Skip to content

Praktiska sysslor när 15-årig flicka giftes bort inte kriminellt - därför frias de från äktenskapstvång

Foto: AP/TT

Att de tre vuxna personerna var engagerade i de praktiska sysslorna i samband med bröllopet räcker inte för att de ska kunna dömas för äkten-skapstvång mot den 15-åriga flickan. Det slog hovrätten fast och friade igår de åtalade.

 

En man och två kvinnor åtalades vid Östersunds tingsrätt för äktenskapstvång. Enligt åklagaren hade de tvingat mannens lillasyster - som var 15 år - att gifta sig med en tio år äldre man.

Enligt åtalet hade de tre åtalade personerna valt ut flickans make och arrangerat äktenskapet utan att ta hänsyn till flickans egen vilja.

Ensamkommande barn
Flickan hade kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn utan några andra släktingar än brodern och dennes hustru - två av dem som senare kom att åtalas. 

Tingsrätten konstaterade att flickan ingått "en äktenskapsliknande förbindelse" genom en ceremoni som ägde rum i Åre i april 2016. Tingsrätten instämde även i åklagarens uppfattning om att flickan hade befunnit sig i en utsatt situation och att hon hade befunnit sig i ett beroendeförhållande till brodern och hans hustru.

Enligt flickan hade hon inte haft någon möjlighet att säga nej till äktenskapet eftersom "det skulle bli skamfyllt" och eftersom brodern och de två kvinnorna hade "tjatat" på henne.

Svårt bedöma det brottsliga
Flickans uppgifter gav dock, enligt tingsrätten, ingen tydlig bild av vad som hade hänt före bröllopet, hur hon hade träffat mannen eller hur länge de hade haft kontakt med varandra.

Flickan har inte heller kunnat berätta om de tilltalades närmare ageranden inför bröllopet. Enligt tingsrätten gick det därför inte att bedöma om och i så fall vad som hade varit brottsligt.

Tjat och skuldbeläggande
Allmänt "tjat och skuldbeläggande” var enligt tingsrätten inte straffbart och enligt tingsrätten var det inte heller bevisat att de tre åtalade personerna verkligen hade utnyttjat flickans utsatta situation för att tvinga henne till äktenskapet.

De åtalade friades därmed.

Åklagaren överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som nu instämmer i tingsrättens uppfattning om att flickan får anses ha befunnit sig i en "utsatt belägenhet".

Ingen klar bild
Hovrätten frågar sig därefter om de tilltalade har utnyttjat flickans "utsatta belägenhet och förmått henne att ingå förbindelsen".

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Det är svårt att genom hennes berättelse få en klar bild av vad som hände. Det är oklart om andra personers åsikter syftade till att förmå henne att ingå en äktenskapsliknande förbindelse eller om de syftade på hennes uppträdande i allmänhet."

"På det hela taget är uppgifterna om vad som föregick den äktenskapliga förbindelsen så oklara att det inte kan anses utrett att MÄ (flickan) påverkats på ett sådant sätt som faller in under regleringen om äktenskapstvång".

"En väg till frihet"
Enligt hovrätten har flickan lämnat "i viss mån" olika uppgifter om sin egen uppfattning kring äktenskapet. Hon har sagt att hon inte ville gifta sig men har samtidigt sagt att hon "såg ett äktenskap som en väg till frihet.

Hovrätten anser också att det är oklart exakt vilka roller de tre åtalade personerna hade före och under själva vigselakten.

"Som tingsrätten har angett kan inte endast de omständigheterna att X och Y (de två tilltalade kvinnorna) utfört vissa sysslor på bröllopsfesten eller att Z (den tilltalade mannen) tagit emot hemgiften leda till ansvar för äktenskapstvång."

De tre personerna frias därför även av hovrätten.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt