Skip to content

"Dum, domare, rådman... Men mycket vanskligt att ge högre status åt polisförhör i domstol"

KRÖNIKA - av Sven Cavallin - f.d. rådman i bl.a.  Blekinge tingsrätt.

 

Dum, domare, rådman komparerade man hemmavid - när barnen var mindre - adjektivet ”dum”.

Dessa illbattingar gav mig ett urklipp ur tidningen MAD när jag ju jobbat på advokatbyrå ett år (hos advokaten Lars Werner i Karlskrona 1981-82) och sedan - efter en del så kallade "tingshästtjänstgöring" i olika domstolar hade börjat som tillförordnad revisionssekreterare  i Högsta Domstolen och därefter på våren 1985 utnämnts till rådman (i Kristianstad).  

Bilden från MAD föreställde en påtagligt lönnfet och allmänt frånstötande person i en fåtölj som höjde något finger med dumheten lysande ur ögonen. Under bilden stod det: "Om en advokat är dum, klantig och totalt inkompetent blir han rådman".

Jag satte bilden inom glas och ram och hade alltid detta lilla "porträtt" på mitt skrivbord under mina verksamma domarår. Det porträttet har jag än idag framför mig, minsann!

Det är nock nyttigt med en påminnelse av det slaget dagligen och stundligen, minsann! Ödmjukhet inför domaruppgiften - och så där har jag ju i alla år predikat för "mina" notarier….

Från mina yngre år i domarvärvet minns jag ju en och annan äldre rådman som nock levde kvar i de tider som gavs före "nya rättegångsbalken" 1948. Då var brottmålsdomarna inte sällan skrivna i förväg inför ett ting.

Om nu busen Abrahamsson - eller vad han nu kan ha hetat - tog sig orådet att ändra sina uppgifter vid huvudförhandlingen kunde alltså rådmannen bli mäkta förgrymmad - han hade ju redan skrivit färdigt en prydlig dom som grundats på de uppgifter, vilka lämnats under förundersökningen.

”Vad är det här för dumheter - så här har ni ju för fan inte sagt vid polisförhör”, kunde då en sådan rådman kräkas ur sig vid huvudförhandlingen, eftersom han ju vid dessa nya uppgifter kom till irritabel insikt om att redan utfört arbete tarvade nya och omfattande insatser.

Nutilldags kan man ju läsa om förslag att uppgifter från förundersökningen i en framtid kanske ska kunna läggas till grund för en dom i brottmål. En sådan förflugen tanke får ju i allt fall mig att haja till ganska ordentligt och tydligen har JO reagerat på samma sätt. Se artikel i Dagens Juridik om JO:s remissvar i anledning av en proposition i den fråga: "Polisförhör ska inte få ersätta förhör inför domstol - JO säger nej till lagförslag" (Dagens Juridik 2018-03-29).

Vaiinnerstaglödheta - ska pendeln svänga tillbaka ytterligare redan nu vad gäller omedelbarhet och andra heliga principer i den nu tydligen allt mera obsoleta "nya" rättegångsbalken? EMR-reformerna var ju de första stegen i denna riktning och ingen kan övertyga mig om att dessa reformer har haft andra syften än att minska de alltmera skenande kostnaderna för rättsskipningen…  

Uppgifter, vilka nedtecknats i förundersökningsprotokoll, kan enligt min uppfattning vara av synnerligen varierande värde. Det kan - i bästa fall - handla om att en klok och erfaren polis nogsamt och korrekt noterar mycket viktiga spontana reaktioner från personer, vilka nyligen varit inblandade i våldsamma och traumatiska händelseförlopp. 

Sådan information är naturligtvis av betydelse för en korrekt bedömning i efterhand av vad som egentligen kan ha passerat.

I sämsta fall utgör dock sådana uppgifter frukten av ledande frågor från någon polis, som vill ha bekräftad sin uppfattning om sakernas sammanhang. Då leder en sådan komplettering av processmaterialet ovillkorligen till försämrade möjligheter att nå ett materiellt riktigt avgörande.

Härtill delar jag JO:s uppfattning när hon (Cecilia Renfors) menar att förslaget innebär att alltför låga krav ställs på rättssäkerheten och instämmer i hennes motivering.

Att generellt ge någon högre status åt den här typen av uppgifter finner jag därför mycket vanskligt. Det får nog anses vara tillräckligt att - som redan nu är fallet - uppgifter lämnade vid förundersökningen får åberopas om och i den mån uppgifter ändras vid huvudförhandlingen eller om den hörda personen vägrar att vid förhandlingen lämna några uppgifter.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt