Skip to content

Svårt att avgränsa och "ofta stökiga miljöer" - därför säger Lagrådet nej till rökförbud utomhus

Foto: Pontus Lundahl/TT

Lagrådet nobbar förslaget om att införa rökförbud vid entréer till restauranger, på perronger och lekplatser. Lagrådet konstaterar att det kan vara riskfyllt att upprätthålla rökförbudet och att det i praktiken kan handla om platser som de ansvariga faktiskt inte disponerar över.

 

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om att förbjuda rökning även på uteserveringar, tågperronger, busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och krogentréer.

Lagrådet anser nämligen att det inte är möjligt att klart avgöra var de geografiska gränserna går för rökförbudet och att det kan vara riskabelt att upprätthålla förbudet i krogmiljöer med alkoholpåverkade människor.

Böter eller vite
Det är den som äger området där det råder rökförbud som ansvarar för att bestämmelserna följs. Annars kan man drabbas av böter eller vite.

Den som tas på bar gärning med att röka i förbjuden zon kan däremot inte bötfällas utan bara avvisas.

Det som Lagrådet pekar på nu är att man inte kan göras ansvarig och riskera vite samtidigt som det är omöjligt att upprätthålla rökförbudet.

"Det måste vara möjligt för den ansvarige att i rimlig grad få klart för sig var gränserna går", skriver Lagrådet i sitt svar till regeringen.

"Stökiga miljöer"
Problematiken är enligt Lagrådet särskilt tydlig när det gäller rökförbudet vid entréer till restauranger och krogar. "Sådana miljöer är ofta stökiga", konstaterar Lagrådet.

Dessutom är platserna där folk står och röker inte sällan trottoarer och gator eller privat mark som den ansvarige inte disponerar över och där det enligt Lagrådet egentligen är polisen som ska hålla ordning.

Reklam förbjuds
Förbudet är även tänkt att gälla e-cigaretter och vattenpipor utan nikotin. Regeringen vill även införa en tillståndsplikt för att få sälja cigaretter och tobak och  förbjuda butiker från att göra reklam för tobak.

Snus ska dessutom inte få säljas i förpackningar om mindre än 20 "prillor".

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari nästa år, förutom bestämmelserna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 maj för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt