Skip to content

Kvinna som vägrade ta i hand av religiösa skäl förlorar i Arbetsdomstolen - dom idag

Foto: DJ

Den kvinnliga lärarvikarie som vägrade skaka hand med sina manliga kollegor av religiösa skäl förlorade idag i Arbetsdomstolen. Det är enligt domstolen inte bevisat att skolan krävt att hon måste "handhälsa". Hon anses dessutom själv ha medverkat till att konflikten inte reddes ut.

 

Kvinnan - som är sunnimuslim - skulle vikariera två dagar på skolan där hon direkt förklarade att hon av religiösa skäl inte kunde ta i hand med män. En skolvärd klagade då hos rektorn som även kallade in kvinnan för att prata om situationen.

Kvinnan lämnade dock mötet med rektorn. Hennes arbetspass avbokades därefter på skolans initiativ.

Enligt Unionen har lärarvikarien utsatts för religiös diskriminering av skolan och krävt 120 000 kronor i skadestånd.

"Skolan ställde krav"
Enligt Unionen ställde skolan krav på att lärarvikarien skulle handhälsa även på manliga kollegor och förorsakade därigenom att lärarvikarien inte kunde utföra inplanerade eller framtida vikarieuppdrag på skolan. 

Skolan, å sin sida, hävdade bland annat att något krav inte ställts och att det var lärarvikarien själv som valde att inte komma tillbaka.

Enligt Arbetsdomstolen har inte kvinnans fackförbund Unionen lyckats bevisa att skolan verkligen krävt att hon skulle handhälsa på manliga kollegor.

Domstolen anser därför inte att lärarvikarien har diskriminerats och man har därför inte heller prövat om ett krav på handhälsning skulle strida mot diskrimineringslagen.

Medverkade själv
Domstolen ifrågasätter kvinnans tillförlitlighet efter att hon har sagt sig inte minnas vissa saker och även lämnat andra uppgifter än vad vittnesuppgifter har visat.

Domstolen konstatera också att kvinnan inte har svarat på frågor från rektorn vid mötet om handhälsningen utan i stället lämnat rummet och därmed "själv medverkat till att frågan inte reddes ut".

Arbetsdomstolen går därför på skolans linje.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

"och krävt 120 000 kronor i skadestånd"
Bättre lycka på nästa ställe.

Unionen kanske bör byta figurer i sin tvreklam ?

Pust, ja! Det var väl ändå för väl!!

Religiös diskriminering? Är det inte diskriminering att inte bli hälsad på? Könsdiskriminering!

Jo, men det är inte förbjuden diskriminering att som kollega ta kvinnor i hand men inte män.

Det är obegripligt varför fackförbundet Unionen riskerade medlemmarnas pengar på en sådan här process, nästan 350 000 kr. Den som egentligen blev diskriminerad och kränkt var skolvärden som kvinnan vägrade hälsa på eftersom han var av manligt kön! Skolvärden var också invandrare och muslim men han såg inga hinder mot att ta en kvinna i hand.

AD konstaterar att kvinnan avstått från att åberopa ett inspelat telefonsamtal mellan henne och rektorn trots att det skulle ha central betydelse i målet. Kanske Unionens jurist insåg att det inte styrkte kvinnans version.

Det är skrämmande att olika religioner fått sådan status att arbetsgivare ska behöva riskera den här sortens processer, trots att vi lever i Sverige år 2018 och inte 1018. Förhoppningsvis kommer inte heller de två omtalade barnmorskorna som vägrar utföra aborter ha framgång i Europadomstolen. Religiösa stolligheter ska inte tillåtas att ytterligare breda ut sig i vårt nutida samhälle!

Tråkigt att AD inte fick chansen att svara på den centrala frågan, huruvida ett krav på att skaka hand med personal av visst kön vore diskriminering pga. religion. Här slapp de ju göra det eftersom det inte kunde styrkas att något sådant krav uppställts.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.