Skip to content

Generaladvokaten går emot Swedish Match om snusförbudet - frågan avgörs av EU-domstolen

Foto: Pontus Lundahl/TT

EU:s snusförbud är varken oproportionerligt eller diskriminerande. Det spelar ingen roll att Swedish Match kan visa "alternativ" forskning om att snus inte skulle vara skadligt. Det anser generaladvokaten Henrik Saugmandsgaard Øe som idag lämnat ett förslag till avgörande till EU-domstolen.

 

Striden om det svenska snusets vara eller icke vara inom EU börjar gå mot sitt slut när det gäller EU-domstolens prövning som gäller Storbritannien eventuella rätt att förbjuda försäljning av snus eller inte.

Storbritannien har hävdat att landet har rätt att förbjuda snus från sin marknad med hänvisning till Tobaksdirektivet från 2014 - ett regelverk som Sverige är undantaget från på grund av den "traditionella" användningen i det egna landet.

Fortsatt att "utmana" förbudet
EU-domstolen förklarade redan år 2004 att Tobaksdirektivet var giltigt men Swedish Match har fortsatt att "utmana" förbudet och lagstiftningen.

Bolaget hävdar att direktivet är ogiltigt för att det är oproportionerligt och diskriminerande.

År 2016 inledde Swedish Match för andra gången en rättsprocess i Storbritannien för att försöka upphäva EU-förbudet. Förra året beslutade brittisk domstol att skicka ärendet till EU-domstolen för ett förhandsavgörande.

Ingen "skönsmässig" bedömning
I dag kom alltså generaladvokatens förslag till avgörande som innebär att förbudet är giltigt och att direktivet inte överskrider någon gräns för skönsmässiga bedömningar när det gäller hälsorisker och skadliga effekter.

"Det faktum att vissa data, på grundval av vilka lagstiftaren konstaterade att tobak för oral användning är skadlig, utmanas av studier som indikerar motsatsen är inte tillräckliga för att ifrågasätta denna slutsats", konstaterar generaladvokaten.

Advokatutlåtandet är inte helt avgörande i frågan och EU-domstolens slutliga ställningstagande kommer i sommar. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt