Skip to content

"Inte godtagbart vid ingripande mot ett barn" - polisen lämnade 13-åring mitt i natten

Foto: Stig-Åke Jönsson/TT

Stockholmspolisen får hård kritik av Justitie-ombudsmannen efter att man lämnat av en ensam 13-årig pojke vid en busshållplats i närheten av Frihamnsområdet mitt i natten. JO konstaterar att det inte är godtagbart att göra så vid ett ingripande mot ett barn.

 

Trettonåringen omhändertogs strax före midnatt av en ordningsvakt på en ungdomsfestival i Kungsträdgården i centrala Stockholm i augusti 2016 för att ha stört den allmänna ordningen.

Pojken fick handfängsel och polisen lämnade en timme senare av honom ensam vid en busshållplats i Frihamnsområdet -  3,8 kilometer från Kungsträdgården. Platsen var helt okänd för pojken som fick ringa sin pappa för att kunna ta sig därifrån. Han var rädd och gömde sig i buskarna medan han väntade på att hans pappa skulle komma och hämta honom.

Inte godtagbart
Justitieombudsman (JO) Cecilia Renfors konstaterar nu att det visserligen saknas regler om hur polisen ska gå till väga vid ett "avlägsnande" av barn men att det som är "proportionerligt och godtagbart" vid ett ingripande mot en vuxen person ofta inte är det vid ett ingripande mot ett barn.

De rättsliga möjligheterna att avlägsna ett barn under de förutsättningar som var aktuella i det här fallet är därmed "begränsade", enligt JO.

Kritiseras för detta
JO anser inte heller att det var helt nödvändigt för polisen att köra iväg pojken och att man kunde ha övervägt andra alternativ.

Enligt JO är det klart att det sätt polisen verkställde avlägsnandet av pojken på "inte var proportionerligt och Polismyndigheten kritiseras för detta".

Polismyndigheten kritiseras också för bristande dokumentation i ärendet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

"Sådant här trams sysselsätter sig uppenbarligen domare, advokater och jurister med hela dagarna" - baserar du det på artikeln? Vad är "sådant här"? För mig har du uppenbarligen en extremt skev bild av vilka typer av arbetsuppgifter en jurist kan ha och vilka som är inblandad i liknande bedömningar (eller så jobbar du helt enkelt med överdrifter). Hade varit betydligt mer benägen att lyssna på din åsikt om du tonat ner vad du skriver - jag hade förstått din poäng angående "snorvalpen" ändå och kanske respekterat dig mer i det. Vill du övertyga någon om att det inte borde vara polisens jobb att skjutsa hem minderåriga som är ute på stan på bekostnad av skattebetalare - säg det då bara. Själv tycker jag att det finns mycket att vinna i det. Allt från det förhoppningsvis mycket pinsamma ögonblicket då man blir lämnad av polisen hos föräldrarna, till att man visar att det finns regler att följa och att det finns vuxna som bryr sig - även om ens egna föräldrar inte gör det/inte lyckas ha den uppsikt de borde. Sen hade man ju gärna sett att det inte hade behövts, så klart. Tycker då inte att pojken som borde få en lusing i det här scenariot (ju alltid bra att undvika att slåss, så att säga) - utan vinsten kan ju snarare också ligga i att jag som förälder hade tyckt det var förfärligt pinsamt om någon annan hämtat upp min unge ute på stan.

"När den minderårige fortsatt att uppträda ordningsstörande och själv genom att inte lämna några id-uppgifter bidragit till en situation där det inte varit möjligt att överlämna honom till förälder eller socialtjänsten, har möjliga handlingsalternativ för Polisen varit begränsade."

Läs gärna hela JOs yttrande med alla inlagor, och fundera sedan på varför så få vill bli polis...
https://www.jo.se/PageFiles/11336/4915-2016.pdf

Tanken att ett yngel som vägrar uppge sin identitet eller lugna ned sig, skulle tvingas gå typ tre km, utan att bli kränkt... Tur det finns föräldrar som genom sina reaktioner förklarar allt. Och JO...

Intressant rapport. Fritt saxat:

"sparkat på ordningsvakten."
"Han var utagerande, verbalt otrevlig och följde inte tillsägelser."
"Han var vid överlämnandet fortfarande aggressiv och gjorde motstånd."
"Poliserna omprövade också beslutet om handfängsel och lät det bestå för att stävja AA:s våldsamma uppträdande och för att säkra transporten av honom själv och övriga personer i bussen."
"Under transporten försökte EE upprepade gånger få information om AA:s personnummer och adress och namnen på hans vårdnadshavare för att kunna ta kontakt med dem."
"Även under transporten till avlägsnandeplatsen har AA uppträtt våldsamt "

"Det har rört sig om en sommarnatt och polisassistent EE har förvissat sig om att AA med sms-biljett haft möjlighet att inom som längst tio minuter återvända mot city."

Slut saxat.

Jag kan inte låta bli att undra över hans föräldrar. När de får höra att lill-pojken varit ute och slagits med vakter, inte samarbetat med polisen och varit så våldsam att han behövt handfängsel så är responsen inte att lära pojken uppföra sig bland folk utan istället att gå till JO.

Man får inte sparka på ordningsvakter. Det är synd att hans föräldrar inte har lärt honom det. Hoppas någon annan lär pojken det innan han är gammal nog att ta konsekvenserna av sina handlingar och sina föräldrars tillkortakommanden.

Med ditt resonemang kan Polisen aldrig göra fel i ingripanden mot barn. Det är då föräldrarnas fel eftersom de borde sett till att barnet inte hamnat i situationen över huvud taget.

Om du tycker det är viktigt att man ska följa regler borde väl det också gälla Polisen?

En anmälan till JO utesluter givetvis inte andra åtgärder från en förälder.

"Aldrig"? Det är en larvig slutsats. Var snäll och pådyvla mig inte sådant. Den våldsamma pojken har blivit placerad vid en busshållplats en sommarkväll med tio minuter till nästa buss efter att polisen hade försäkrat sig om att han kunde betala bussbiljetten. Om han inte varit en sådan liten tjurskalle kunde han fått skjuts hem till dörren. Du bär dig åt som om pojken blivit skjuten. Den vakt som blivit sparkad har inte ens sparkat tillbaka.

Och ja, att pojken inte kan uppföra sig bland folk är föräldrarnas fel närmast per definition. Han är minderårig, en ung tonåring. Det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnet. Dit hör att lära honom att man inte får sparkas och att man inte bör bråka med polisen. Om han inte är mogen att hantera det bör de inte låta honom gå själv på festival.

Vi vet inget om att föräldrarna skulle ha vidtagit några andra åtgärder. Jag anser att det faktum att de dragit ärendet inför JO talar mot att de har tagit på sig något ansvar för det som hänt eller ser på pojkens våldsamhet mot ordningsvakt och polis med det allvar beteendet förtjänar. I så fall hade de skamset bett om ursäkt för det som hänt, inte gjort sitt bästa för att sätta dit de polisen som hindrade pojken från att skada andra eller orsaka mer bråk.
Du får tro annorlunda om du vill.

Är det polisernas föräldrars fel att de inte lärt sig att avvisa barn från en plats på ett korrekt sätt eller att dokumentera sina beslut? Det är väl bra att Polisen gör sitt jobb enligt reglerna även om någon är jobbig mot dem? Det är liksom inte ovanligt för dem.

Är du ett troll? Din första mening får mig att tro det. Personen uppger inte sin födelsetid, namn, hemadress m.m. Det är inte så mycket mer man kan göra. Alternativet är att omhänderta personen och låta honom sitta på polisstationen i flera timmar till dess att han lugnat ner sig. Poliserna har handlat helt rätt.

De hade kunnat avvisa honom en kortare sträcka och till en plats som inte var obekant för honom. De borde ha avvisat honom fortare och inte väntat. De borde ha dokumenterat sina beslut korrekt.

Han uppgav också att han var 13 år. Det är en uppgift om födelsetid, om än inte med specifikt datum.

JO som ändå är expertmyndighet tyckte att Polisen förtjänade kritik. Jag lägger större vikt vid den bedömningen än en kommentar här på DJ.

Nej det hade de inte kunnat. Eftersom han inte uppgav några uppgifter om vem han var eller var har bodde kunde polisen inte heller köra honom till en plats "som inte var obekant för honom"... Hur ska de kunna veta det om de inte vet var han bor, eller vem han är?
Du kanske bara hade lite otur när du tänkte där?

De hade kunnat fråga (om plats). De hade kunnat välja en plats som är mer allmänt bekant.

Polisen skall inte behöva fråga en bråkstake som bedöms vara 16-19 år och som attackerat och sparkat en ordningsvakt 3 ggr, och som dessutom de sociala myndigheterna på plats inte ville ta hand om eftersom de inte tog emot oidentifierade ungdomar, vilken plats de skall köra honom till. Polisen skall inte agera taxi.

Polisen fick killen överlämnad till sig från ordningsvakterna kl 00:43 och avlämnade honom kl 00:54 vid Frihamnsporten. Polisen hade alltså honom i 11 minuter enl JO:s utredning.
Dvs 11 minuter och på den tiden körde de honom från Kungsträdgården till Frihamnsporten.

Den platsen är väl bekant.
Det är 800 meter till Valhallavägen och 800 meter till Öfvre Östermaln och Gärdets T-bana.
De andra ungdomarna som kördes iväg i samma buss fick gå lite längre.

Avvisat honom fortare än 11 minuter.??

Polisassistenterna fick honom överlämnad till sig från ordningsvakterna kl 00:43 och lämnade honom vid busstationen i Frihamnen 800 meter från Valhallavägen kl 00:54 enligt JOs utredning!!

Fast du kanske menar att Ordningsvakterna skulle ha överlämnat honom fortare till Polisen?

De som kritiseras i JO beslut är de facto dels Ordningsvakterna och dels Polismyndighetens chefer, jurister och administratörer som inte hade utvecklat ändamålsenliga blanketter.

Från JO utredning
"Snabbrapporten som använts vid kommenderingen har varit förtryckt på så sätt att det funnits knappt om utrymme för polismännen att lägga till ytterligare uppgifter i formuläret. Utrymme har saknats exempelvis för att fylla i förmansbeslut och, utöver kryssmarkering, närmare skäl för beslut om handfängsel. Inte heller har det funnits något uttryckligt utrymme för poliser som verkställt avlägsnandebeslut att fylla i när och var personen avlägsnats, vilket lett till att uppgifter har fått noteras i marginaler eller på baksidan av blanketten"

De som även skall kritiseras är socialtjänsten som vägrade ta emot killen för att han inte ville identifiera sig. Polismyndigheten hade under festivalen som målsättning att i första hand överlämna ordningsstörande minderåriga till vårdnadshavare eller socialtjänsten. Men socialtjänsten vägrade ta emot ungdomar som inte identifierade sig eller som var stökiga. Dvs de ungdomar som behöver hjälp.

Bra kommentar.

Man kan ju tycka att det är annat än polisens ingripande som inte är godtagbart i detta ärende.
Säkert inte sista gången den killen har handfängsel. Men, det är väl samhällets fel. I det nya Sverige finns ju inget föräldraansvar eller eget ansvar.

Det vore meningslöst med fler åtgärder än denna JO-anmälan. Detta är signalpolitik som går hem hos alla slynglar. Grattis alla andra föräldrar med problembarn.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.