Skip to content

Han ska få fler att donera organ - regeringen gör nytt försök att skapa en patientsäker lagstiftning

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen vill att fler ska donera sina organ. Det blir tidigare rikspolischefen och domaren Sten Heckscher som ska utreda hur detta ska gå till.

 

Regeringen har utsett Sten Heckscher till särskild utredare av organdonationer. Han får i uppdrag att lämna förslag på hur man kan ändra lagar och regeler för att det ska bli enklare att donera.

"Hög donationsvilja"
Bakgrunden är regeringens bedömning att det finns en "hög donationsvilja" i Sverige samtidigt som det finns många människor som behöver nya organ. Dagens ordning motverkar dock att fler organ faktiskt doneras. Bristen på organ är stor både i Sverige och i andra länder.

- Vi måste se till att fler får donera sina organ, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Stred mot grundlagen
Förslagen ska vara "förenliga med grundlagen och ta hänsyn till regeln om patientens samtycke till vård". Den tidigare organdonationsutredningens förslag från 2015 - "Organdonation – En livsviktig verksamhet" - höll inte måttet som lagstiftning på grund av svårigheter i relation till grundlagen.

Nu ska Heckscher gå till botten med bland annat hur man kan förbereda en donation medan en person fortfarande är i livet och vad som ska gälla för anhörigas inställning till medicinska insatser.

Kritiserat KI
Sten Heckscher har de senaste åren även haft i uppdrag att utreda Karolinska institutets ansvar i Macchiariniaffären och gett KI svidande kritik, samt undersökt behovet av karenstid efter politiska uppdrag.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Utredas och utredas. Alla får ju redan donera organ, individen behöver bara göra sin vilja känd. För att fler ska göra sin vilja känd borde sjukvården, särskilt primärvården, och även tandvården, som ju träffar personer regelbundet, mana folk att anmäla sig till Donationsregistret. Arbetsgivare kan ju även ta upp frågan på ett APT till exempel. Inget behöver utredas!

Bristen på donatorer är för mig en gåta. En eller annan hoppas kanske på ett liv efter detta och skulle det inträffa kan det ju förvisso vara bra att ha sina organ kvar. Men vad är övrigas motiv till att inte donera ? Bekvämlighet, obetänksamhet, bristande empati ? Eller kan det vara så att man vill ha gottgörelse , ev pekuniär, för den tjänst man, ofta på sitt yttersta, gör samhället ?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.