Skip to content

Kvinnliga jurister tjänar 3 200 kronor mindre än manliga - skillnaderna uppstår tidigt enligt Jusek

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnliga jurister i Juseks medlemsgrupper tjänar i genomsnitt 3 200 kronor mindre per månad än män i motsvarande grupp. Det visar lönestatistik från Jusek.

 

- Många gånger uppstår en löneskillnad redan vid anställningstillfället eftersom män tenderar att lämna högre löneanspråk än kvinnor, säger Lena Emanuelsson, förhandlingschef för offentlig sektor på Jusek, i en presskommentar.

Hon pekar också på det ansvar som arbetsgivaren har för att löner "är sakliga och inte har samband med kön".

Stora skillnader
Juseks senaste lönestatistik visar på stora löneskillnader mellan kvinnor och män trots att lönepåverkande faktorer rensats bort. Det innebär att löneskillnaden som presenteras är rensad för effekter av deltidsarbete, bransch, arbetsområde, erfarenhet i år, utbildningsnivå, yrke, arbetsgivarbyte, sektor och chefsbefattning.

För jurister ligger den genomsnittliga månadslönen på 48 466 kronor för kvinnor och 51 685 kronor för män. Det innebär en löneskillnad på 3 219 kronor, vilket gör att kvinnor ligger på 94 procent av den lönenivå som gäller för männen.

Privat sektor störst
Störst är dock löneskillnaden mellan kvinnor och män bland Jusek:s ekonomer. Där är kvinnornas andel av männens löner 90 procent. Minst är skillnaden bland samhällsvetarna. Där uppgår kvinnors andel av lönen till 95 procent.

Skillnaderna är också tydliga mellan olika sektorer. I privat sektor uppgår kvinnors andel av mäns löner till 90 procent. Det kan jämföras med kommunal och statlig sektor där kvinnors andel av lönen är 96 respektive 97 procent.

Juseks siffror kan jämföras med HR Commitments och föreningen Sveriges Bolagsjuristers undersökning av bolagsjuristers lönenivåer där den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män förra året låg på 14 500 kronor. Samtidigt fanns det i princip inga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga bolagsjurister i åldersspannet 30 till 40 år.

Se Juseks statistik här - klicka på bilden nedan.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt