Skip to content

Antalet begärda rättsmedicinska intyg rasar - behövs bättre kompetens i hela landet

Rättsmedicinalverket vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Stockholm. Foto: Pontus Lundahl/TT

Antalet beställda rättsintyg har minskat med en tredjedel de senaste tio åren. Det framgår av en rapport från Statskontoret som visar att den så kallade rättsintygsreformen har inneburit en rad problem. Nu efterfrågar myndigheten bättre geografisk tillgänglighet till rättsläkare.

 

Statskontoret har utvärderat den rättsintygsreform som trädde i kraft år 2006 och som har haft till syfte att höja kvaliteten på rättsintygen och stärka rättssäkerheten i rättsprocessen genom att fler rättsintyg skulle utfärdas av Rättsmedicinalverket.

Av den slutrapport som myndigheten har lämnat till regeringen framgår att antalet utfärdade intyg från Rättsmedicinalverket och från offentliga och enskilda vårdmottagningar har minskat med cirka en tredjedel sedan år 2008.

Sämre tillgänglighet
Enligt Statskontoret beror minskningen främst på att Rättsmedicinalverket har minskat sin användning av kontrakterade externa läkare som har utfärdat rättsintyg i myndighetens namn.

Trots att syftet med detta var att förbättra kvaliteten har det inneburit att polis och åklagare har fått en försämrad geografisk närhet till Rättsmedicinalverkets tjänster för rättsintyg vilket i sin tur har inneburit att man har begärt färre intyg.

Känner inte till specialutbildade läkare
Förutom rättsintyg har polis och åklagare möjligheten att använda så kallade ”forensiska dokumentationsläkare” - externa läkare som specialutbildats av Rättsmedicinalverket och som genomför kroppsundersökningar (men inte utfärdar rättsintyg) i myndighetens regi.

Trots möjligheten utnyttjas de sällan vilket  enligt Statskontorets rapport beror på att kännedomen om dem fortfarande är låg bland polis och åklagare.

Omständigheter i brottsutredningen
Statskontorets analys visar också att omständigheterna i den enskilda brottsutredningen påverkar om och varifrån polis och åklagare begär ett rättsintyg.

Till exempel begärs rättsintyg sällan ut ifall sannolikheten för åtal är låg varför man bedömer att det blivit vanligare med förundersökningsledare som enbart begär ut patientjournaler över personskador.

Förbättrat samarbete
Statskontoret efterfrågar nu att samarbetet mellan Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten förbättras samt att rättsmedicinsk kompetens görs tillgänglig i alla delar av landet. 

Statskontoret vill även att rättsvårdande myndigheter görs uppmärksammade på de möjligheter till medicinsk kompetens som finns, till exempel möjligheten att använda sig av de forensiska dokumentationsläkarna.

 

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt