Skip to content

#metoo får genomslag i vårbudgeten med 100 miljoner - här är regeringens satsningar

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mer pengar till polis, socialtjänst och Brottsoffer-myndigheten - samt bättre sex- och samlevands-undervisning. Regeringen vill i vårbudgeten satsa 100 miljoner extra på insatser kopplade till #metoo.

 

Regeringen föreslår en satsning på över hundra miljoner kronor för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor.

I vårändringsbudgeten vill man därför att ett flertal sektorer inom rättsväsendet, skolan och socialtjänsten får öronmärkta pengar för att jobba med olika insatser kopplade till sexuella trakasserier och andra sexualbrott.

Utbildning och information
Till rättsväsendet skjuter man till medel för att höja kompetensen kring just sexualbrott och även Brottsoffermyndigheten får ett nytt uppdrag kopplat till #metoo-rörelsen. Under 2018–2020 ska myndigheten genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen.

Regeringen vill nu öka omfånget på utbildningsinsatsen och aviserar därför 10 miljoner kronor extra till arbetet.

Nationell strategi
"Kompetenshöjande insatser" inom Socialtjänsten utgör en del i regeringens nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.

Därför får Socialtjänsten ett ökat anslag med 25 miljoner kronor för att höja sin kunskap och beredskap för att motverka våldsproblematik.

Bättre sex- och samlevnadsundervisning
Även Arbetsmiljöverket och skolan får ökade anslag som ska öronmärkas för förebyggande arbete.

Arbetsmiljöverket ska bland annat ta fram informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare och den verksamhet som bedrivs av de regionala skyddsombuden ska stärkas.

Inom skolan vill regeringen utveckla sex- och samlevnadsundervisningen samt arbetet mot kränkande behandling i skolan vilket man anser bör göras genom kompetensutvecklingsinsatser.

Regeringen anser därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet bör ökas med 50 miljoner kronor.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt