Skip to content

Snabb radikalisering efter "personliga besvikelser" - så ser det islamistiska terrorhotet mot Sverige ut

Rakhmat Akilov säger själv att han inspirerades av IS inför det terrorattentat på Drottninggatan som har nu står åtalad för. Foto: Pontus Lundhal/TT och bild från polisens förundersökning som Akilov tog på sig själv samma dag som terrorattentatet.

Islamistisk terrorism är det största terrorhotet mot Sverige även i år. Den största faran utgörs av "ensamagerande" terrorister som har radika-liserats snabbt och är besvikna över till exempel motgångar i asyprocessen. Det framgår av den analys som Nationellt centrum för terrorhot-bedömning, NCT, nu har presenterat. 

 

Enligt NCT ligger hotnivån kvar på en "förhöjd nivå", det vill säga en trea på en femgradig skala när det gäller islamistisk terrorism i Sverige - någonting som chefen för säkerhetspolischefen fattade beslut om redan i december 2017.

NCT pekar i sin rapport på att majoriteten av de islamistiskt motiverade terrorattentat som genomfördes i västvärlden förra året utfördes av "ensamagerande gärningspersoner" - personer som har inspirerats, snarare än vägletts eller styrts, av någon terrororganisation.

Snabb radikalisering
En gemensam nämnare för flera av de "ensamagerande" terroristerna är att de inte tidigare har varit framträdande våldsbejakande islamister och att flera av dem verkar ha genomgått "en snabb radikaliseringsprocess".

Enligt NTC handlar det ofta om "personliga besvikelser" i form av exempelvis förhindrad resa till ett konfliktområde, motgångar i asylprocessen eller psykisk ohälsa - faktorer som kan göra att en "radikaliserad individ utvecklar attentatsavsikt".

NCT skriver:

"Sverige kommer under 2018 sannolikt att betraktas som ett legitimt mål för våldsbejakande islamistiska aktörer i såväl Sverige som utomlands. Ett fåtal länder i Europa och övriga västvärlden har dock sannolikt högre prioritet för både al-Qaida och Daesh (IS)." 

al-Qaida och IS inspirerar
Den svenska "miljön" inspireras enligt NCT av den propaganda som grupper som al-Qaida och IS förmedlar. Under förra året var IS "den främsta inspiratören".

De offentliga uppmaningarna från IS syftade under förra året till att inspirera sympatisörer att utföra attentat i sina hemländer.

NCT skriver:

"I Sverige består den våldsbejakande islamistiska miljön av individer och grupper som motiveras av en våldsbejakande ideologi, enligt vilken terrorattentat mot mål i västvärlden anses legitima."

Terrorhotet mot Sverige från islamistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra ett förhöjt hot - alltså 3 på en femgradig skala.

 

FAKTA - terrorhot

I Sverige används en femgradig skala för att ange hotnivå och nivåstegen är följande:

1 - inget hot

2- lågt hot

3 - förhöjt hot

4 - högt hot

5- mycket högt hot

NCT tar fram strategiska terrorhotbedömningar för Sverige som baseras på information från FRA, den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten, Must och Säkerhetspolisen, Säpo.

 

 


  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt