Skip to content

"Betydande uranfyndigheter" i Sverige leder till totalförbud mot utvinning - nytt lagförslag

Urangruva i Tjeckien. Foto: Petr David Josek/TT/AP

Regeringen vill ha ett totalförbud mot gruvdrift av uran i Sverige. Orsaken är de "betydande uran-fyndigheter" som har gjorts i Sverige - någonting som enligt regeringen inte ska få utvinnas. Det framgår av den proposition som nu har lämnats till riksdagen.

 

Lagförslaget innebär att det inte längre ska gå att få tillstånd för att starta en urangruva eller att ens utvinna uran ur gruvavfall i Sverige.

Bakgrunden är enligt regeringen att den svenska berggrunden är rik på uran och under de senaste åren har det förekommit omfattande så kallad prospektering. 

"Har lyssnat på kommunerna"
Eftersom utvinning, enligt regeringen, skulle medföra stor miljöpåverkan har flera kommuner med "betydande uranfyndigheter" efterfrågat lagstiftning för att förhindra uranbrytning.

- Vi har lyssnat på kommunerna som vill se ett tydligt förbud mot utvinning av uran, äger miljöminister Karolina Skog (MP).

- Med regeringens förslag kommer det inte vara möjligt att utvinna uran ens ur det uranhaltiga gråberg som man kan få upp vid brytningen av andra mineral. 

Inget undersökningstillstånd
Förutom slopat tillstånd för urangruvor innebär regeringens ändringsförslag i Miljöbalken att det inte längre blir möjligt att ge tillstånd till att bryta, provbryta, bearbeta eller fysikaliskt eller kemiskt anrika uran för att använda materialets radioaktivitet.

Genom ändringen i minerallagen blir det inte längre möjligt att bevilja vare sig så kallat undersökningstillstånd, tillstånd att kartlägga uranfyndigheter, eller bearbetningskoncession för uran.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Oppositionen stoppar väl en så destruktiv lagstiftning! "Kommunerna är tillfrågade" men har man frågat folket?

Detta är så idiotiskt att det inte finns på mätaren. Det finns ett flertal gruvor där malmen förutom huvudmatrealet man vill åt även innehålelr brytbara mängder uran.
Att i det läget inte ta tillvala på uranat utan istälelt tvingas slänga det på slagghögar är rent kontraproduktivt och destruktivt för miljön.
Det ökar mängden avfall och mängden malm som måste brytas till ingen nytta.

Detta är värsta sortens signalpolitik den ger ingen nytta och bara skada.

Helt i linje med EUs politik när det gäller yrkesfiske. Bifångst, dvs död fisk som inte kan användas som matfisk, men väl som fiskmjöl, får inte tas ombord utan måste omedelbart dumpas i havet.

Nu är det så här att Sverige äger inte sin egen uranmalm!

EU äger Sveriges uranfyndigheter enligt Euratom-avtalet. Det avtalet trädde i kraft i och med att Sverige blev EU-medlem 1995.

* EU har optionsrätt på allt "svenskt" uran (art 57).
* Allt "svenskt" uran är EU:s egendom (art 86).
* Detta gäller även malmer och råmaterial (art 52).

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12006A/12006A.htm#Note_E0016_ref.

Inför EU-folkomröstningen 13 november 1994, samlade jag på mig så mycket broschyrer jag kunde, samt ringde EU-upplysningen ett flertal gånger. Inte någonstans eller någon gång, vad jag kan minnas, nämndes att svenska uranfyndigheter skulle tillhöra EU om och när Sverige blev EU-medlem.

Så i mitt beslutsunderlag ingick inte att Sverige skulle förlora sina uranfyndigheter till EU. Jag är övertygad att en överväldigande majoritet av svenska folket, som skulle rösta i EU-folkomröstningen, inte var medveten om att Sverige skulle förlora rätten till sina uranfyndigheter.

Jag anser att den dåtida regeringen Carl Bildt och Sveriges chefsförhandlare, Ulf Dinkelspiel och Frank Belfrage, har uppfört sig klandervärt, genom att inför EU-omröstningen och det svenska folket hemlighålla Euratom-avtalet och förflyttningen av äganderätten av Sveriges uranfyndigheter till EU.

13 november 1994 fick svenska folket ta ställningen till frågan:

"Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?" JA eller NEJ

Resultatet av EU-omröstningen bör ogiltigförklaras, ty det är stor sannolikhet att en överväldigande majoritet av svenska folket inte visste att Sverige skulle förlora rätten till och agandet över sina uranfyndigheter, genom Euratom-avtalet.

Svenska politiker har således sålt ut svensk suveränitet och svenska naturresurser utan mandat från det svenska folket.

Eftersom politikerna ska vara förtroendevalda representanter för det svenska folket, har dessa politiker sedan dess ägnat sig åt bedrägligt beteende, med Lissabonfördraget och det grundlagsfästa EU-medlemskapet och Multikulti 2010, som antidemokratiska höjdpunkter.

En ny folkomröstning angående Sveriges EU-medlemskap bör omgående hållas.

Sverige är onekligen fantastiskt ! Man har historiskt som neutralt land klarat sig gott och profiterat på att andra länder skickat sina söner till slagfälten. Nu köps uran från bla Ryssland till våra kvarvarande kärnkraftsverk samtidigt som man tydligen anser att brytningen är så pass miljöfarlig att den ska förbjudas inom Sverige. Och så har man mage att i tid och otid tala om internationell solidaritet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.