Skip to content

"27 år och 19 avsnitt i belastningsregistret - slopa straffrabatten för återfallsförbrytarna"

DEBATT - av Anders Bergstedt, före detta kriminalpolis

 

Efter sex rättegångsdagar i Stockholms tingsrätt dömdes en 27-årg man nuligen till till två års fängelse för ett stort antal bostadsinbrott. Åtalet gällde brott mot 27 målsäganden.

Brottsrubriceringarna var grov stöld, grovt häleri, försök till grov stöld, förberedelse för grov stöld, narkotikabrott, misshandel, häleri, olaga hot och ringa narkotikabrott.

Det blev fällande dom för främst sju grova stölder och friande för fem.

Domstolen uttalade att det handlade om en omfattande brottslighet med tyngdpunkt på allvarliga förmögenhetsbrott i form av grova stölder som utgjorde systematisk brottslighet. Brotten hade dessutom inneburit snabbt återfall efter villkorlig frigivning.

Av domen framgår dock nästan ingenting om komplexiteten av 27-åringens tidigare brottslighet. Mannen förekommer i 19 avsnitt i belastningsregistret:

I april 2014 dömdes han till två månders fängelse och i november till en månads fängelse. Under år 2015 förekom han i 14 polisärenden varav nio har lagts ner. De övriga kom med i en dom i januari 2016 då han dömdes till tio månaders fängelse.

Mannen frigavs villkorligt i juli 2016. I september greps han igen. Han häktades och dömdes för några inbrott till åtta månaders fängelse. Han frigavs villkorligt sommaren 2017 och greps igen i augusti efter en ny serie villainbrott. Han häktades.

Den 24 augusti var åklagaren tvungen att försätta honom på fri fot eftersom han nekade till brotten och forensiska undersökningar skulle ta för lång tid.

Av den nu meddelade domen framgår att han genast fortsatte med nya brott. Vid en husrannsakan den 10 september anträffades bland annat bil, stöldgods, bilnycklar och kofot. Godset kom från ett stort antal inbrott och allt har inte kunnat spåras.

Åklagaren begärde tre och ett halvt års fängelse med tanke på den komplexa brottsbilden hos den tilltalade. Det är därför en stor besvikelse att polisens enorma ansträngningar och de många brottsdrabbade inte utmynnat i en adekvat straffmätning.

Nu kräver alla politiker och hela samhället hårdare straff. Sanningen är att det räcker att man använder den straffskala som finns på ett rimligt sätt och tar bort de så kallade straffrabatterna.

Åklagaren försökte verkligen men det är i princip hopplöst att begära uppvärdering hos hovrätterna då det gäller just denna gigantiska brottslighet som är orsak till otryggheten.

Jag har följt upp denna brottslighet i många år och den är huvudskälet till att polisen bedriver en hopplös kamp mot återfallsförbrytarna, som blir alltmer straffimmuna.

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt