Skip to content

Offentlighet för friskolor kan påverka börsinformation - Lagrådet underkänner förslag

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Offentlighet och meddelarfrihet vid friskolor kan påverka börsvärdet. Det konstaterar Lagrådet som ger regeringen bakläxa på försöket att öka den ekonomiska insynen i friskolorna.

 

Regeringen vill att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla även för privata friskolor. Skolor som ibland ägs av börsnoterade bolag. Lagrådet konstaterar dock att det kan vara svårt att kombinera och att tillgången till information skulle kunna påverka börsvärdet.

Kurspåverkande information
Börsbolagens information till omvärlden styrs av ett strikt regelsystem både på nationell nivå och på EU-nivå. Lagrådet konstaterar att en bärande tanke är att bolagen ska offentliggöra kurspåverkande information "så snart som möjligt och på ett samlat sätt så att alla på marknaden får informationen samtidigt".

Kan få ut uppgifter
Lagrådet konstaterar vidare att "det förefaller sannolikt att regelsystemet påverkas, om offentlighetsprincipen ska gälla för vissa bolag så att en enskild när som helst kan få ut uppgifter från bolaget och så att tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om meddelarfrihet gäller för bolagets anställda".

Lagrådet pekar också på att en utvidgning av handlingsoffentligheten till börsnoterade privata aktörer kan komma i konflikt med unionsrättsliga krav.

Innan dessa frågor har analyserats närmare kan Lagrådet inte tillstyrka förslagen i remissen. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt