Skip to content

Brott på jobbet vanligast i kvinnodominerade yrken - socialsekreterare mest utsatta

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Brott i arbetslivet är vanligare i kvinnodominerade yrken. Det visar en färsk analys från Brottsföre-byggande rådet där det dessutom framgår att utsattheten för brott har ökat från 2,5 procent till 4 procent under de senaste åtta åren. 

 

Av de förvärvsarbetande personerna i åldern 20–64 år uppger 3,2 procent att de under perioden 2005–2016 utsattes för något yrkesrelaterat brott mot person.

Totalt sett är utsattheten större i kvinnodominerade yrken. Inom socialt arbete, till exempel socialsekreterare, uppger 14 procent att de hade utsatts för något yrkesrelaterat brott.

- En större utsatthet i dessa yrkesgrupper har troligen att göra med yrkets karaktär, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

- Att ha direktkontakt med andra än sina kollegor, särskilt potentiellt aggressiva personer, samt att utöva kontroll eller makt över andra verkar öka risken att utsättas för hot och våld i arbetet. 

Utsatheten för brott ökar
Ett snitt på 3,2 procent av förvärvsarbetande i åldern 20-64 uppger att de utsatts för någon typ av yrkesrelaterat brott under perioden 2005-2016.

Utsattheten för brott under perioden 2008-2016 har även den ökat, från 2,5 procent till 4.0 procent. Den största ökningen syns i andelen kvinnor som uppgivit att de utsatts för sexualbrott på arbetsplatsen.

Få yrkesrelaterade brott anmäls
Trots en ökad utsatthet är det få av de utsatta som anmäler brotten. Endast tretton procent av sexualbrotten anmäls och endast en fjärdedel av alla hot och trakasserier. 

Enligt Brå tros anledningen till den låga anmälningsbenägenheten vara att utsattheten för brott anses vara en del av yrket.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Då är det läge för att starta haschtaggen # ingabidragfrånmig

Brått på jobbet vanligast i kvinnodominerade yrken? Det skulle väl vara sjuksköterskor och barnmorskor i så fall. Invandringen skördar sina offer.

@Anton den värste

Den haschtagen har varit gällande i praktiken länge.

Så här sjungs det på socionomernas studentevenmang, så självklart är behövande människor med all rätt desperata: ”Vi har lärt oss varför lagarna finns till. För att ge oss all den makt och från klienter få förakt. Ja vi har lärt oss varför lagarna finns till”
http://www.peace.se/blogg/2016/07/studenthumor-bland-samvetslosa-blivand...

Igår diskuterades basinkomst på di.se, och jag tycker att det är hög tid att befria de stackars socialsekreterarna från sina bördor genom att uppfylla de mänskliga rättigheterna förankrade i regeringsformen genom en sådan - både för de plågade klienterna och deras godtyckligt beslutsfattande plågoandars skull. Från 1 april finns också en ny paragraf i Skadeståndslagen som förankrar Europakonventionen författningsmässigt i Sverige, så en intressant framtid stundar beträffande alla tjänstefel som begåtts bakom socialsekreterarnas numera - p g a nedmonteringen av skyddsnäten - låsta skrank.

En basinkomst på 15 000 brutto och 11 000 netto i kombination med stegvis nedmontering av slavkontrollsmyndigheterna skulle ge ett överskott redan vid första etappen (partiet Enhets beräkningar). Då är inte effekten av friheten i form av ökad idéproduktion (företagsamhet) och minskade vårdkostnader medräknade.

I ett sunt system vill alla bidra med något, så tumrullandet kommer för de flesta efter ett tag på sofflocket att ersättas med aktivitet efter intresse och förmåga. Notera följande artikel i MR, citat:

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av
hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

Socialsekreterarna får helt enkelt utveckla sina personlighet på annat sätt än genom att förtrycka människor i statens tjänst.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.