Skip to content

HD säger nej - terrordömd som inte kan utvisas får finna sig i anmälningsplikt hos polisen

Foto: DJ och Johan Nilsson/TT

Den terrordömde man som inte kan utvisas till sitt hemland anser att hans anmälningsplikt hos polisen har alltför "stor inverkan på hans liv". Enligt hovrätten finns det dock risk för att han ska begå nya terroristbrott i Sverige. Högsta dom-stolen beslutar nu att det inte finns några skäl att ompröva detta.

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om den 42-årige man som enligt Säkerhetspolisen fortfarande har "terrorrelaterade" kontakter och sprider våldsbejakande propaganda i Sverige.

Mannen är irakisk medborgare och dömdes år 2005 till fem års fängelse för bland annat förberedelse till terroristbrott. Han dömdes också till utvisning från Sverige.

Bor i Stockholm
Mannen frigavs villkorligt år 2007 men har sedan dess blivit kvar i Sverige eftersom domstolens utvisningsbeslut inte har gått att verkställa.

Mannen har därför beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd. Idag bor han i Stockholm.

Direkt efter frisläppandet togs han i förvar men har därefter hållits under så kallad uppsikt och haft anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

"Försöker påverka andra"
Säkerhetspolisen vände sig till Stockholms tingsrätt och begärde att anmälningsplikten ska förlängas med ytterligare tre år. Säkerhetspolisens uppfattning redovisas i tingsrättens beslut:

"Säkerhetspolisen har anfört bl.a. att X (mannen) enligt tillförlitlig information upprätthåller kontakt med ett flertal personer som kan misstänkas ha kopplingar till terrorrelaterad verksamhet samt att han spridit våldsbejakande budskap med klar avsikt att påverka andra personer."

"Enligt Säkerhetspolisen står det klart att det kan befaras att X kommer att begå eller medverka till terroristbrott."

"Ger råd i familjefågor"
Mannen nekar helt till Säpos anklagelser. Även hans uppfattning redovisas i tingsrättens beslut:

"Han rådger personer i familjefrågor och sociala relationer. Han har inte kontakt med den person som dömdes samtidigt som honom... Det som läggs honom till last ligger mycket långt tillbaka i tiden. Han kan inte lastas för att utvisningsbeslutet inte går att verkställa."

Enligt mannen har anmälningsplikten "stor inverkan på hans liv" och han motsätter sig därför att den ska fortsätta.

Risk för nya terrordåd
Stockholms tingsrätt gick dock på Säpos linje och slog fast att det finns risk för att mannen kan komma att begå eller medverka till terroristbrott.

Tingsrätten underströk att beslutet grundade sig på hemliga uppgifter från Säpo som mannen själv inte hade fått ta del av - ett undantag från grundregeln om att allt material som åberopas i domstol ska vara tillgängligt för båda parter. Undantaget kan tillämpas under vissa omständigheter om det föreligger "synnerliga skäl".

Mannen överklagade till Svea hovrätt som instämde i Säpos och tingsrättens bedömning.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu slår fast att det inte finns några skäl att pröva fallet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt