Skip to content

Elever ska lära sig om nya samtyckeslagen - tio miljoner från regeringen till särskild utbildning

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Elever från 13 års ålder ska få särskild utbildning om den samtyckeslag som nu ligger på riksdagens bord för beslut. Regeringen har därför avsatt tio miljoner kronor för att Brottsoffermyndigheten ska kunna ta fram en webbbaserad utbildning om den nya sexualbrottslagstiftningen.

 

- Det är nödvändigt att rätten till sexuell integritet och självbestämmande lyfts på olika sätt för att vi ska kunna uppnå en verklig förändring i samhället, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Regeringen lämnade nyligen över sitt lagförslag om en ny "samtyckelagstiftning" till riksdagen. Den nya lagen ska enligt förslaget träda i kraft redan den 1 juli men är ännu inte beslutad av riksdagen.

Webbutbildning
Brottsoffermyndigheten har nu fått regeringens uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om vad den nya sexualbrottslagstiftningen går ut på.

Målgruppen är unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag. Enligt regeringen ska barn och unga också involveras i arbetet med att utforma informationsmaterialet.

Totalt tio miljoner
Brottsoffermyndigheten ska också ta fram information till andra målgrupper - bland annat föräldrar och myndigheter.

Regeringen har avsatt fem miljoner kronor för detta år och ytterligare fem miljoner kronor fram till år 2020 för informationsuppdraget.

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt