Skip to content

"Besvikelse" över dålig publicitet grundlagsbrott - därför kritiserar JK häkteschefen

Justitiekansler Anna Skarhed.

En av Kriminalvårdens häkteschefer kritiseras av JK efter att ha uttalat missnöje över negativ uppmärksamhet i media. Chefens "besvikelse" strider mot repressalieförbudet och kan strypa den öppna debatten, konstaterar JK.

 

Det var i december 2016 som Göteborgs Posten, Sveriges Radio och SVT rapporterade om kritik mot arbetsförhållandena på häktet i Göteborg där en anställd - som också var facklig företrädare - uttalade sig.

Medierna berättade om att personalen "flydde" på grund av "dåliga scheman och låga löner" och att "ingen vågar kritisera myndigheten, eller påtala problem externt för då hamnar man i frysboxen".

"Stark" besvikelse
En och en halv månad senare hade Kriminalvården ett möte där regionchefen för häktet gav uttryck för sitt missnöje under punkten ”Uppmärksamhet i massmedia".

Enligt protokollet ska regionchefen ha uttryckt "sin starka besvikelse över att vissa uttalande från facklig företrädare har försvårat rekryteringsläget och förvärrat bemanningssituationen".

Den fackliga företrädaren fick kännedom om protokollet och gjorde en anmälan till Justitiekanslern.

Regionchefen själv har hävdat att hennes missnöje syftade på hennes "besvikelse över att det inte fanns tilltro till åtgärdsplanerna och de pågående processerna och att fokus inte var inriktat på enskilda individer".

Inget utrymme för kritik
Men justitiekansler Anna Skarhed godtar inte detta. Hon konstaterar istället att de uppgifter som publicerades i media i december 2016 lämnar ett i det "närmaste obefintligt" utrymme för att kritisera en anställd.

Protokollet ger enligt JK "intrycket av kritik mot att någon anställd yttrat sig i massmedia".

Protokollet har kunnat läsas av alla anställda och kan enligt JK ha "uppfattas som ett försök att påverka de anställda att inte använda sig av sin meddelarfrihet och ge intrycket att myndigheten allmänt sett har en negativ inställning till att anställda vänder sig till eller talar med media".

"Strypa" den öppna debatten
Detta kan enligt JK "få till följd att anställda avstår från att vända sig till medierna av rädsla för negativa följder eller helt enkelt för att de inte vill stöta sig med ledningen".

"Detta riskerar i sin tur att leda till att den öppna debatt som måste få förekomma stryps", skriver JK.

Regionchefens "besvikelse" kommer därmed "i konflikt" med repressalieförbudet. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt