Skip to content

"Plötsligt har eleven blivit vuxen" - grundlagsbrott när rektor kritiserade åldersbedömningar

Foto: Jessica Gow/TT

"Fler elever har plötsligt gått från att vara barn till att bli vuxna. Som rektorer och medmänniskor vänder vi oss mot detta förfarande." Så skrev en rektor när det gällde ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder "uppskriven" av Migrations-verket. Rektorn får nu kritik av JO för att han brutit mot grundlagen.

 

Enligt den anmälan som skickades till JO hade en rektor på en skola i Göteborg uttryckt sina politiska åsikter och framfört kritik mot Migrationsverket i ett meddelande som hade skickats till elevernas föräldrar.

Skolan har många nyanlända elever som är så kallade ensamkommande barn från bland annat Afghanistan, Syrien och Somalia - personer som blivit placerade i familjehem under asylprocessen.

"Makalös kraft och vilja"
Av det meddelande som rektorn skickade till elevernas föräldrar genom skolans officiella informationskanal framgick bland annat:

"Efter månader på flykt landade de fysiskt och psykiskt trötta ungdomarna plötsligt i en trygg miljö, en tillvaro att återigen börja hoppas och tro... Ambitionen, kraften och viljan hos de här eleverna är makalös!"

"För många av våra elever så har asylprocessen pågått i 15 månader... Vid sina intervjuer på migrationsverket frågas de ut i timtal. I vissa fall ifrågasätts deras utsagor och i flera fall har migrationsverket ansett att de historier man berättat inte varit tillräckligt detaljerade vilket därför har lett till avslag. Barnet får inte stanna i Sverige."

Får avslag på asylansökan
Rektorn lyfter därefter fram konkreta exempel i sitt meddelande - fall från hans egen skola:

"Plötsligt en dag kommer inte en av våra elever till skolan. När vi väl får kontakt visar det sig att eleven som igår var 16 år gammal fått ett beslut från migrationsverket om en ny ålder. En tjänsteman har beslutat att den nya åldern är 18 år... Eleven har blivit vuxen och tillsammans med detta beslut så får man också reda på att man fått avslag på sin ansökan om asyl."

"Proceduren har upprepat sig. Fler elever har plötsligt gått från att vara barn till att bli vuxna. Som rektorer och medmänniskor vänder vi oss mot detta förfarande. Att godtyckligt skriva upp en ålder på en människa, frånta denna människa stora delar av det sociala skyddsnätet och därutöver beröva, i detta fall, våra elever, rättigheten till att gå i skolan tar vi med all kraft avstånd ifrån."

I sitt yttrande till JO skriver den stadsdelsnämnd som ansvarar för skolan att rektorn har informerats om att han inte får ansvända sig av Göteborgs stads officiella kommunikationskanal för att uttrycka "vare sig politiska ställningstaganden eller kritik mot andra myndigheters tjänsteutövning".

Inte sakligt och opartiskt
JO kritiserar nu rektorn eftersom hans formuleringar i meddelandet innebär ett brott mot grundlagens krav på saklighet och opartiskhet i samband med myndighetsutövning:

Jusitieombudsmannen Lars Lindström skriver i sitt beslut:

"Det ifrågasätts inte att skolan i och för sig kunde ha anledning att lämna information av sådant slag. Det har emellertid inte framkommit något sakligt skäl för rektorn att i detta sammanhang ge uttryck för sina personliga åsikter om asylförfarandet och de beslut som fattas där. Detta var inte förenligt med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen."

Rektorn får därför kritik av JO.

 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt