Skip to content

Fler domare än advokater missnöjda med sin lön - här är listan för juristbranschen

Foto: DJ

Vilka är mest nöjda med sin lön: advokater eller bolagsjurister? Och hur stor andel av advokaterna anser egentligen att de tjänar ”för mycket”? Svaren ges i Juristbarometern 2018.

 

Dagens Juridiks systerpublikation Legally yours undersökning "Juristbarometern 2018" har besvarats av 1 868 jurister inom olika yrkeskategorier - bland annat om synen på sin lön.

57 procent av deltagarna anser sig tjäna ”tillräckligt” medan 42 procent anser att de tjänar ”för lite”. 1 (en) procent av juristerna anser att de tjänar "för mycket".

Om man endast tittar på de deltagande advokaternas svar så är den andelen 2,6 procent. 28 procent av advokaterna anser däremot att de tjänar ”för lite”. 69 procent gör bedömningen att summan är ”tillräcklig”.

Bland biträdande jurister anser hälften att ersättningen är "tillräcklig" och hälften att den är "för låg". Ingen av de deltagande biträdande juristerna anser att deras lön är "för hög".

Bland bolagsjuristerna anser 39 procent att deras lön är "för låg". Bland chefsjurister är motsvarande andel 32 procent. I dessa yrkesgrupper uppger ingen av de svarande att deras lön skulle vara ”för hög”.

Så många anser att de tjänar för lite

Handläggare 56 procent
Biträdande jurister 50 procent
Domare 44 procent
Bolagsjurist 39 procent
Skattejurister 35 procent
Åklagare 32 procent
Chefsjurist 32 procent
Advokater 28 procent


Källa: Juristbarometern 2018

Läs mer om resultaten i Legally yours.

 

 

 

 

 

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt