Skip to content

141 års fängelse och 94 miljoner i skatt - resultatet av förra årets insats mot organiserad brottslighet

Foto: Drago Prvulovic/ TT

Förra årets samarbete mellan myndigheterna mot den organiserade brottslighet ledde i siffror till sammanlagt 141 års fängelse och 94 miljoner kronor i höjning av skatt - samt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar.

 

Den så kallade myndighetsgemensamma satsningen som har pågått sedan 2009 riktar in sig mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet. 

Under 2017 satsade myndigheterna stort på att säkra tillgångar och återta brottsbyten från de kriminella.

94 miljoner i höjda skatter
Förra året gjordes upptaxeringar och skattehöjningar på 94 miljoner kr, vilket är högre belopp än de senaste två åren. En av anledningarna till att beloppet blivit så högt beror på att myndigheterna riktade in sig på så kallad identitetsrelaterad brottslighet.

Myndigheterna omhändertog även 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar under 2017, vilket är i paritet med summan som uppnådes under 2016.

141 års fängelse och stora vapenbeslag
Förra årets insatser resulterade även i att de kriminella under 2017 sammanlagt dömdes till 141 fängelseår i tingsrätten. Antalet fällande domar för ekonomisk brottslighet var under 2017 det högsta hittills under satsningen.

Polisen gjorde dessutom ett ökat antal vapenbeslag i form av bland annat automatkarbiner, beslag av amfetamin samt beslag av narkotikaklassade receptbelagda läkemedel  2017.

 

 

Läs rapporten här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt