Skip to content

"Vi drunknar i papper under rättegångarna - dessa buntar borde ersättas med digitala skärmar"

DEBATT - av Per-Ola Larsson, nämndeman och f d avdelningsdirektör vid Skatteverket 

 

Som nämndeman upplever jag hur vi drunknar i papper. Före varje rättegång får vi en bunt papper med:

  • stämningsansökan
  • protokoll från Forenssikt centrum
  • polisutredningar med färgbilder
  • etc

Ordförande, protokollförare, åklagare, försvarare, nämndemän, tolk och målsägarbiträde bläddrar i dessa pappersbuntar.

Allt detta material torde finnas i domstolens datasystem. Ordföranden och protokollföraren har tillgång till handlingarna på sina dataskärmar. Under åklagarens och försvararens förarbete torde ett enkelt informationsutbyte kunna integreras i ett system av detta slag.

Jag vill föreslå att Domstolsverket utvecklar ett system så att vi alla utrustas med dataskärmar så att vi med lätthet under rättegången kan återfinna dokumenten med användarvänliga söksystem. Kanske vi nämndemän skulle behöva en kortare utbildning i sättet att handskas med sådana datorer.

Digital tillgång till dokumenten skulle medföra lägre kostnader. Man skulle inte längre behöva kopiera dokumenten. Dokumentkopior med Xerox är inte billiga. Vidare torde rättegången kräva mindre tid eftersom aktuella dokument kan visas samtidigt för alla dessa ovan nämnda aktörer under processen.

Visserligen krävs en viss investeringskostnad för dataskärmar, systemering, programmering och utbildning. Men detta är engångskostnader. Jag deltar gärna i ett utvecklingsarbete för ett sådant system.

Som kompetens kan jag anföra följande. Under mina 30 år i Skatteförvaltningen grundade jag föreningen Svensk informations -och mikrofilmsorganisation, SIMO, vars förste ordförande jag var.

I Skattehuset ledde jag utvecklingen av olika effektiviseringsprojekt, bland annat ett stort dokumenthanteringssystem vars syfte var att digitalisera inkommande pappersdokument genom scanning, varefter de digitala dokumenten kan distribueras till handläggarnas dataskärmar.

I stället för att lyfta och distribuera pappersbuntar ledde systemet till snabbare handläggningstider och bättre arbetsmiljö. Jag kan också referera till Statskontorets skrift “Bildteknik på sjukhuset och i Skattehuset” (1988).

Inom rättsväsendet torde en polis vid brottsanmälan skriva ett papper. Det kan enkelt skrivas i ett modernt ordbehandlingssystem. I stället för att ta ut det på papper ochs distribuera det till berörda kan anmälan distribueras digitalt till berörda. Även en tilltalad kan få anmälan digitalt till sin e-postadress.

Dokumenten kan sedan byggas på i ärendekedjan tills aktuella dokument finns på bildskärmar i rättssalen.

Gör till en början ett seminarium med företrädare för polis, åklagare, yrkesdomare, protokollförare, tolkar, advokater och nämndemän för att testa tankarna och göra ett underlag för systemering.

Numera kan man överklaga ett kommunalt beslut hos Förvaltningsrätten med e-post. Men domstolen väljer att bekräfta klagomålet med ett postbrev. Sedermera sänder domstolen yttranden från motparten med postbrev.

Nog skulle processen bli enklare, billigare och snabbare om förvaltningsdomstolen väljer att kommunicera digitalt med dem som inleder en process digitalt.

Delgivningssystemet: Alltför många rättegångar får ställas in därför att personer inte blivit delgivna. Denna tendens har ökat sedan domstolarna började använda förenklad delgivning.

De flesta människor har numera en e-postadress. Den bör antecknas vid det första polisförhöret så att digital kommunikation fortsättningsvis kan göras.

Observera 17 § delgivningslagen: Vanlig delgivning får användas vid all delgivning. Endast myndighet får vid vanlig delgivning skicka handlingen på elektronisk väg.

Fördelen med elektronisk delgivning är att delgivaren direkt får ett kvitto om mottagaren fått delgivningen. En förstärkning av delgivningssystemet kan nedbringa antalet inställda rättegångar.

Med dessa förslag har jag en förhoppning om att de i någon mån kan vara till nytta för rättsväsendet.

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

38 comments

Har aldrig sett att nämndemännen haft tillgång till några papper överhuvudtaget under förhandlingarna. Pappren har rättens ordförande haft hand om.

Före varje förhandling i Stockholms Tingsrätt får jag en bunt papper enligt min beskrivning ovan.

Jag håller med "Osynliga buntar". Har precis avslutat min notarietjänstgöring och jag har då aldrig varken gett eller sett nämndemännen bläddra i någon hög med papper. De får på sin höjd stämningsansökan utskriven. Alla andra dokument från NFC, FUP m.m. visas på storbildskärm så att alla kan se, knappt att rättens ordförande har det utskrivet.

I vilken tingsrätt förekommer sådana storbildsskärmar? I Stockholm har jag inte sett dem.

Göteborgs Tingsrätt t ex. De flesta skulle jag tro. Domstolsverket uppdaterar rättssalarna efter hand. Stockholms Tingsrätt ligger säkert på vänt... I de allra nyaste salarna finns skärmar vid de flesta platser istället för storbildsskärm. T ex i Alingsås Tingsrätt. Mycket bättre om man inte ser så bra...

Det är inte papperna som behöver bytas ut, utan nämndemännen!!

Helt korrekt! Sedan förstår jag inte varför din kommentar blivit anmäld som opassande.

Nog är det opassande att påstå att nämndemännen bör bytas ut: Vad skulle Du säga om jag som nämndemän skulle skriva att juristdomarna bör bytas ut? Naturligtvis helt opassande,

Skillnaden är att en juristdomare är utbildad för just det ändamålet: att kunna juridiken. En nämndeman är politiskt tillsatt och genomgår inte någon vidare lämplighetsprövning eller utbildning man kan skylta med. Syftet med nämndemännen är gott, nämligen att allmänheten ska ha inflytande, däremot är den politiska tillsättningen fullkomligt värdelös och utan funktion. Nämndemän beslutar om folks liv, men till skillnad från en utbildad jurist krävs noll formell kunskap om juridik vilket är anmärkningsvärt. En läkare tar inte in assistenter från gatan eller politiska kontor, de tar in utbildade människor med viss erkänd kunskap om vad tusan de sysslar med. Ett minimikrav bör vara en nämndemannakurs med ett avslutande teoretiskt prov för att avgöra om det är en badboll eller en tänkande person som ska sitta på stolen.

Ett utmärkt förslag med lämplig utbildning och prov. När jag valdes till nämndeman 1968 ledde rådman Curt Böre en kurs 10 kvällar kring sin utmärkta bok "Att vara nämndeman"

Polisen skriver sedan länge anmälan digitalt. Sedan något år tillbaka skrivs anmälningar direkt i polisens utredningssystem DurTvå. Samtliga utredningsuppgifter hanteras sedan i det aktuella ärendet i DurTvå. När ärendet sedan är klart skickas det digitalt till Åklagarmyndigheten. Hur det hanteras mellan åklagaren och domstolen vet jag inte.

Troligen finns redan det mesta som behövs för att genomföra Larssons förslag redan.

Allting skickas digitalt mellan Åklagarmyndighetens IT-system Cåbra till domstolens motsvarighet (tror det kan heta Vera). Fysiska CD-skivor med t.ex. övervakningsfilmer lämnas oftast in fysiskt till domstolen för att slippa kopieringskostnader.

Kopieringskostnader??
Hur kan kopiering kosta mer än att fysiskt lämna över skivor?

Va,delgivning i brottmål genom E-post,eller vad som menas i artikeln, En underskrift krävs ändå och att mailet skickas tillbaka till domstolen

Jag har enbart citerat delgivningslagen. Vid förenklad delgivning krävs ingen namnteckning. Fördelen med digital delgivning är att domstolen får kvitto på att delgivningen gått fram. Kvitto får man inte vid förenklad delgivning med vanlig post.

Då måste åklagare genom möte med den misstänkte tala om att förenklad delgivning kan komma att ske i brottmålet

Även polisen kan informera om detta och det görs regelmässigt.

Inte ens vid förnekad fortkörning verkar förenklad delgivnng ske.En del gömmer sig undan stämningsmännen

Vad gäller e-mail så finns det inget universellt sätt att få bekräftelse på att det faktiskt nått fram.
Isåfall får man maila ut en länk eller dylikt men då måste mottagaren faktiskt klicka på den.

Förenklad delgivning får inte användas när det gäller stämningsansökan i brottmål

Det där stämmer inte. Under vissa förutsättningar är det visst möjligt att delges stämningsansökan i brottmål genom förenklad delgivning.

"Förenklad delgivning får också användas för delgivning av stämning och andra handlingar i brottmål om den tilltalade vid ett personligt sammanträffande med polisman, åklagare, annan anställd vid Polismyndigheten eller Ekobrottsmyndig­heten som myndigheten har utsett, tulltjänsteman eller tjänsteman vid Kustbevakningen har delgetts information om att sådan delgivning kan komma att användas i tingsrätten, se 33 kap. 6 § andra och tredje stycket RB. En förutsättning för sådan delgivning är att inte längre tid än tio veckor har förflutit från det att den tilltalade delgavs informationen om förenklad delgivning till dess att handlingarna skickas och att det inte är olämpligt. En situation där det kan vara olämpligt att använda förenklad delgivning vid delgivning av stämning är när brottsmisstanken har ändrats sedan informationen lämnades."
http://www.dvhandbok.domstol.se/delgivning/avsnitt%2005.htm

förbud mot förenklad delgivning gäller vid stämningsansökan

Den förenklade delgivningen har nog inneburit att fler blir delgivna och att därmed inställda förhandlingar, därför att någon inte delgivits, har blivit färre. Vad som däremot kan ha ökat är mål där någon inte kommer trots delgivning, helt enkelt därför att personen de facto inte fått del av t.ex. en kallelse, och att domstolen bedömer att målet inte kan tas i utevaron.
Idag finns som sagt allt av intresse, som kan förekomma i digital form, i ett mål digitalt och kan lagras i t.ex. en laptop eller padda. Tekniskt kan det inte vara något problem att utrusta nämndemännen med möjlighet att del av utredningen digitalt. Förmodligen en kostnadsfråga... Tills detta lösts kan man väl ta med sig egen utrustning?

Jämför kostnaden för alla xeroxkopior med engångskostnaden för ett antal dataskärmar för nämndemännen vinner nog den senare modellen!

Vilka är det som får ut dessa handlingar i digital form? Mer än jurister och journalister?

Bara och begära ut så kan du få det per mail.

Det är en omöjlighet att skicka papper per epost. Papperskopior är dessutom inte gratis. Jag har inte råd att betala tusentals kronor för att få ta del av allmäna handligar.

Ett exempel är fallet med lilla Yara i Karlskrona

@ C Andersson.
Avseende "fallet med lilla Yara i Karlskrona" finns hela ärendet inkluderande förundersökningen på nätet, bland annat under Rubrik: 27 okt 2017 Sanningen bakom mordet på Yara, del 1. Yara.
http://www.lexnoxa.com/p/sanningen-bakom-mordet-pa-yara.html

Tillika finns här: https://www.flashback.org/t2366889 med direkthänvisning till utredningen och du kan välja den del i densamma du är intresserad av och man behöver inte vara medlem i Fb för att ta del ta del av dem.
http://minfil.org/m3O2g3b3b2/Innehall.pdf
Mvh.

Therese
Handlingarna finns/fanns att läsa på plats. Vilket jag också gjorde. Men inte i digital form. Jag hade kunnat få ut dem i papperskopia. Vet du vad det hade kostat?

Jag hittar inte handlingarna på Lex Base. Förvaras de bakom lyckta dörrar?

Jag vet att de finns på Flashback. Jag vet att jag kan läsa dem där. Men det är papperskopior som man har skannat. Papperskopior som kostade en rejäl slant och en hel del arbete med att skanna.

Jag tycker det är skandal att man ska behöva läsa allmänna handlingar på Flashback av alla ställen.

Har jurister och journalister som har monopol på juridiken. Ska vi andra behöva förlita oss på alternativa media för att få reda på sanningen? Fast jag tror att både jurister och journalister läser på Flashback och en och annan skriver också skulle jag tro.

@C Andersson.
Allmänheten har rätt att få av domstolar begärda handlingar, sänt till
e-mail i digital form - Pdf - som sparas i mailen, klicka ock den öppnas, läs genom att rulla sidorna uppåt eller nedåt beroende på vad som söks och vid stängning övergår den till Pdf igen, som man kan öppna hur många gånger som helst, eller kasta i papperskorgen.
Oavsett ärende vid JK, JO , RÅ och domstolar bör ta Dnr/diarienummer, tas fram, ring instansen och begär att kopplas till registrator, och i första skede bör endast begäras att i ärendet Dagbokslista sänds till e-mail.

På Dagbokslistan står målnummer, namn målsägande, tilltalade, vittnen, åklagare, försvar, deras skrivelser mellan varandra daterade med akt bilaga nr xxx till vänster på listan, välj antingen alla eller de inlagor som anses intressanta, som ska sändas till den
e-mail som uppges.
Om beställaren är på annan plats än i bostaden, inte är vid din dator, begärs att handlingarna sänts till denne annans e-mail, sedan trycker denne på vidarebefordra Pdf till exempelvis ditt mail, samma gäller domar som också beställs i Pdf format till e-mail xxxxx.

Vi har inte svenska sökmotorer i någon dator men när jag läste din replik sökte jag "mordet på lilla Yara i Sverige” och fick upp ett antal sajter inkluderande Flashback och att du tycker "det är skandal att man ska behöva läsa allmänna handlingar på Flashback av alla ställen" är du inte ensam om, men personligen tycker jag att än större skandal är att handlingar till och med extra sekretess, yppandeförbud - fanns på Fb, vilket betyder att endast polis, åklagare, advokater eller domstolar, läcker av dem själva åtkomstskyddande förundersökningar, och det är mer än synnerligen allvarligt ur rättssäkerhetsaspekt.

Avseende läckor nämns att utredningar fastställt att kommun, rikspolitiker och journalister är Flashback medlemmar som och av tjänstemän i alla myndigheter i strid mot lagen kan/har getts insyn och offentliggjort sekretesskyddade utredningar, vilket är olagligt och har hög straffskala som avseende följderna av aldrig besvarad fråga "Vem vaktar väktarna” till viss del besvarats.
Nej är svaret på "har jurister och journalister monopol på juridiken" men skam till sägandes reflekterade jag först igår när jag läste ditt inlägg att allmänheten denna gång inte är informerade om deras rätt att från domstolar beställa och få Dagboksanteckningar, förundersöknings
material, vittneslistor och Domar, via e-mail.

Det nämns att från vissa domstolar e-mail sända Pdf, ska man alltid börja med att läsa förlagan som avseende en del har extra säkerhet som gör att man måste göra av dem skriven procedur för att öppna Pdf en, annars försvinner den från mailen inom några dagar och om det inte står något är det bara att trycka på spara längst ner i inkorgens högra hörn, sedan öppna, läs och stängts ner och den finns kvar i e-mailen.
Det nämns också att några Domstolar kan på begäran sända i ZIP format "som tar mindre plats i datorn" och vid öppning av Zip kommer först en sida och en tom mapp upp på skärmen, sidan lyfts in i mappen, tryck på mappen och alla sidor visas och antingen får mappen ligga kvar på skrivbordet/skärmen eller placeras i något arkiv.

Att ”du tror att jurister och journalister läser på Flashback och att en och annan också skriver/är medlemmar” är fastställt faktum och i av mig i Dagens Juridik tidigare nämnd uppfattning, att journalister inte hade något att skriva om av polisen på hemsida kort nämnda uppdrag, om Fb medlemmar spridda över hela Sverige inte vore dem behjälpliga att lokalisera adresser, fotografera, namn på boende och för polisen guld värt är sannolikt av Fb medlemmar bosatta i närheten av brottsplatser, framtagna brottslingars kontaktnät etcetera, således finns inget något ont, som inte har något gott med sig.
Mvh!

@ C Andersson.
Av tidspress glömde jag att säga: Handlingar sända från myndigheter och domstolar via e-mail, sker utan kostnad för beställaren/mottagaren.
Mvh igen!

Det går inte att bifoga papper som bilaga till epost. Handlingar kan erhållas emot kopieringskostnad av si och så många kronor per ark. Handlingarna finns inte i digital form. I synnerhet inte de allmäna handlingar som efterfrågas av allmänheten.

Pappersdokument kan scannas och fogas som bilagor till e-mejl.

Till vilken kostnad? Kan de 'skannas och fogas som bilagor till ett e-mejl' borde de kunna levereras på cd/dvd. Till vilken kostnad? Varför i hela friden ska man skanna dokument som med största sannolihet redan finns i digital form.

Det är inte där skon klämmer. Här gäller de att hindra allmämheten att ta del av allmäna handlingar. Det är jurister och journalister som ska bestämma vad vi ska få veta.

Jag tror inte detta på något sätt är unikt för fallet Yara. För min del är det första fallet som jag har kunnat följa. Jag följde rättegången på plats, tog del av de handlar som fanns att tillgå, jag hade insyn i det som hände inom kommunförvaltningen, hörde vad som skvallrades på stan, läste i pressen i papperstidningar och på nätet. Jag läste vad som skrev i alternativa media. Men inte i så kallade sociala media. Någon måtta får det ändå vara. Sist men inte minst läste jag vad som skrevs på Flashback. Det var ett heltidsjobb för en pensionär. Förbaskat intressant.

Men min fråga kvarstår. Varför får inte allmänheten ta del av allmäna handlingar till ett vettigt pris. Ska vi behöva vänta tills de eventuellt kommer upp på Flashback?

Jag var inte riktigt sanningsenlig. Jag var på en rättegång på drygt femtio år sedan. Vi var ditkommenderade av vår lärare i samhällskunskap. Det var en kanin som var på lyset som knyckte en moped. Att det var tillgrepp av motorfordon var helt klart. Men hade han gjort sig skyldig till rattfylleri?. Baklyset lyste när bylingen jagade ifatt honom. Vad säger ni jurister om det fallet? Men det hette måhända styrstångsfylleri på den tiden.

Om inställda rättegångar pga ej delgiven tilltalad eller vittne som ej delgivits kallelse
Allt utom delgivningen får kosta i rättsväsendet. Åklagare tjänar bra lön. Advokat och målsägandebiträde debiterar stora summor, även för tids-spill. Rätten ordförande har en fin bra tilltagen lön.
Delgivningsmannen (eller kvinnan) får grynpengar. Kunde delgivningsmannen verkligen jobba på en delgivning och få betalt för det, skulle färre rättegångar behöva ställas in. Snålheten bedrar visheten.

Att ersätta allting med digitala skärmar kan innebära negativa konsekvenser. I dagens samhälle finns det allt fler hackare som har tillgång till andras e-mails eller däremot kan skicka ut falska länkar ifall det gäller något godkännande. Dessutom skulle detta innebära även att det är lättare att justera saker och ting när man kommer till tingsrätten och det är oftast lätt att någon får tillgång till de informationen, därför föredrar man papper. Sluta klaga på att ni drunknar i papper ta och bit ihop förfan har du klarat det ett decennium eller två så klarar du av mer än det.

Vill även tillägga att det som skulle vara enkelt att ändra på under tingsrätten exempelvis är (Bevisbördan som läggs fram) Med pappersformat går det inte att ändra det som är skrivet eftersom man har inte tillgång till det men med en dator så skulle det innebära negativa konsekvenser.

Anonym
Visst är det så att det till viss del är "svårare att ändra i myndigheters handlingar i pappersformat", tillika sker det oftare än vad folk tror och därför ska man direkt på plats, eller i telefonsamtal eller skriftligt alltid begära och omedelbart tillses kopia av avhandlat i ärende, undertecknat av tjänsteman.

Avseende "med en dator så skulle det innebära negativa konsekvenser", instäms till viss del i men inte endast "på grund av risk för hackare" utan av att fastställt är att anställda i myndigheter och domstolar kan och har ändrat ursprungshandlingar och originaldomar till oigenkännlighet.
De facto har i några ärenden redovisats i Dagens Juridik debatt innefattande allt från i sexualbrotts ärenden vid utredande myndighet ändring av så ock i rättsintyg som i original helt friat misstänkt man, tillika renderat ut i orätt fällande Dom.

I annat ärende har av åklagare och förhörsteam hållna förhör med målsägande med vittnen falskt tilltalad person som med de facto av dem själva till 100 % urkundsförfalskade handlingar som de avsåg att använda falskt åtal, vilket undanröjdes av ProBono Team innan fullbordan med eftersökta framtagna originalhandlingar och den nu bindgalna åklagaren med team strök då namnet i handlingarna på den personen och med bläck skrev namnet på annan person, som inte hade en aning om vem samma av åklagaren återanvända Mä med vittnen var, vilket samtliga de facto vidimerade i domstolen - inför observatör ljudinsp - innefattande.
De vägrade att under ed vittna falskt mot för dem totalt okänd person, de hotades i timmar av både åklagaren och domaren, några av dem lämnade salen utan att vittna trotts hot om häktning och åtal, andra vägrade svara åklagaren som då talade och svarade själv.
I Dom hänvisas dessutom falskt till allt från utredningshäktning fast falskt tilltalad naturligtvis aldrig varit häktad till rättspsykiatrisk intyg men falskt tilltalad har aldrig heller haft att göra med psykiatrin och inte ens på avstånd sett det rättsläkarteam som namnges i falsk Dom som dessutom är om-förfalskad till nya versioner och utlämnats av domstol - i flera olika versioner!
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.