Skip to content

Offentlighet för friskolor kan påverka börsinformation - Lagrådet underkänner förslag

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Offentlighet och meddelarfrihet vid friskolor kan påverka börsvärdet. Det konstaterar Lagrådet som ger regeringen bakläxa på försöket att öka den ekonomiska insynen i friskolorna.

 

Regeringen vill att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla även för privata friskolor. Skolor som ibland ägs av börsnoterade bolag. Lagrådet konstaterar dock att det kan vara svårt att kombinera och att tillgången till information skulle kunna påverka börsvärdet.

Kurspåverkande information
Börsbolagens information till omvärlden styrs av ett strikt regelsystem både på nationell nivå och på EU-nivå. Lagrådet konstaterar att en bärande tanke är att bolagen ska offentliggöra kurspåverkande information "så snart som möjligt och på ett samlat sätt så att alla på marknaden får informationen samtidigt".

Kan få ut uppgifter
Lagrådet konstaterar vidare att "det förefaller sannolikt att regelsystemet påverkas, om offentlighetsprincipen ska gälla för vissa bolag så att en enskild när som helst kan få ut uppgifter från bolaget och så att tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om meddelarfrihet gäller för bolagets anställda".

Lagrådet pekar också på att en utvidgning av handlingsoffentligheten till börsnoterade privata aktörer kan komma i konflikt med unionsrättsliga krav.

Innan dessa frågor har analyserats närmare kan Lagrådet inte tillstyrka förslagen i remissen. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Ok. Då kan vi inte ha friskolor som ägs av börsnoterade bolag.

Eller så kan vi ha det som idag att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inte gäller friskolor.

Pga. aktiebolagslagen har det allmänna ytterst liten i insyn i hur privata vinstmaximerande, insynsskyddade välfärdsföretag sköts.

Så när den privata, insynsskyddade välfärdsprofitören John Bauerskolan stängde ute eleverna mitt i skolterminen pga. en konkurs, så såg sagda välfärdsprofitör planenligt till ägarnas bästa i första hand. Skoleleverna, som helt plötsligt blev utan undervisning, var lågprioriterade. Skolelevernas väl och ve står sig slätt mot de mäktiga ägarintressena och aktiebolagslagen. I samband med John Bauerskolkonkursen såg dåtida utbildningsminister Jan Björklund ut som ett fån. Detta var tydligen något som hen, trots hens ansvarsområde, men med hens föga analytiska förmåga, inte kunde föreställa sig.

Tack vare att man har släppt in vinstmaximerande, insynsskyddade välfärdsprofitörer med marknadstänk och inställningen att skolelever är kunder, så har generellt sett betygen ökat samtidigt som kunskapsnivån sjunkit på privata friskolor.

Bakgrunden är att välfärdsprofitörerna är kundorienterade. Som kund vill man hellre ha höga betyg framför goda kunskaper. Man vill komma in på eftertraktade högre utbildningar, som oftast kräver höga betyg. Detta fixar kundorienterade välfärdsprofitörer, ty det är deras affärsidé. Att sedan kunskapsnivån inte motsvarar betygsnivån är perifert i sammanhanget. Det är någon annans problem.

I den mån privata, insynsskyddade välfärdsprofitörer ger skolelever bättre faktiska kunskaper än kommunala diton så beror det inte på att undervisningen bedrivs med högre kvalitet utan på att man plockar russinen ur kakan, dvs. väljer ut vilka elever som får gå och inte gå på skolan (på engelska cherry-picking).

Det finns heller inga verkliga incitament för välfärdsprofitörerna att tävla med varandra med kvalitet eller med goda bibringande kunskaper till eleverna. Konkurrens är dåligt för affärerna, ty den håller nere vinsterna. Välfärdsprofitörerna strävar istället mot kartellskapande oligopol, eftersom oligopol säkerställer goda vinster, samtidigt som oligopol agerar från en maktposition när man ska tala med politiker.

Kvalitet och att ge goda kunskaper till eleverna är kostnadsdrivande och reducerar vinsten. Med denna hållning blir det istället viktigt enligt utbud-efterfråge-modellen att ha ett så stort kundunderlag eller så stor efterfrågan som möjligt. Utbudet står de privata vinstmaximerande välfärdsprofitörerna tillsammans med kommunala diton för. För att maximera kundunderlaget talar de privata vinstmaximerande välfärdsprofitörerna bl.a. Wallenbergsfären sig varm för befolkningsökning i ungdomskullarna genom massinvandring.

Detta är något för det massinvandringfientliga Sverigedemokraterna att tänka på, då SD förmodligen under kohandel och massiv påtryckning plötsligt kovände i frågan om ”vinster i välfärden” och blev välvilligt inställda till de de facto massinvandringsvänliga välfärdsprofitörerna.

Att tillåta privata vinstmaximerande välfärdsprofitörer ta över tidigare statlig och kommunal verksamhet, särskilt då med tanke på våra barns utbildning och på vårdtagare på vårdinrättningar, var ett system som tidigare bara existerade i Chile och Sverige. Anledningen till att Chile hade detta system var att Milton Friedman lade upp den chilenska ekonomiska politiken på 70-talet. Milton ville begränsa statens inflytande till ett minimum, och använde Chile som ett nyliberalt experiment. Chile har numera övergivit detta system, eftersom systemet inte fungerade. Nu är det endast Sverige som har detta system, trots att systemet är dysfunktionellt.

Hur kan man hålla fast vid denna dysfunktionalitet när man ser hur tillståndet är i den svenska skolan, vilket också ger negativa effekter i den högre utbildningen med internationellt låga och sjunkande kunskaps- och examinationsnivåer? Har det inte slagit er att Sverige är det enda land i hela världen där det regerande politiska etablissemanget gullar med privata vinstmaximerande, insynsskyddade välfärdsprofitörer.

Således har vi en paradox. Man kan inte ha insyn i friskolor som bedrivs enligt aktiebolag. Ska man som förälder, elev eller myndighet ha nöjaktig insyn i skolverksamheten, så kan man heller inte ha friskolor i aktiebolagsform.

Det känns tryggt att barnen får vet att det är Harry Potter och Jehovas Vittnen som står för hedersvåldet i vårt nya land. Våld som mord, våldtäkter, könsstympning, tvångsgifte, barngifte och så vidare efter vad jag kan förstå. Tack SVT för att ni tog tag i detta. Jag ser gärna att ni tar upp hedersproblematiken även i vuxenkanalerna. Er vinklig är lysande.

Jag hoppas verkligen att det inte var fake joke så här i början av april.

Så för att något rikt troll inte ska riskera att göra mindre vinst så ska man kunna fortsätta försnilla skattepengar.

Efter att offentlighetsprincipen införs kommer vi se:
1: Hur dåligt betalda lärarna är på friskolor samt hur bra alla rektorer och vd:ar etc. är betalda.
2: Hur illa bemanningen är - de riktiga siffrorna kommer fram
3: Hur antagningen sker och att friskolorna undgår att ta sitt ansvar för alla elever.

Enklaste sättet är ju helt enkelt att lägga ner alla friskolor.

Hej vänner jag heter Camila Rodela och jag är från Michigan, United State. Jag är här för att vittna om DR.OGAGA ​​KUNTAs goda verk i mitt liv. Min man och jag har varit gift i 27 år med två barn. Bara för två år sedan kom allting till slut. Jag ville ha min man tillbaka och jag bad honom men han lyssnade aldrig, så jag stötte på flera vittnesmål om denna speciella stavningskastare. Några människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och botar cancer och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att stoppa skilsmässa och också stava för att få ett bra betalt jobb så vidare. Han är fantastisk, jag kom också över ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Vera, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin ex älskare och i slutet av sitt vittnesbörd släppte hon sin email.After att ha läst alla dessa bestämde jag att ge honom ett försök. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. Och han berättade för mig vad jag behöver göra, jag gjorde det och min man kom tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi var ännu lyckligare än någonsin tidigare DR.OGAGA ​​KUNTA du är en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man. Om du har något problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskastare, prova honom när som helst, han är svaret på dina problem. Du kan kontakta honom via email: ogagakunta@gmail.com och få dina problem att lösa mig. Han kan lösa följande problem och mycket mer.
(1) OM DU VILL DIN EX-BACK
(2) DU ÖNSKAR ATT KONVINTERA DIN HUSBAND FÖR ATT STOPPA DIVORNET
(3) DU ÖNSKAR ATT FRAMFÖRAS I DIN KONTOR
(4) DU ÖNSKAR MÄN OCH KVINNER ATT KÖRA FINNA DIG ATTRAKTIVA
(5) OM DU ÖNSKAR ATT TÄNKA EN BARN
(6) du vill vara rik
(7) DU ÖNSKAR DIN HUSBAND FÖR ATT ÄLSKA ENDAST DIG FÖR RESTEN AV HANS LIV
(8) DU BEHÖVER GOD LUCK SPELL
(9) DU BEHÖVER EN LOTTERIPELL
(10) DU BEHÖVER EN JOBB
 ogagakunta@gmail.com

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.