Skip to content

Återkrav för varannan som får bostadsbidrag - "systemet måste ses över i grunden"

Foto: Henrik Holmberg / TT

Nästan hälften av alla hushåll som får bostads-bidrag blir återbetalningsskyldiga. En granskning som Riksrevisionen har genomfört visar att många hushåll drabbas hårt av återkraven och riskerar att hamna i en skuldfälla. 

 

Riksrevisionen har granskat systemet med återkrav av bostadsbidrag och nu riktar man uppmaningar till både regeringen och Försäkringskassan: systemet måste ses över i grunden.

Bakgrunden till granskningen är att man beräknar att cirka 80 000 hushåll - cirka hälften av alla som får bidraget - blir återbetalningsskyldiga.

Hamnar hos Kronofogden
Av dem som behöver betala tillbaka blir många hushåll som har låg ekonomisk standard hårt drabbade av återkravet. Granskningen visar att en femtedel av återkraven inte betalas i tid och att hushållet kan hamna hos Kronofogden. 

Anledningen till att en så pass stor andel behöver betala tillbaka är att bostadsbidraget betalas ut månatligen och baseras på en uppskattning av årsinkomsten - vilken i sin tur är preliminär.

Det slutliga bidragets storlek bestäms först efter en avstämning upp till två år efter första utbetalningen och om inkomsterna varit större än vad som angavs vid ansökningstillfället blir bidragsmottagaren återbetalningsskyldig.

175 000 har bostadsbidrag
Av Riksrevisionens granskning framgår att återkravsbeloppen är högst för hushållen med lägst ekonomisk standard samt att höga återkravsbelopp ofta leder till skuldsättning varför myndigheten nu ifrågasätter effektiviteten i konstruktionen med återkrav.

Bostadsbidragen är behövsprövade och till för barnfamiljer och ungdomar i åldern 18–28 . I dag har cirka 175 000 hushåll bostadsbidrag varav 144 000 är barnhushåll och cirka 31 000 ungdomar.

Trots att regeringen har aviserat en översyn av regelverken om bostadsbidrag och att Försäkringskassan förslagit vissa ändringar i reglerna i samband med att månatliga inkomstuppgifter från och med nästa år kan göras tillgängliga hos Skatteverket, anser Riksrevisionen att bostadsbidraget behöver ses över i grunden.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Tänk att denna cirkus med att återkräva bostadsbidrag fortsätter. Min uppsats på juridikutbildningen i slutet av 80-talet var ”Rättssäkerheten kring utredningen om bostadsbidragsbedrägerier”. På den tiden återkrävde försäkringskassan där de ansåg att för mycket bidrag betalats ut och anmälan om bedrägeri gick till polisen. Polisen utredde, åklagaren åtalade och domstolarna dömde för bedrägeri. I det polisdistrikt där jag jobbade upptäckte vi att återkravet endast baserades på fiktiva inkomster eftersom det rådde sekretess på bruttoinkomsterna. Därför kunde den faktiska bruttoinkomsten inte alls vara så hög som försäkringskassan uppskattat. Allt var en rättsskandal men den tystades ner av överåklagaren på den tiden.

Blocköverskridande handlingsförlamning fortsatte även från 2006 trots att Boverket genom Christina Enqvist publicerade den granskning som visade att nedskärningen vida översteg behovet. Och myndigheten själv ”låg lågt” i frågan, säkert medveten om att siffrorna var ”politiskt impopulära”...

*) www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2006...

Det är ju faktiskt så att många handläggare inte kan sitt jobb och det drabbar den sökande. Jag fick vårdbidrag för min dotter, det skattebelagda. Ansöker alltid om bostadsbidrag på försäkringskassan just för att göra rätt i min ansökan ihop med en handläggare. Så jag gjorde det när vårdbidrag beviljades. Hon sa till mig att det inte skulle tas med som inkomst då det är ett bidrag för merkostnader. Lät rimligt tyckte jag. När jag nästa gång ska lämna ansökan säger den handläggaren att det ska räknas med i ansökan som inkomst men däremot skulle inte min ersättning från Afa räknas. Då jag vet sen innan att Afa ska räknas med så gjorde jag det. När jag får besked för slutgiltiga bostadsbidraget är jag återbetalningsskyldig för hela året då jag inte efter handläggarens inrådan räknat med vårdbidrag. Alltså skulle nästan 35000 kr tillbaka!!!! Det tog mig många år med sjukpension att betala tillbaka. Och jag undrar ju varför i helvete det är ok att de kommer undan ansvar. Det där vårdbidraget är ju ett skämt. Får man det skattebelagda så faller bostadsbidraget bort så då har man ju ingen extra hjälp. De som får det skattebefriade vårdbidraget kan dessutom plocka bostadsbidrag. Jag gick +-0. De övriga går +4000 typ. Vidrigt system.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.