Skip to content

"Betydande uranfyndigheter" i Sverige leder till totalförbud mot utvinning - nytt lagförslag

Urangruva i Tjeckien. Foto: Petr David Josek/TT/AP

Regeringen vill ha ett totalförbud mot gruvdrift av uran i Sverige. Orsaken är de "betydande uran-fyndigheter" som har gjorts i Sverige - någonting som enligt regeringen inte ska få utvinnas. Det framgår av den proposition som nu har lämnats till riksdagen.

 

Lagförslaget innebär att det inte längre ska gå att få tillstånd för att starta en urangruva eller att ens utvinna uran ur gruvavfall i Sverige.

Bakgrunden är enligt regeringen att den svenska berggrunden är rik på uran och under de senaste åren har det förekommit omfattande så kallad prospektering. 

"Har lyssnat på kommunerna"
Eftersom utvinning, enligt regeringen, skulle medföra stor miljöpåverkan har flera kommuner med "betydande uranfyndigheter" efterfrågat lagstiftning för att förhindra uranbrytning.

- Vi har lyssnat på kommunerna som vill se ett tydligt förbud mot utvinning av uran, äger miljöminister Karolina Skog (MP).

- Med regeringens förslag kommer det inte vara möjligt att utvinna uran ens ur det uranhaltiga gråberg som man kan få upp vid brytningen av andra mineral. 

Inget undersökningstillstånd
Förutom slopat tillstånd för urangruvor innebär regeringens ändringsförslag i Miljöbalken att det inte längre blir möjligt att ge tillstånd till att bryta, provbryta, bearbeta eller fysikaliskt eller kemiskt anrika uran för att använda materialets radioaktivitet.

Genom ändringen i minerallagen blir det inte längre möjligt att bevilja vare sig så kallat undersökningstillstånd, tillstånd att kartlägga uranfyndigheter, eller bearbetningskoncession för uran.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt