Skip to content

Så vill regeringen stoppa kommunernas "osolidariska" omfördelning av ensamkommande

Ensamkommande flyktingbarn köar till Riksdagshuset för att lyssna på debatten om situationen för ensamkommande. Heléne Fritzon (S) är migrationsminister. Foto: Peter Wallberg/TT och Henrik Montgomery/TT

Regeringen vill sätta stopp för kommuneras möjlighet att placera ensamkommande barn i andra kommuner - någonting som har skett i upp till en tredjedel av fallen. "Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande", säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

 

Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen med lagförslag om att begränsa möjligheterna för en så kallad anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun.

Sedan den 1 april 2016 tillämpar Migrationsverket - enligt direktiv från regeringen - en anvisningsmodell som har som huvudsyfte att mottagandet av ensamkommande barn ska bli jämnare fördelat mellan landets kommuner.

"Ojämn ansvarsfördelning"
Om anvisningskommuner får fortsätta att placerara barn i andra kommuner orsakar det, enligt regeringen, en ojämn fördelning av ansvaret. Regeringen skriver i sin proposition:

"Sverige är det land i Europa som under de senaste tio åren har tagit emot flest asylsökande ensamkommande barn i förhållande till sin befolkning. Migrationsverket anvisar kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn."

"Under 2015 och 2016 placerades dock så mycket som 34 respektive 25 procent av de anvisade barnen i boenden i andra kommuner än anvisningskommunen."

Etablerade särskilda boenden
Enligt regeringen finns det risk för att de kommuner där det finns etablerade särskilda boenden för ensamkommande barn och unga får bära "ett oproportionerligt stort ansvar" för ensamkommande barn till följd av att andra kommuner väljer att placera ett stort antal barn på dessa boenden.

Den ny aktuella lagändringen syftar till att skapa en ”jämnare fördelning” av ensamkommande barn och innebär att en anvisningskommun endast får placera barnet i ett boende i en annan kommun under vissa förutsättningar. 

Börjar gälla i sommar
Dessa förutsättningar kan vara att kommunen har ingått en överenskommelse om placeringen eller placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Även vissa vårdbehov hos barnet kan aktualisera en placering i annan kommun.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni. Sista dag för riksdagsledamöterna att motionera om lagförslaget är på onsdag.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Kommunalt självstyre i sin prydno.

"Ensamkommande flyktingbarn"
En del av dem torde numera vara illegala invandrare med utvisningsbeslut alternativt asylsökande vuxna eller ensamkommande flyktingbarn med utvisningsbeslut men med verkställighetshinder.

Efter att ha tagit del av en hoper reportage gällande sk ensamkommande förefaller merparten föredra att bli placerade i närheten av våra fem storstadregioner. Norrut är det för dystert, kallt och " långt till stan". Detsamma gäller mindre orter söderut med undantag för kylan. Frågan är väl om inte våra politruker skulle tillfråga de det berör ? Eller är sk " jämnare fördelning " ett självändamål ? Detsamma gäller kravet att Visgradländerna ska ta emot sk flyktingar. Ingen frågar " flyktingarna " om de vill låta sig "omfördelas" till exvis Polen, Tjeckien mfl länder. Trots allt är det ju inte varor det röe sig om !

”Ensamkommande barn”...
Herregud. Sluta beteckna dessa vuxna som barn.

https://www.expressen.se/nyheter/resultateten-tre-av-fyra-var-over-18-ar/

Och att det tillåts att man uppger falska uppgifter i sin asylansökan.
Hur är det möjligt?

https://www.hd.se/2017-06-22/aldre-ensamkommande-anmals-for-bidragsbrott

Vad är solidaritet?

Är det "solidariskt" av kommunerna att gapa och ta emot när överheten vill trycka massinvandring ned i halsen på folket? Att säga till sina invånare att det här, det får ni betala för. Om och om igen, fler och fler varje gång. Sossarna stänger skolor och lägger ned BB, vårdplatserna minskar till den grad att vi får skicka patienter till finland. Men "ensamkommande" ska tas emot hur många som helst. Är det solidaritet?

Jag tolkar inte ordet så. Solidaritet är något helt annat än lydnad. Tvärtom är den ett starkt vapen mot överheten. Om något vore det mer solidariskt av sveriges kommuner att gemensamt säga nej och vägra ta emot fler än de kan och vill hantera. Ensamma skulle de köras över, men tillsammans kan de säga nej. Minns era rötter, socialdemokrater, en gång var det sossar som stod på barrikaderna.

Strejk i stor skala.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.