Skip to content

"Signal om allvaret" - därför vill DO kunna straffa arbetsgivare istället för att använda vite

DO Agneta Broberg. Foto: Jessica Gow/TT och Tomas Gunnarsson

Straffavgifter och tvångsåtgärder mot arbetsgivare som ägnar sig åt diskriminering kan bli verklighet om DO får bestämma. Myndigheten är inte nöjd med bara vitesförelägganden och driver därför frågan om att få utfärda egna sanktioner för att "ge en starkare signal om allvaret i frågorna".

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är idag hänvisad till att gå till nämnden mot diskriminering och begära ett vitesföreläggande i de fall där en arbetsgivare uttryckligen vägrar att göra det som lagen kräver mot trakasserier och diskriminering.

Men DO anser inte att vite är tillräckligt och vill därför ha samma möjligheter att kunna meddela sanktioner som till exempel Konkurrensverket och Datainspektionen har när det gäller böter, straffavgift, ålägganden eller näringsförbud.

Ska verka avskräckande
Bakgrunden är enligt DO att en sanktion tar sikte på att verka avskräckande för alla som omfattas av lagen och kan utfärdas direkt vid en överträdelse. Ett vite är i första hand till för att efter uppmaning "tjäna som påtryckning för en viss aktör att vidta vissa specificerade åtgärder inom en viss tid".

DO hävdar också att Sverige genom nuvarande ordning inte lever upp till EU-rättens krav på att sanktioner ska vara "effektivt avskräckande för den som diskriminerar".

Strukturell diskriminering
DO vill också förändra möjligheten att gå till domstol och begära skadestånd när arbetsgivare bryter mot lagen och det inte finns någon specifik och enskild skadelidande. Idag saknas enligt DO sanktionsmöjligheter i de fall det inte finns en identifierad skadelidande och det finns därmed inte heller möjlighet att gå till domstol för att få frågan prövad.

Många av de överträdelser som förbjuds genom diskrimineringslagen är enligt DO av "en mer strukturell karaktär" och får konsekvenser för många personer, inte bara för en enskild person. Exempel på det är bristande fysisk tillgänglighet i lokaler, diskriminerande krav för anställning, och systematisk lönediskriminering.

Skadeståndsbeloppen behöver också bli högre enligt DO som pekar på att de belopp som döms ut är för små för att verka avskräckande.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt