Skip to content

26 000 dagliga flygningar kräver ny lag - riksdagen sätter press på regering om ett europeiskt luftrum

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Riksdagen vill att regeringen ska sätta mer press på EU för att arbeta för ett gemensamt europeiskt luftrum - det så kallade Single European Sky-projektet.

 

Single European Sky har diskuterats sedan år 2001 inom EU och är en lagstiftningsprocess som syftar till att skapa ett gemensamt, europeiskt luftrum genom att ta bort nationella gränsdragningar i luftrummet.

Trots att arbetet pågår tycker Trafikutskotter och riksdagen att det går alldeles för långsamt. Man begär därför genom ett så kallat tillkännagivande att regeringen prioriterar arbetet med Single European Sky och sätter press på EU för att påskynda processen.

Genom att skapa ett gemensamt, unionsrättsligt luftrum skulle de cirka 26 000 flygningarna som sker dagligen inom Europa kunna ta rakare och mer effektiva rutter vilket skulle leda till mindre utsläpp och mindre kostnader för flygbolagen. 

Ett annat argument är att kapaciteten i luftrummet skulle öka och att flygtrafikhanteringen skulle effektiviseras.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt