Skip to content

Brott på jobbet vanligast i kvinnodominerade yrken - socialsekreterare mest utsatta

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Brott i arbetslivet är vanligare i kvinnodominerade yrken. Det visar en färsk analys från Brottsföre-byggande rådet där det dessutom framgår att utsattheten för brott har ökat från 2,5 procent till 4 procent under de senaste åtta åren. 

 

Av de förvärvsarbetande personerna i åldern 20–64 år uppger 3,2 procent att de under perioden 2005–2016 utsattes för något yrkesrelaterat brott mot person.

Totalt sett är utsattheten större i kvinnodominerade yrken. Inom socialt arbete, till exempel socialsekreterare, uppger 14 procent att de hade utsatts för något yrkesrelaterat brott.

- En större utsatthet i dessa yrkesgrupper har troligen att göra med yrkets karaktär, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

- Att ha direktkontakt med andra än sina kollegor, särskilt potentiellt aggressiva personer, samt att utöva kontroll eller makt över andra verkar öka risken att utsättas för hot och våld i arbetet. 

Utsatheten för brott ökar
Ett snitt på 3,2 procent av förvärvsarbetande i åldern 20-64 uppger att de utsatts för någon typ av yrkesrelaterat brott under perioden 2005-2016.

Utsattheten för brott under perioden 2008-2016 har även den ökat, från 2,5 procent till 4.0 procent. Den största ökningen syns i andelen kvinnor som uppgivit att de utsatts för sexualbrott på arbetsplatsen.

Få yrkesrelaterade brott anmäls
Trots en ökad utsatthet är det få av de utsatta som anmäler brotten. Endast tretton procent av sexualbrotten anmäls och endast en fjärdedel av alla hot och trakasserier. 

Enligt Brå tros anledningen till den låga anmälningsbenägenheten vara att utsattheten för brott anses vara en del av yrket.

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt