Skip to content

Riksrevisionen går till botten med kommuner som vägrar följa lagen - "måste värna enskilda"

Foto: Janerik Henriksson/TT

Svenska kommuner blir allt sämre på att se till att de som har fått laglig rätt till hjälp enligt LSS eller SoL faktiskt får hjälp. Inte ens hot om ekonomiska sanktioner har rått på kommunernas "lagtrots". Nu ska Riksrevisionen gå till botten med problemet. 

 

- Att antalet ej verkställda beslut fortsätter att öka trots vidtagna åtgärder är problematiskt och motiverar i sig en granskning av de statliga insatserna på området, säger riksrevisor Helena Lindberg i en presskommentar.

Riksrevisionen meddelade nyligen att man ska undersöka om systemen med rapporteringsskyldighet och sanktionsåtgärder inom rättighetslagarna SoL och LSS är tillräckligt effektiva för att "värna enskildas rättssäkerhet". Resultatet kommer i februari nästa år.

Inget har hjälpt
Att kommuner i vissa fall inte verkställer beslut enligt SoL och LSS är ingen ny företeelse. Men varken personligt vitesansvar, sanktionsavgifter eller rapporteringsskyldighet har lyckats råda bot på kommunernas lagtrots och ovilja att följa kommunala beslut och domstolsavgöranden.

Avgift och rapportering
Enligt gällande rätt ska såväl kommunens beslut som domstolens avgörande verkställas omedelbart. Om kommunen inte gör så kan man tvingas betala en särskild avgift.

Kommunerna är också skyldiga att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beslutet inte har verkställts inom tre månader. En rapport ska även skickas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ökat med 44 procent
Även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat sanktionerna inte har fungerat. Mellan 2013 och 2016 ökade antalet ej verkställda beslut med 44 procent, från cirka 8 400 till cirka 12 200 per år.

Samtidigt har antalet fall där kommunen behövt betala särskild avgift legat relativt konstant och uppgår till cirka 300–400 fall per år.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Är utförsäkrad o TVINGAD till soc sedan 7 år. Är en ordningssam kvinna på snart 50.......Lindesberg kommun slutade ge mig hyresbidrag med motiveringen"förssörjningsstöd är ingen statlig inkomstgaranti" . Jag blev vräkt 4 dagar före jul....efter 3 dagars hemlöshet blev mina hundar svårt traumatiserade o fick avliva dem i ren nöd! Jag har många fysiska skador o svårt nog att till vardags ta hand om mig......nu bor jag i bilen o jag är fortfarande i chock av det som hänt.....orkar inte försvara mig......ALDRIG haft något missbruk......än....vet inte hur längre jag orkar leva...

Konstigt att pengarna inte räcker till allt och alla.......

Eftersom en majoritet av svenska folket (85%) för 3 1/2 år sedan röstade för öppna hjärtan och öppna gränser, så får det ju givetvis konsekvenser.
Bl.a. i form av kostnader på hundratals miljarder.
Och dessa pengar måste ju tas någonstans ifrån. Fattar folk inte det?
Trots att politiker, massmedia, diverse kulturpersonligheter säger att man ”INTE KAN STÄLLA GRUPPER MOT VARANDRA”.

Vi lär ha några spännande år framför oss. Med, som det nu heter, många ”utmaningar”.

* HÖJDA SKATTET
* FÖRSÄMRAD VÄLFÄRD
* HÖJD PENSIONSÅLDER

Hoppa att alla ni som, till skillnad från mig, röstade på 7-klövern är skitnöjda.

Hur var det nu mantrat drogs ? Man ska inte ställa grupp mot grupp. Efter att bla Reinfeldt dragit detta mantra konstaterde han i sitt " öppna era hjärtan" - tal att svenska folket måste vara berett på uppoffringar för att kunna ta emot de som så önskar. Något säger mig att någon ljuger !

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.