Skip to content

Kvinnliga jurister tjänar 3 200 kronor mindre än manliga - skillnaderna uppstår tidigt enligt Jusek

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnliga jurister i Juseks medlemsgrupper tjänar i genomsnitt 3 200 kronor mindre per månad än män i motsvarande grupp. Det visar lönestatistik från Jusek.

 

- Många gånger uppstår en löneskillnad redan vid anställningstillfället eftersom män tenderar att lämna högre löneanspråk än kvinnor, säger Lena Emanuelsson, förhandlingschef för offentlig sektor på Jusek, i en presskommentar.

Hon pekar också på det ansvar som arbetsgivaren har för att löner "är sakliga och inte har samband med kön".

Stora skillnader
Juseks senaste lönestatistik visar på stora löneskillnader mellan kvinnor och män trots att lönepåverkande faktorer rensats bort. Det innebär att löneskillnaden som presenteras är rensad för effekter av deltidsarbete, bransch, arbetsområde, erfarenhet i år, utbildningsnivå, yrke, arbetsgivarbyte, sektor och chefsbefattning.

För jurister ligger den genomsnittliga månadslönen på 48 466 kronor för kvinnor och 51 685 kronor för män. Det innebär en löneskillnad på 3 219 kronor, vilket gör att kvinnor ligger på 94 procent av den lönenivå som gäller för männen.

Privat sektor störst
Störst är dock löneskillnaden mellan kvinnor och män bland Jusek:s ekonomer. Där är kvinnornas andel av männens löner 90 procent. Minst är skillnaden bland samhällsvetarna. Där uppgår kvinnors andel av lönen till 95 procent.

Skillnaderna är också tydliga mellan olika sektorer. I privat sektor uppgår kvinnors andel av mäns löner till 90 procent. Det kan jämföras med kommunal och statlig sektor där kvinnors andel av lönen är 96 respektive 97 procent.

Juseks siffror kan jämföras med HR Commitments och föreningen Sveriges Bolagsjuristers undersökning av bolagsjuristers lönenivåer där den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män förra året låg på 14 500 kronor. Samtidigt fanns det i princip inga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga bolagsjurister i åldersspannet 30 till 40 år.

Se Juseks statistik här - klicka på bilden nedan.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Om löneskillnaderna uppstår genom att de lämnade löneanspråken skiljer sig mellan kvinnor och män kan man diskutera om differensen verkligen beror på kön eller på andra faktorer. Sådana skulle kunna vara att män övervärderar sitt eget arbete och förmåga, att män är villiga att ta större risker vad gäller erbjudna löneanspråk samt att män är mer konfliktsökande än kvinnor.

Oavsett vad män lämnar för löneanspråk (och varför) så bör arbetsgivaren motverka lönediskriminering p.g.a. kön.

Jag undrar bara hur det skulle gå till? Du har en arbetssökande, låt oss kalla honom Adam. När ni båda är överens om allt utom lönen så behjär han en lön som du är beredd att betala eller kanske något högre för att ha prutmån. Han blir anställd.

Du har en annan arbetssökande, låt oss kalla henne Beda. Samma sak som med Adam men hennes löneanspråk ligger en bit under vad du var beredd att betala. Ska du då säga "– Lilla Gumman, du ska naturligtvis ha X kronor i lön"? Eftersom du inte bedriver skyddad verkstad känner du att du gjort ett fynd och låter det bero.

Ansvaret är naturligtvis den arbetssökandes. Om de inte undersökt arbetsmarknaden ordentligt eller känner osäkerhet är det deras problem och ingen annans. Jordan B. Peterson var tydlig med detta på ett pedagogiskt sätt när han gästade Cathy Newman. Han menar på att kvinnor i genomsnitt är alldeles för tillmötesgående. Vad Jusek kan göra är att rekommendera alla medlemmar eller blivande medlemmar att läsa Jordan B. Peterson bok "12 livsregler : ett motgift mot kaos". Det kommer naturligtvis inte att hända då hans kliniska forskning står stick i stäv med den konstlade omvärldsbild som många samlat på sig.

I min papparoll har jag naturligtvis sett som min uppgift att se till att motverka sådant långt innan Jordan B. Peterson kom med sina teser och det verkar inte ha varit bortkastad möda.

Det finns snarare forskning som visar att kvinnors löneanspråk systematiskt anses var för höga, och inte godtas, när de ligger på samma nivå som mäns anspråk. Man har tex testat detta genom fiktiva sökande, med samma meriter på cv:t men kvinnliga eller manliga namn beroende på testgrupp.

Arbetsgivaren kan svara Adam "här ligger lönenivån på 123 kronor mot dina begärda 456 kronor".

Hur många tusen är inkomstskillnaden för en svensk fattigpensionär?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.