Skip to content

Internetoperatör vinner - behöver inte lämna ut namn bakom IP-nummer efter illegal fildelning

Foto: Bertil Ericsson/TT

Tele2 behöver inte lämna ut uppgifter om vem som "äger" de IP-adresser som har använts för illegal fildelning av upphovsrättsskyddade filmer. Orsaken är att det inte är bevisat att Tele2 ens har tillgång till uppgifterna. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast.

 

Under hösten 2016 ansökte ett brittiskt bolag som företräder rättighetshavare av film om ett så kallat informationsföreläggande mot den svenska tele- och internetoperatören Tele2.

Bolaget begärde att Tele2 skulle lämna ut upgifter om vem som "ägde" 240 IP-adresser och begärde samtidigt att Patent- och marknadsdomstolen skulle förbjuda Tele2 att radera uppgifterna.

Berättigat intresse
Enligt rättighetsbolaget hade upphovsrättsligt skyddat material olovligen fildelats till allmänheten på internet genom dessa IP-adresser - någonting som också Patent- och marknadsdomstolen ansåg var bevisat.

Enligt domstolen hade rättighetsbolagets ett berättigat intresse att få ut informationen eftersom den kunde antas underlätta utredningen av upphovsrättsintrången.

Tele2 fick därför en månad på sig att – vid vite om 200 000 kronor – lämna ut uppgifterna.

"Tillhör andra bolag"
Tele2 överklagade beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen som nu går i motsatt riktning.

Tele2 pekade på att IP-adresser som omfattas av det överklagade beslutet "i förhållandevis stor utsträckning" tillhör andra bolag än Tele2 - bland annat utländska dotterbolag till Tele2 och att Tele2 inte har tillgång till den begärda informationen.

Rättighetsbolaget, å sin sida, vidhöll att Tele2 visst förfogar över IP-adresserna och att detta framgår av den bevisning som har inlämnats - den så kallade RIPE-databasen.

Höll inga förhör
Överdomstolen tar dock fasta på att Tele2:s uppgifter inte har motbevisats.´Överdomstolen skriver:

"A (rättighetsbolaget) har inte åberopat någon utredning som visar hur identifikationen av de i målet aktuella IP-adresserna gjorts i detta fall eller vem som hos B (datakonsult) ansvarat för denna. Inte heller har A utnyttjat möjligheten att höra företrädare för Tele2 eller andra med insyn i Tele2 om bolaget har tillgång till några av de aktuella IP-adresserna och i så fall vilka."

Patent- och marknadsöverdosmtolen går därför på Tele2:s linje.

Överdomstolens beslut får inte överklagas.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Utmärkt utveckling att förhindra att storbolagen inom copyright maffian utnyttjat skattebetalarnas pengar för att göra vinster.

https://www.facebook.com/polisennordvastraskane/

Polisen nordvästra Skåne April 9 at 4:54am ·
HELSINGBORG: UNGA RÅNARE I CITY

"Polisen nordvästra Skåne Kommentarer som uppmanar till brott, uppmuntrar till brott eller kan vara hets mot folkgrupp avlägsnas och diarieförs."

Vem är det som äger vad som skrivs på skrivs på Facebook? Kan man diarieföra en borttagen kommentar? Framgår IP-adressen av den avlägsnade och diarieförda kommentaren?

Polismyndighetens inlägg i Facebook är illustrerad med en bild på en blond och blåögd tonåring. Är synpunkter på detta signalement att betrakta som hets mot follkgrupp. Blonda och blåögda tonårigar.

Så här skriver således en statlig myndighet på sin hemsida.

"Rasistiska, främlingsfientliga och nedsättande kommentarer om andra människor är inte välkomna på den här sidan. Lägg ingen energi på att producera sådana inlägg här. Tack på förhand!"

Är polisen byxad att bedöma vad som är rasistiskt? Jag vet inte ens vad ordet innebär. Mer än att det är ett skällsord som används när argumenten tryter. Det är inte förbjudet att vara 'främlingsfientlig'. Är det förbjudet att uttala sig 'nedsättande' om ligister som i flock rånar och misshandlar barn och åldringar? Vad är det Polisen vill ha för kommentarer? Lycka till?

Det är värt att uppmärksamma att allt Polisen skriver på sin face-booksida saknar så väl underskrift som tjänstebeteckning. Det går inte att få reda vem som skriver och vem som raderar.

Man får inte tillgång till allt som skrivs på svenska myndigheters officiella sidor på Facebook utan att vara 'med på Facebook'. FInns det några regler för hur svenska myndigheter ska agera på 'sociala medier'. Ska våra myndigheter över huvud taget vara med på sociala medier. Alla har ju egna plattformar att agera på. Det är där dialogen med medborgarna ska föras. Där alla har möjlighet att medverka.

1954 > 1984 > 2014 > aktuellare för varje gång jag läser boken.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.