Skip to content

Nya resvanor och internetbokningar konkurrerar ut traditionella paketresor - lagen ändras

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Allt fler turister sätter ihop sina egna resor via nätet. Reglerna måste därför bli tydligare när det gäller vilka tjänster som ingår i paketresor och vad som gäller vid bokningsfel och om arrangören går i konkurs. Det anser regeringen som vill ändra lagen.

 

I takt med att våra resvanor förändras anser regeringen att det nuvarande konsumentskyddet för paketresor inte är tillräckligt. Enligt regeringen lever dagens lagstiftning inte alltid till ett effektivt skydd eftersom den tar sikte på "traditionella" paketresor som anordnas av en edna arrangör - till exempel en resebyrå. 

Nytt regelverk
Regeringen vill därför ändra regelverket och föreslår nu två parallella lagförslag som ska förstärka skyddet för resenärerna.

Genom förslagen kommer svensk rätt även att anpassas till ett nytt EU-direktiv om paketresor och så kallade sammanlänkade researrangemang. Det nya regelverket innebär förbättringar för företagen som ett stärkt konsumentskydd på resemarknaden, enligt regeringen som också pekar på att reseföretagens kostnader för att ordna resegarantier bör kunna sänkas. 

Starkare resenärsskydd
I lagrådsremissen ”En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd”, föreslår regeringen bland annat att kombinationer av resetjänster som sätts ihop av resenären över internet ska kunna räknas som en paketresa.

Dessutom föreslår man att till exempel inträde till en fotbollsmatch eller konsert ska kunna ingå i en paketresa samt att rätten till information och avbeställningsskydd förstärks.

Förslaget innehåller även vissa rättigheter till skadestånd vid bokningsfel.

Resegarantilag
I lagrådsremissen ”Ny resegarantilag”, vilken är tänkt att komplettera paketreselagstiftningen, föreslår regeringen bland annat att resegaranti ska kunna ordnas i olika former så att aktörerna har möjlighet att välja den lösning som passar bäst för deras verksamhet.

Lagförslaget innehåller även nya reglera för vad som ska gälla ifall en arrangör går i konkurs och måste ställa in resan samt vad som händer vid återbetalningar om arrangören är insolvent.

Även resegarantilagen syftar till att uppställa ett starkare skydd för konsumenten.

Lagrådet har nu granskat regeringens förslag och kommit med en rad förslag på såväl redaktionella som lagtekniska förändringar.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 augusti.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt