Skip to content

Förundersökning inledd mot Svenska Akademien - men advokatbyråns slutsatser hemliga

Akademiledamoten Horace Engdahl. Foto: Janerik Henriksson/TT

"En förundersökning gällande ekonomisk brottslighet i ärendet kopplat till Svenska Akademien har inletts av chefsåklagare Jan Tibbling." Det meddelade Ekobrottsmyndigheten under fredagen. Samtidigt släpptes enstaka delar av den hårt maskade advokatutredningen om Akademien och Klubben.

 

En förundersökning har alltså inletts om ekonomisk brottslighet kopplat till Svenska Akademien. Det bekräftade Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande under fredagen. Man hänvisar också till förundersökningssekretessen och skriver att man inte kommenterar vilka brottsmisstankar som är aktuella eller vilka personer som är brottsmisstänkta.

Hårt maskad advokatutredning
Ekobrottsmyndigheten uppger också att man tagit emot flera förfrågningar om att få ta del av advokatutredningen om Svenska Akademien. Efter att ha sekretessprövat handlingarna lämnades de under fredagen ut i ”maskad” form.

Dagens Nyheter (DN) har läst materialet och konstaterar att "stora delar av innehållet har maskats, däribland advokatbyråns slutsatser om Klubbens ekonomi" och att bara enstaka delar av utredningen gjorts offentliga. Utredningen är enligt DN 227 sidor lång, inkl bilagor.

Risk för jäv
Advokatbyrån konstaterar enligt DN att Svenska Akademien haft ett nära samarbete med Kulturprofilen och Klubben och att det har funnits en risk för jäv på grund av banden mellan Akademien och Kulturprofilen som var ägare till Klubben.

DN citerar advokatutredningen där man bland annat skriver att "en organisation har ett nära samarbete med en bidragstagare som samtidigt är tjänsteleverantör och närstående till någon som innehar en ledande ställning inom organisationen är något som de flesta bolag, stiftelser, föreningar och förvaltningar på grund av jävsrisker inte tillåter”.

Inte påverkat priser och bidrag
Av utredningen framgår också att man inte kunnat slå fast att Kulturprofilen har påverkat Akademiens utdelning av priser och bidrag eller att någon akademiledamot har känt till att Kulturprofilen skulle ha gjort sig skyldig till eller anklagats för sexuella övergrepp.

DN citerar utredningen där man skriver att ”Vår uppfattning är även att det inte är rimligt att tro att akademiledamöterna borde ha känt till de påstådda sexuella övergreppen”.

Advokatbyrån slår däremot fast att Kulturprofilen vid sju tillfällen har läckt uppgifter om vem ska få Nobelpriset i litteratur.

När det gäller Akademiens lägenhet i Paris konstaterar advokatbyrån att Kulturprofilen enligt uppgift från Akademien "inte haft rätt att utnyttja Akademiens lägenhet för privat bruk".

Advokatutredningen har gjorts av advokatbyrån Hammarskiöld & Co.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Det är anmärkningsvärt att det dröjde så länge innan Svenska Akademien (SA) fann för gott att lämna över advokatutredningen till rättsvårdande myndigheter. Den presenterades för SA i februari men överlämnades först i april trots att - enligt en tidig uppgift - utredningen mynnat ut i uppmaningen: Polisanmäl! SA förbehöll sig alltså rätten att först göra en egen "rättsprövning" ungefär som om man uppfattade sig ståendes ovanför de rättsvårdande myndigheterna och självständigt hade att avgöra om utredningen förtjänade papperskorgen snarare än polisanmälan. Det verkar inte saknas anledningar till vissa reformer av och inom SA.

Här ser vi vådan av ett ickedemokratiskt samfund. Lägg ner SA och välj in icke längre verksamma politiker, dock ej SD. Nämndemannasystemet kan stå som förebild. Som komplement till politikerna kan med fördel företrädare för fackföreningarna, DNs kulturredaktion och framstående företrädare för NGO - organisationer väljas in. En SA i tiden bör vara modellen.

Så en kommunist (icke längre verksam V torde varit med på VPK-tiden) är mer ok än en hederlig och rättskaffens SD? Och hur kan en förvirrad C vara lämplig. De äter skor och ber väljare krypa under sin sten!

Skärpning!

Tog mig friheten att vara lite ironisk men i dagens samhälle ligger ironin snubblande nära div värdegrunder och förd politik.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.