Skip to content

50 miljarder kronor och 66 miljoner timmar - konsumenternas pris för konflikter

Foto: Leo Sellén / TT

Konflikter mellan konsumenter och företag kostar konsumenterna 50 miljarder kronor årligen - varav 11 miljarder motsvarar de 66 miljoner timmar som läggs ner på att försöka lösa problemen. Det visar en ny rapport från Konsumentverket som nu efterlyser smidigare och enklare processer för reklamation och återköp.

 

- Det är inte realistiskt att tro att vi kan uppnå en situation där konsumenter inte stöter på problem men vi måste sträva efter att konsumenterna hålls problem- och skadeslösa i så stor utsträckning som möjligt, säger Cecilia Tisell, konsumentombudsman och Konsumentverkets generaldirektör.

- Även företagen har att vinna på väl fungerande affärer med nöjda konsumenter och låga kostnader för reklamationshantering.  50 miljarder kronor kan användas till något betydligt viktigare och mer hållbart än konsumentproblem.

4 000 konsumenter
Konsumentverket har enomfört en större undersökning av så kallad konsumentskada vilket är de kostnader som uppkommer för konsumenten när en vara eller tjänst av olika skäl inte motsvarar förväntningarna. Nästan 4 000 personer mellan 18 och 75 år har deltagit i undersökningen.

Enligt Konsumentverket kostar misslyckade köp av varor och tjänster svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen.

66 miljoner timmar
Till grund för beräkningen har Konsumentverket tagit alla kostnader som problemet har orsakat plus det ekonomiska värdet av den tid som gått åt för att försöka lösa problemet minus eventuell kompensation från företaget. 

Enligt Konsumentverket står 39 miljarder kronor för rena omkostnader. Cirka 11 miljarder kronor motsvarar värdet på den tid vi lagt ned på att försöka lösa problemen - vilket är totalt cirka 66 miljoner timmar.

Därmed beräknar man att den samlade konsumentskadan motsvarar ungefär 7 000 kronor per vuxen person och år.

Hantverkartjänster stort problem
När man slagit ut kostnaderna på konsumentkategorier framgår att vissa branscher är mer drabbade än andra. Till exempel kostar problem med hantverkstjänster konsumenterna cirka 10 miljarder kronor årligen.

Även köp av bilar, fastighetsmäklartjänster, mobiltelefoni och andra telekomtjänster utgör konsumentkategorier där stora kostnader för konsumenterna tillkommer när problem uppstår.

Krångliga processer
Enligt Konsumentverket är det krångliga processer för reklamation som uppställs av företagen som driver upp tidsspillan och dyra omkostnader för konsumenterna.

Därför vill Konsumentverket nu se en förbättring då man anser att både konsumenterna och samhällsekonomin i övrigt förlorar på konsumentskadan.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt