Skip to content

Generaladvokaten går emot Swedish Match om snusförbudet - frågan avgörs av EU-domstolen

Foto: Pontus Lundahl/TT

EU:s snusförbud är varken oproportionerligt eller diskriminerande. Det spelar ingen roll att Swedish Match kan visa "alternativ" forskning om att snus inte skulle vara skadligt. Det anser generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe som idag lämnat ett förslag till avgörande till EU-domstolen.

 

Striden om det svenska snusets vara eller icke vara inom EU börjar gå mot sitt slut när det gäller EU-domstolens prövning som gäller Storbritannien eventuella rätt att förbjuda försäljning av snus eller inte.

Storbritannien har hävdat att landet har rätt att förbjuda snus från sin marknad med hänvisning till Tobaksdirektivet från 2014 - ett regelverk som Sverige är undantaget från på grund av den "traditionella" användningen i det egna landet.

Fortsatt att "utmana" förbudet
EU-domstolen förklarade redan år 2004 att Tobaksdirektivet var giltigt men Swedish Match har fortsatt att "utmana" förbudet och lagstiftningen.

Bolaget hävdar att direktivet är ogiltigt för att det är oproportionerligt och diskriminerande.

År 2016 inledde Swedish Match för andra gången en rättsprocess i Storbritannien för att försöka upphäva EU-förbudet. Förra året beslutade brittisk domstol att skicka ärendet till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.

Ingen "skönsmässig" bedömning
I dag kom alltså generaladvokatens förslag till avgörande som innebär att förbudet är giltigt och att direktivet inte överskrider någon gräns för skönsmässiga bedömningar när det gäller hälsorisker och skadliga effekter.

"Det faktum att vissa data, på grundval av vilka lagstiftaren konstaterade att tobak för oral användning är skadlig, utmanas av studier som indikerar motsatsen är inte tillräckliga för att ifrågasätta denna slutsats", konstaterar generaladvokaten.

Advokatutlåtandet är inte helt avgörande i frågan och EU-domstolens slutliga ställningstagande kommer i sommar. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Jag hajar inte riktigt detta. Varför driver någon över huvud taget frågan när Storbritannien ju är på väg ut ur EU?

För att EU-domstolen dömer och utslaget gäller alla i 28 (snart 27) medlemsländer.

För att processen började långt innan någon ens hade hört talas om Brexit och för att processen hade kunnat drivas i vilken medlemsstat som helst för att få frågan om direktivets giltighet prövad i EU-domstolen.

Jag var själv bosatt i Danmark när sverige gick in i EU så jag följde inte vad som hände då. Men om jag förstått saken rätt så fick sverige dispens just ifråga om snuset vid sitt inträde. Så saken borde därmed vara avgjord på EU-nivå, annars är det ju fulspel på högsta nivå när man retroaktivt ändrar i de villkor som gällde vid inträdet.
Som jag ser det så torde enskilda länder kunna fatta oberoende beslut om förbud (ungefär som att sverige oberoende av andra länder har systembolag), och utifrån det så skulle då snusfrågan i UK bli ointressant, eftersom ett utslag i den frågan bara borde gälla deras rätt att enskilt förbjuda. Ett förbud i UK skall inte bli ett förbud i EU som helhet.
Eller vad är det jag har missat?

Frågan gäller om direktivet som förbjuder försäljning av Snus inom hela EU är giltigt eller inte. Skulle EU-domstolen finna att direktivet är ogiltigt dvs. att det inte finns fog för att förbjuda försäljningen av snus, så faller förbudet inom samtliga medlemsstater. En medlemsstat i EU (snart inte Storbritannien med andra ord) skulle i sådant fall vara förhindrade att lagstifta om förbud. Det skulle innebära s.k. importrestriktioner och sådana är som huvudregel förbjudet i EU eftersom det står i strid med fri rörlighet för varor, en av de grundläggande friheterna inom EU.

ah, alltså inte en fråga om att införa förbud, utan om att upphäva förbud.

Att EU förbjuder försäljning av snus samtidigt som EU tillåter försäljning av cigaretter och cigarrer, strider mot sunt förnuft och all logik samt bidrar till försämrad hälsa hos miljoner européer. I botten av detta affärsetiska lågvattenmärke ligger sannolikt framgångsrikt lobbyarbete av de stora tobaksjättarna gentemot EU-byråkratin, och EU:s grundmurat avoga inställning till svenskt jordbruk, företagande och näringsliv. Vi vet alla t.ex. hur EU satte stopp för fusionsplanerna 1999 mellan Volvo lastvagnar AB och Scania AB, kronjuvelen i Wallenbergsfärens företagsgrupp, varvid Scania AB blev ett lätt byte för Volkswagen.

Snuskonsumtion är en konkurrent till cigarettkonsumtion, och inverkar menligt på tobaksjättarnas vinster. Se bara hur relationen snus- och cigarettkonsumtion är i Sverige där snus är tillåtet! Således ska Swedish Match med sitt snus hållas kort, enligt EU!

Jag kommer ihåg att i samband med den svenska EU-anslutningen fick grekiska tobaksbönder årligen ca 1 miljard kronor i jordbruksstöd av EU.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.