Skip to content

"Plötsligt har eleven blivit vuxen" - grundlagsbrott när rektor kritiserade åldersbedömningar

Foto: Jessica Gow/TT

"Fler elever har plötsligt gått från att vara barn till att bli vuxna. Som rektorer och medmänniskor vänder vi oss mot detta förfarande." Så skrev en rektor när det gällde ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder "uppskriven" av Migrations-verket. Rektorn får nu kritik av JO för att han brutit mot grundlagen.

 

Enligt den anmälan som skickades till JO hade en rektor på en skola i Göteborg uttryckt sina politiska åsikter och framfört kritik mot Migrationsverket i ett meddelande som hade skickats till elevernas föräldrar.

Skolan har många nyanlända elever som är så kallade ensamkommande barn från bland annat Afghanistan, Syrien och Somalia - personer som blivit placerade i familjehem under asylprocessen.

"Makalös kraft och vilja"
Av det meddelande som rektorn skickade till elevernas föräldrar genom skolans officiella informationskanal framgick bland annat:

"Efter månader på flykt landade de fysiskt och psykiskt trötta ungdomarna plötsligt i en trygg miljö, en tillvaro att återigen börja hoppas och tro... Ambitionen, kraften och viljan hos de här eleverna är makalös!"

"För många av våra elever så har asylprocessen pågått i 15 månader... Vid sina intervjuer på migrationsverket frågas de ut i timtal. I vissa fall ifrågasätts deras utsagor och i flera fall har migrationsverket ansett att de historier man berättat inte varit tillräckligt detaljerade vilket därför har lett till avslag. Barnet får inte stanna i Sverige."

Får avslag på asylansökan
Rektorn lyfter därefter fram konkreta exempel i sitt meddelande - fall från hans egen skola:

"Plötsligt en dag kommer inte en av våra elever till skolan. När vi väl får kontakt visar det sig att eleven som igår var 16 år gammal fått ett beslut från migrationsverket om en ny ålder. En tjänsteman har beslutat att den nya åldern är 18 år... Eleven har blivit vuxen och tillsammans med detta beslut så får man också reda på att man fått avslag på sin ansökan om asyl."

"Proceduren har upprepat sig. Fler elever har plötsligt gått från att vara barn till att bli vuxna. Som rektorer och medmänniskor vänder vi oss mot detta förfarande. Att godtyckligt skriva upp en ålder på en människa, frånta denna människa stora delar av det sociala skyddsnätet och därutöver beröva, i detta fall, våra elever, rättigheten till att gå i skolan tar vi med all kraft avstånd ifrån."

I sitt yttrande till JO skriver den stadsdelsnämnd som ansvarar för skolan att rektorn har informerats om att han inte får ansvända sig av Göteborgs stads officiella kommunikationskanal för att uttrycka "vare sig politiska ställningstaganden eller kritik mot andra myndigheters tjänsteutövning".

Inte sakligt och opartiskt
JO kritiserar nu rektorn eftersom hans formuleringar i meddelandet innebär ett brott mot grundlagens krav på saklighet och opartiskhet i samband med myndighetsutövning:

Jusitieombudsmannen Lars Lindström skriver i sitt beslut:

"Det ifrågasätts inte att skolan i och för sig kunde ha anledning att lämna information av sådant slag. Det har emellertid inte framkommit något sakligt skäl för rektorn att i detta sammanhang ge uttryck för sina personliga åsikter om asylförfarandet och de beslut som fattas där. Detta var inte förenligt med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen."

Rektorn får därför kritik av JO.

 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Vad är politiskt och vad är en saklig berättelse om verkligheten?
Heder åt denna rektor som tar sin uppgift på allvar!
Vi behöver varje människa som står upp för mänskliga rättigheter - vilket också ska hävdas i skolans värdegrund

Det är ingen mänsklig rättighet att ljuga om sin ålder.

+1

Skomakare bliv vid din läst. Rektorn är kanske duktig på att undervisa och att arbetsleda lärare men asylrätt kan han eller hon inte. Det kan Migrationsverket. Lena Rydbeck kan heller inte asylrätt uppenbarligen. Klart att en 25-åring med universitetsexamen är en strålande gymnasieelev....och sådana finns det många av (och jag har jobbat jobbat 25 år med asylrätt så kom inte dragandes med rasistspöket)

Tid för denne rektor att bli vuxen.

Det här signalerar något betydligt allvarligare. Det är ingen mänsklig rättighet att ljuga och förfalska för att nå ekonomiska och andra fördelar. Av någon anledning vill många tillåta det när det gäller bidrag och invandring. Vi borde i lag jämställa detta med att ljuga inför en domstol. Grundlagen kräver ”saklighet och opartiskhet i samband med myndighetsutövning”. Samma krav borde ställas på media och personligen på journalister med stor räckvidd. Vi har också fått ett stort antal media, MSM, som i verkligheten har utvecklats till förtäckta politiska kampanj organisationer. Det undergräver demokratins grundvalar. En annan fara är att kartellen MSM media missbrukar sin dominanta position för att undergräva konkurrens, man vill eliminera alla vägar till konkurrens genom att eliminera inflytande från sociala media och sökmotorer, och man missbrukar sin dominans till att eliminera konkurrens från alternativa media, media som står utanför kartellen av MSM. Mediekarteller borde behandlas på samma sätt som olagliga företagskarteller. Sedan har vi lagar som förbjuder hets mot folkgrupp, men uppenbar tillämpas om enbart på individer som pensionärer, inte på media. Bonniers hätska hat drev mot kineser det senaste exemplet. Man rätt ut ljuger, desinformerar och sprider falska nyheter, helt lagligt och oantastat.

Tyvärr är aktivistiska "egohumanistiska" tjänstemän allt vanligare. När vi försöker rösta bort den nomenklatura som styr landet för att sätta ny politisk kurs, kommer vi få dras med nämnda typ av tjänstemän, skattefinansierade NGOs mfl, vilka kommer att göra allt för att trotsa folkviljan och obstruera. Lägg därtill EU, public service och MSM / sanningsministerierna. Nog finns det viss anledning att oroa sig.

Rektorn har helt rätt. Det är inte hans kritik som är felet utan de otroligt kritiserade metoderna för åldersbestämning som är så grovt missvisande att de inte går att lita på. En 16-åring kan mycket väl vara just det han säger sig vara men ändå få sin ålder uppskriven och har därmed inte ljugit.
Och med tanke på att svenska ungdomar ljuger om sin ålder för att komma in på krogen är det väl lätt att förstå att någon kanske ljuger om sin ålder efter att ha tagit sig över halva världen om det ökar ens chanser att få asyl.

"En 16-åring kan mycket väl vara just det han säger sig vara men ändå få sin ålder uppskriven och har därmed inte ljugit."

Det är självklart möjligt men högst osannolikt att en 16-åring som fått sin ålder uppskriven är 16 år. Orsaken till det är att det är inte 18 år som är gränsen i testerna utan 20 år så de som fått sin ålder uppskriven är högst troligt minst 20 år.

Sverige tar emot en betydande del av de som idag kallas ensamkommande, barn försvann ur den generella diskussionen så fort resultatet av åldersbestämningarna blev kända. Detta trots att inga konflikter, förutom verbala, pågår i vårt närområde. De som kommer hit har passerat minst ett dussin länder, varav den absoluta majoriteten är medlemmar i EU. Ni kommer att ha svårt att övertyga mig om att det är av andra orsaker än snällism, välfärdssystemen och regler för anhöriginvandring. Som varm anhängare av moral och etik samt lag och ordning anser jag det störande att de saknade föräldrarna återfinns så fort som det permanenta uppehållstillståndet delats ut. Barn har rätt att vara hos sina föräldrar och inte tvärtom så det naturliga vore att återlämna den asylsökande i föräldrarnas omvårdnad där föräldrarna befinner sig.

Har JO verkligen använt begreppet "myndighetsutövning" i detta sammanhang eller är det felaktigt återgivet (se första stycket under sista rubriken i artikeln)? När en rektor går ut och allmänt informerar torde det knappast röra sig om myndighetsutövning. Men kravet på saklighet och opartiskhet gäller förvisso i all den verksamhet som en förvaltningsmyndighet (t.ex. en skola) ägnar sig åt, så kritiken är i sig korrekt. (Se 1 kap. 9 § regeringsformen)

Sedan kan man, oavsett vad man tycker om åldersbedömningar och asylbedömningar, hålla i sär äpplen och päron menar jag. Huruvida rektorn har rätt eller inte är således irrelevant, det ligger inte på hans bord att i egenskap av rektor och genom skolans informationskanaler ta officiell ställning beträffande bedömningar som en annan myndighet har gjort.

Kom ihåg! Det finns i vart fall en person som vet den asylsökandens ålder exakt!! Det är asylsökanden själv. Om han eller hon nu är övertygad om att han eller hon är underårig är det fullt möjligt för denne/denna att hos sin ambassad begära hjälp med framtagande av en handling (pass, ID-handling, födelsebevis eller annat) som styrker sökandens ålder. Om sådant försök inte görs finns det väl all anledning i världen och anta att vederbörande är över 18 år. Svårare än så behöver det inte vara att bestämma någons ålder!!. Alla vet när de är födda, kom inte och påstå annat.

Migrationsverkets landinformation påstår annat, bl.a. vad gäller barnen från Afghanistan. Enligt landinformationen bedöms barnets ålder av en tjänsteman när det ansöks om en tazkira.

Det finns ett antal länder där man inte har vår typ av folkbokföring, och där ålder inte är så viktig att man bokför medborgarnas födelse. Sen finns det länder där man visserligen kan utfärda en typ av identitetshandlingar, som tazkira i Afghanistan, men de godtas inte av Migrationsverket, eftersom de inte motsvarar svenska krav på säkerhet mot förfalskning. Lika lite får man bevisa sin ålder med skolbetyg eller andra liknande papper som ibland kan skaffas fram. Ambassaden är till ingen hjälp i detta.

Då är det ju ytterst märkligt att så många hårdnackat hävdar en exakt ålder under den verkliga. Det finns inga argument kvar att använda till försvar mot dessa lögnare.
Och att det i vissa länder inte skulle vara "viktigt med ålder" får du nog källhänvisa till då det bör vara en tämligen marginell företeelse.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.