ska man lägga att de inte kommer att behöva avtjäna hela straffet heller.

Jo, mängdrabatten är stötande.

Att tillämpa mängdrabatt när det rör sig om människor som våldsutsatts grovt (jag har själv våldtagits såsom 16-åring och vet vad det innebär, jag lever ännu 35 år senare med PTSS på grund av det), är en skymf mot de som våldtagits. Inte ens maxstraff för detta brott är egentligen tillräckligt. Lagarna runt våldtäktsmål och andra sexuella övergrepp är alldeles för tama och vi har ett tydligt problem i våra domstolar att de som dömer dessa fall uppenbarligen ger lindrande domar till förövarna vilket visar att de inte förstår vidden av vad som skett för den drabbade. Egentligen borde svenska lagen skärpas, så att den som våldtar erhåller dödsstraff. För den som våldtas får resten av sitt liv förstört på grund av det brutala övervåld denne utsatts för. Det går aldrig att komma över en våldtäkt helt och hållet. Det sitter kvar i den utsattas kropp och psyke för resten av livet.

Tyvärr blev Du utsatt för ett hemskt övergrepp i ett land som gärna snackar mycket men i realiteten gör litet när det gäller att tillse att förövare av den typen du råkade ut för hålls borta från samhället.
Vilket är ett medvetet politiskt val som jag ser saken. Politikerna som styr allt har bestämt hur det ska se ut. Och inga inblandade har protesterat nämnvärt vad jag märkt under de 64 år jag levt. Det är bara sorgligt att höra dessa människor tala om "kvinnofrid". Eller en våldtäkt av "normalgraden".
(Det finns inget "normalt" med det som jag ser saken).

Mängdrabatten borde innefatta utvisning för gott.

Det går inte att utvisa svenska medborgare.

Är det någon som har försökt?

Är det någon som har försökt?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.