Skip to content

Nu ska myndigheterna få uppgifter om incheckat bagage medan passagerarna är i luften

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den nya lagen om så kallade PNR-uppgifter ska tvinga flygbolag som reser till och från Sverige att överföra passagerarinformation till polisen inför resan - uppgifter som en rad myndigheter ska ha tillgång till. 

 

PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record och gäller alla uppgifter som passagerare lämnar i samband med bokning av flygresor och vid incheckningen - till exempel namn, resedatum, resväg, bagageinformation och betalningssätt.

Till och från Sverige
Den nya lagen innebär att flygbolag inför flygresor till och från Sverige ska överföra PNR-uppgifter till enheten för passagerarinformation vid Polismyndigheten.

Uppgifterna ska användas i syfte att motverka allvarlig brottslighet, som terrorism, narkotikasmuggling och människohandel. 

Fler myndigheter får tillgång till informationen
Redan idag har svenska myndigheter viss tillgång till den här typen av information, men genom den nya lagen kommer mer information att bli tillgänglig. 

Utöver Polismyndigheten ska Säkerhetspolisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och Försvarsmakten få ta emot och begära ut PNR-uppgifter från enheten.

Tullverket flitig användare av PNR-uppgifter
Tullverket är i nuläget den myndighet som i störst utsträckning använder sig av PNR-uppgifter. Till exempel var alla grova narkotikabeslag i passagerartrafiken 2015 på Arlanda flygplats baserade på tillgång till PNR-uppgifter.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt