Skip to content

Upp till sex års fängelse för "piratverksamhet" på nätet - nytt lagförslag från justitieråd

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Den omfattade "piratverksamheten" på nätet kräver rejält skärpta straff. Det anser justitierådet Dag Mattsson som i sin utredning föreslår att det införs ett grovt upphovsrättsbrott och ett grovt varumärkesbrott som ska kunna ge upp till sex års fängelse.

 

Regeringen har tagit emot Dag Mattssons betänkande med förslag om straffskärpningar för immaterialrättsbrott. Dag Mattsson är till vardags justitieråd vid Högsta domstolen.

Förslaget tar sikte på den organiserade piratverksamhet på nätet som riktar sig mot filmer, böcker och musik samt produkter som omfattas av varumärkesskydd, till exempel möbler, leksaker och reservdelar. 

- I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S). 

Behöver höja straffen
Enligt regeringen behöver straffen höjas då de "relativt låga" straffskalorna som vi har i Sverige sticker ut i en internationell jämförelse.

Därmed riskerar piratverksamheten att i förlängningen leda till ett "begränsat kulturutbud, minskade incitament för företagen att skapa nya produkter och tjänster samt hälso- och säkerhetsrisker för konsumenterna". 

Två svårighetsgrader
För att bättre beivra piratbrotten föreslår regeringens utredare, justitierådet Dag Mattsson, att nya brottsbeteckningar införs och att brotten delas in i två svårhetsgrader.

I utredningen föreslår Mattson därför att den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av "normalgraden" ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid grovt brott ska man kunna dömas för grovt upphovsrättsbrott eller grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

För att bedöma om brottet ska anses som grovt ska domstolen beakta rättighetshavarens skada, gärningsmannens vinning och omständigheter av särskilt farlig art.

Ändrade åtalsregler och regler om beslag
Utredningen föreslår också en förändring av åtalsreglerna så att åklagaren får väcka åtal för dessa brott när det är påkallat från allmän synpunkt. 

Dessutom ska all slags egendom - inte bara föremål - kunna tas i beslag vid brott. Detta innefattar även till exempel domännamn som har använts som hjälpmedel vid upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Det är ju bara för att man vill runda EU krav att det måste vara grov brottslighet för att kräva ut ip uppgifter på användaren.

Känns ju lite märkligt att man ska få ett längre straff för att man delar filmer än att släpa någon efter bilen eller en våldtäkt.

"Enligt regeringen behöver straffen höjas då de "relativt låga" straffskalorna som vi har i Sverige sticker ut i en internationell jämförelse."
Men straffskalorna mot person är helt ok eller hur? De sticker inte alls ut i en internationell jämförelse...

Underligt att kriminalitet såsom misshandel, våldtäkt och andra våldsamma brott ger lägre straff än piratbrott....? Låt våldsmännen gå fria men piraterna som delar filer, de ska tas bakom galler till varje pris ! Nånting är fel i det här landet..

Det är mycket oroande att regeringen brukar skattemedel för att gynna främst utländsk privat affärsverksamhet, ge dom gratis tjänster och att höja deras vinster. Borde inte främst den amerikanska copyright kartellen även betala skatt i Sverige. Är inte detta ett typiskt resultat av att USA med hotelser om sanktioner och svartlistning nu styr svenskt rättsväsen.

Det har på senare tid noterats att allmänhetens förtroende för det sk rättsväsendet urholkats. Till viss del beror nog detta på skadeståndsbelopp och straffskalor. Något som sticker i ögonen gällande det förstnämnda är bla normalskadestånd vid exvis våldtäkt jmf med påstådd diskriminering. Kan det vara vettigt att tillerkänna en " handskakningsvägrare" 60.000 kr och en våldtagen 70-80.000 kr ? När det gäller frihetsstraff är det minst lika illa. Om jag inte mnns fel fick Reefat 6 års fängelse för sina svindlerier. Något senare knäsatte HD maxstraffet för mord av normalgraden till 10 år. I vart fall känner jag det som någon slags omvänd klassjustice där våldsverkare av någon anledning ( socioekonomisk ? ) ska behandlas med silkesvantar. Visserligen är domstolar bundna av strafflatituder men trots allt finns ett avsevärt spann man kan agera inom.

Känns underligt att man ökar straffet på något som enligt alla oberoende undersökningar gynnar "offren". Detta är mer av ett beställningsjobb än något som förankrats i verkligheten...

Här ser man vilken avgrund det är mellan juristers uppfattning och folkets uppfattning.

Till stora delar beror det givetvis på lobbyism. Mattssons uppgifter om stora förluster och hot mot marknaden kan inte komma från annat än upphovsrättsbranchens lobbygrupper själva. Med sådant underlag är det inte konstigt om slutsatserna blir vansinniga.

Vi ser samma feltänk när rätten beräknar skadestånd. Varje nedladdad kopia värderas som ett stulet föremål, trots att det inte finns några belägg för att nedladdningarna leder till uteblivna köp. I största allmänhet verkar inte upphovsrättsföretagen behöva bevisa att de lidit några som helst förluster. De får påstå vad som helst och rätten accepterar det okritiskt.

Upphovsrättsbranchen har i alla tider påstått att den är hotad och dessutom haft en minst sagt besynnerlig framgång med sina påståenden. De får som de vill, gång på gång.
Det gäller allt från copyswede till dessa extremt uppblåsta skadestånd och nu också fängesestraff i nivå med straffen för våldtäkter.

Upphovsrättsbranchen är inte nu och har aldrig varit hotad. Det finns heller ingen anledning att anta att den ska bli det i framtiden. Visst finns det färre CD-butiker och videouthyrningsföretag än det tidigare gjort men det beror på den tekniska utvecklingen. Spotify och iTunes går som tåget, liksom steam och amazon. Numera hyr man inte film, man ser på netflix.

Och påståendet att vi bör normalisera vår lagstiftning med andra länder är absurt. Svensk lag ska gälla i Sverige. Låt andra länder styras av lobbyister om de vill det men blanda inte in oss.

Vad kartellen av upphovsrättsbolag söker har inget att göra med att få betalt för en vara. Som du säger definieras stöld som en egendomsrubbning, någon förlorar och någon annan vinner, men det är det inte fråga om här. Vad kartellen syftar till är maktkontroll, makt att kontrollera marknaden, och dom vill att myndigheterna skall använda skattemedel för att uppnå det. Upphovsrättsbrott. Allmänheten subventionerar storbolagens vinster med andra ord. Metoden är enkel, hota med handels sanktioner om olika länder inte är följsamma. Pirate Bay är inte olaglig i Sverige, men USA hotade Sverige med handelsblockad om man inte följde vad kartellen ville ha. Att det inte följde svensk lag är ointressant. https://torrentfreak.com/sweden-threatened-with-trade-sanctions-by-the-u... Vi nyligen ondgör över ett ”sharia beslut” i en svensk domstol, men samtidigt böjer oss för maffiafasoner i andra fall.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.