Skip to content

Upp till sex års fängelse för "piratverksamhet" på nätet - nytt lagförslag från justitieråd

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Den omfattade "piratverksamheten" på nätet kräver rejält skärpta straff. Det anser justitierådet Dag Mattsson som i sin utredning föreslår att det införs ett grovt upphovsrättsbrott och ett grovt varumärkesbrott som ska kunna ge upp till sex års fängelse.

 

Regeringen har tagit emot Dag Mattssons betänkande med förslag om straffskärpningar för immaterialrättsbrott. Dag Mattsson är till vardags justitieråd vid Högsta domstolen.

Förslaget tar sikte på den organiserade piratverksamhet på nätet som riktar sig mot filmer, böcker och musik samt produkter som omfattas av varumärkesskydd, till exempel möbler, leksaker och reservdelar. 

- I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S). 

Behöver höja straffen
Enligt regeringen behöver straffen höjas då de "relativt låga" straffskalorna som vi har i Sverige sticker ut i en internationell jämförelse.

Därmed riskerar piratverksamheten att i förlängningen leda till ett "begränsat kulturutbud, minskade incitament för företagen att skapa nya produkter och tjänster samt hälso- och säkerhetsrisker för konsumenterna". 

Två svårighetsgrader
För att bättre beivra piratbrotten föreslår regeringens utredare, justitierådet Dag Mattsson, att nya brottsbeteckningar införs och att brotten delas in i två svårhetsgrader.

I utredningen föreslår Mattson därför att den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av "normalgraden" ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid grovt brott ska man kunna dömas för grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

För att bedöma om brottet ska anses som grovt ska domstolen beakta rättighetshavarens skada, gärningsmannens vinning och omständigheter av särskilt farlig art.

Ändrade åtalsregler och regler om beslag
Utredningen föreslår också en förändring av åtalsreglerna så att åklagaren får väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän synpunkt. 

Dessutom ska all slags egendom - inte bara föremål - kunna tas i beslag vid brott. Detta innefattar även till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt