Skip to content

Kvinna från Bangladesh vinner i domstol - svenska regler för anhöriga förmånligare än EU-kraven

Foto: Henrik Montgomery/TT

Att ordalydelsen i den svenska lagstiftningen om uppehållstillstånd för anhöriga är mer förmånlig än vad EU-direktivet kräver innebär att kvinnan från Bangladesh ska beviljas uppehållstillstånd. Det slår Migrationsöverdomstolen fast och går därmed emot Migrationsverket som sade nej till kvinnan.  

 

Kvinnan från Bangladesh ansökte om uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning till att hennes man - som tidigare hade bott i Spanien - nu bodde i Sverige. Migrationsverket beslutade dock att avslå hennes ansökan.

Migrationsverket hänvisade till ett EU-direktiv om anhöriginvandring där det framgår att "familjemedlemmar till varaktigt bosatta måste ha sammanbott med denne i den första medlemsstaten för att de ska tillåtas följa med eller förena sig med den varaktigt bosatte i en annan medlemsstat som han eller hon har flyttat till."

Hade aldrig bott i Spanien
Eftersom kvinnan aldrig hade levt tillsammans med sin make i Spanien kunde hon därför inte beviljas uppehållstillstånd som familjemedlem till honom i Sverige, enligt Migrationsverket.

Kvinnan överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö som konstaterade att EU-direktivet mycket riktigt hade införlivats i den svenska utlänningsförordningen.

Domstolen skrev:

"Av ordalydelsen i 4 kap. 16 a § utlänningsförordningen framgår inget krav på att familjemedlemmar ska ha sammanbott i den första medlemsstaten. Något sådant krav, eller skyldighet att vid ansökan visa upp bevis om bosättning i den första medlemsstaten, förekommer inte heller i övrigt i svensk lagstiftning." 

Härlett ur direktivet
Domstolen pekade på att Migrationsverket "uttryckligen har härlett kravet på sammanboende direkt från direktivet".

Domstolen fortsatte:

"Eftersom direktivets regler inte är direkt tillämpliga har verket på detta sätt felaktigt uppställt ett ytterligare villkor för uppehållstillstånd som inte förekommer i svensk lagstiftning."

Domstolen gick därför på kvinnans linje och beviljade henne uppehållstillstånd.

Förmånligare villkor
Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och pekade på att den svenska utlänningsförordningen var mer fördelaktig än det krav som ställdes i EU-direktivet.

Enligt Migrationsverket framgår det dock inte att den svenska lagstiftaren verkligen hade för avsikt att ställa upp förmånligare villkor än de som framgår av direktivet.

Klar, tydlig och förmånligare
Överdomstolen konstaterar nu att bestämmelsen i utlänningsförordningen är "klar och tydlig". Överdomstolen skriver i sin dom:

"Enligt direktivet ska vissa familjemedlemmar tillåtas förena sig med den varaktigt bosatta om familjen redan var bildad i den första medlemsstaten. Det villkoret har, som framgår ovan, inte införts i svensk rätt. Den svenska regleringen är alltså i detta avseende förmånligare för den enskilde än direktivet." 

Migrationsöverdomstolen går alltså på kvinnans linje och beviljar henne uppehållstillstånd.

Domen får inte överklagas.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

 


  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt