Skip to content

Halv miljard ska "stötta och avlasta i välfärden" - så fördelas pengarna kommun för kommun

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Arbetsförmedlingen betalar ut 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som anställt personer i så kallade extratjänster. Regeringens syfte med modellen är att skapa etablering för fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

På regeringens uppdrag fördelar Arbetsförmedlingen totalt 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som infört så kallade ”extratjänster” - fullt subventionerade tjänster för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Utbetalningen aviserades i budgetpropositionen för år 2018 då regeringen öronmärkte 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som genomfört extratjänsterna. 

Ska få genomslag
Den uttalade förhoppningen med det ökade anslaget var att "skapa incitament till att få ett bredare genomslag för modellen".

- Genom extratjänster ges verksamheter inom välfärden möjlighet att ta in en extra resurs som kan stötta och avlasta, till exempel inom äldreomsorgen,  säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

- Vi skapar vägar till arbete för fler samtidigt som vi stärker välfärden. Rekryteringsbehoven är stora inom till exempel vård och omsorg och en extratjänst kan vara en bra väg in för den som i framtiden vill bli undersköterska eller vårdbiträde.

Cirka 13 000 jobb
Idag uppgår det totala antalet extratjänster i Sverige till drygt 13 000, varav de flesta - cirka 11 000 - finns i kommunerna. Tjänsterna finns inom skolan, äldrevården, barnomsorgen och sjukvården.

Sedan juli 2017 har det även funnits möjlighet att anställa personer inom kulturell verksamhet, ideella föreningar och trossamfund.

I de fall en person anställs i en extratjänst får kommunen eller landstinget möjlighet till full subvention av lönen samt de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader. Det finns även en möjlighet att ansöka om förlängning i ytterligare ett år.

Beräkningsmodell
De medel som nu betalas ut baseras i huvudsak på Arbetsförmedlingens redovisning av antalet anställda med extratjänst i kommuner och landsting per den 31 december 2017.

Beloppen är kopplade till en beräkningsmodell som baseras på befolkningsstorleken i varje län.

 

 

Här finns detaljerad information om fördelningen per län och kommun

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt