Skip to content

Lucka i lagen "skyddar" människosmugglare i Sverige - Anders Ygeman kräver ändring

Anders Ygeman (S). Foto: Claudio Bresciani/TT och Johan Nilsson/TT

En lucka i lagen gör det möjligt för organiserade människosmugglare att komma undan. Det konstaterar tidigare ministern Anders Ygeman som kräver att lagstiftningen ändras.

 

Anders Ygeman, tidigare inrikesminister och nu gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, vill att lagreglerna om människosmugglig ska ändras. Det rapporterar Dagens Nyheter.

- Det här är en lucka i lagen som gör det möjligt för organiserade människosmugglare att komma undan. Jag vill tillsätta en utredning för att få fram en effektiv lagstiftning, säger Ygeman till DN.

Brottsrubriceringen kan inte användas
Med dagens lagstiftning uppkommer svårigheter med att använda brottsrubriceringen människosmuggling. Enligt utlänningslagen omfattar nämligen detta bara fall där människor reser in i Sverige utan de tillstånd som krävs.

I utlänningslagen anges att "den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet, som är inriktad på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige, döms till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, lägst sex månader och högst sex år".  

Dokument inte falska
Men om dokumenten i sig inte är falska räknas det inte som människosmuggling. Detta konstaterade Högsta domstolen förra våren i ett mål där de utfärdade tillstånden hade meddelats på falska grunder. HD konstaterade då i en oenig dom att det stod i strid med lagens ordalydelse att anse att det skulle handla om grovt organiserande av människosmuggling.

DN lyfter fram två exempel på aktuella mål som handlar om människosmuggling men där åklagaren tvingats använda sig av andra brottsrubriceringar.

I fallet med en kvinnlig ambassadanställd i Nigeria gäller åtalet grovt tjänstefel för att hon på falska grunder ska ha godkänt att 73 personer fick viseringar till Sverige.

Grovt ocker
I fallet med personer i Norrköping som ska ha ordnat svenska arbetstillstånd för personer som inte alls skulle arbeta här, gäller åtalet nu grovt ocker istället för grov människosmuggling. Det var detta fallet som prövades av HD för ett år sedan i den del som gällde kvarstad på de miljoner verksamheten hade omsatt.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt