Skip to content

Mamma uteblev från förhör med tonårsson - men hade rätt att närvara när sonen väl hämtades

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots att mamman inte hade inställt sig med sin 14-åriga son till polisförhör så borde polisen ha erbjudit henne att få följa med när det fanns ett beslut om hämtning till förhör. Det slår JO fast och riktar därmed kritik mot Polismyndigheten.

 

I juni förra året hämtade polisen en 14-årig pojke i hans bostad för att förhöra honom om ett rån han var misstänkt för.

Pojkens mamma som befann sig i bostaden när polisen kom - anmälde senare Polismyndigheten till JO eftersom hon inte hade informerats om rätten att närvara vid förhöret.

Dök inte upp tidigare
Polismyndigheten skrev i sitt yttrande till JO att mamman och sonen tidigare under utredningen hade kallats till förhör men inte dykt upp utan att ange giltig orsak. Därför beslutade åklagaren att pojken skulle hämtas till förhör utan föregående kallelse.

Polisen uppgav dessutom att man hade försökt få kontakt med mamman via telefonsamtal, meddelanden och SMS - men hon hade trots detta inte hört av sig.

Polisen pekade också på att mamman inte uutryckte någon vilja om få närvara vid förhöret när pojken skulle hämtas.

Tillbakavisade kritiken
Polismyndigheten ansåg därför att handläggningen av ärendet inte hade skett på ett felaktigt sätt och tillbakavisade.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors har dock en annan uppfattning. Hon konstaterar att en vårdnadshavare, enligt rättegångsbalken, bör vara närvarande vid ett förhör när det handlar om ett barn under 15 år om det kan ske "utan men för utredningen".

Enligt JO är det framförallt "av grundläggande betydelse" att vårdnadshavaren underrättas om möjlighet att närvara. Det kan inte krävas att vårdnadshavaren själv ska ta tillvara denna rättighet.

Ska alltid kallas
JO anser inte heller att polisen kan utgå ifrån att en vårnadshavare inte vill närvara vid förhör bara för att hon tidigare har låtit bli att infinna sig till förhör med sitt barn.

Enligt JO ska en vårdnadshavare kallas till varje förhör som hålls med barnet - eller underrättas på något annat sätt.

Endast i fall då vårdnadshavaren uttryckligen gjort klart att det inte finns något sådant önskemål kan polisen frångå kravet.

Polisen borde således ha frågat mamman om hon ville närvara vid förhöret. Polismyndigheten får därför kritik av JO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadja Hägglén

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt