Skip to content

Så vill regeringen stoppa kommunernas "osolidariska" omfördelning av ensamkommande

Ensamkommande flyktingbarn köar till Riksdagshuset för att lyssna på debatten om situationen för ensamkommande. Heléne Fritzon (S) är migrationsminister. Foto: Peter Wallberg/TT och Henrik Montgomery/TT

Regeringen vill sätta stopp för kommuneras möjlighet att placera ensamkommande barn i andra kommuner - någonting som har skett i upp till en tredjedel av fallen. "Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande", säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

 

Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen med lagförslag om att begränsa möjligheterna för en så kallad anvisningskommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun.

Sedan den 1 april 2016 tillämpar Migrationsverket - enligt direktiv från regeringen - en anvisningsmodell som har som huvudsyfte att mottagandet av ensamkommande barn ska bli jämnare fördelat mellan landets kommuner.

"Ojämn ansvarsfördelning"
Om anvisningskommuner får fortsätta att placerara barn i andra kommuner orsakar det, enligt regeringen, en ojämn fördelning av ansvaret. Regeringen skriver i sin proposition:

"Sverige är det land i Europa som under de senaste tio åren har tagit emot flest asylsökande ensamkommande barn i förhållande till sin befolkning. Migrationsverket anvisar kommuner att ta emot asylsökande ensamkommande barn."

"Under 2015 och 2016 placerades dock så mycket som 34 respektive 25 procent av de anvisade barnen i boenden i andra kommuner än anvisningskommunen."

Etablerade särskilda boenden
Enligt regeringen finns det risk för att de kommuner där det finns etablerade särskilda boenden för ensamkommande barn och unga får bära "ett oproportionerligt stort ansvar" för ensamkommande barn till följd av att andra kommuner väljer att placera ett stort antal barn på dessa boenden.

Den ny aktuella lagändringen syftar till att skapa en ”jämnare fördelning” av ensamkommande barn och innebär att en anvisningskommun endast får placera barnet i ett boende i en annan kommun under vissa förutsättningar. 

Börjar gälla i sommar
Dessa förutsättningar kan vara att kommunen har ingått en överenskommelse om placeringen eller placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Även vissa vårdbehov hos barnet kan aktualisera en placering i annan kommun.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni. Sista dag för riksdagsledamöterna att motionera om lagförslaget är på onsdag.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt