Skip to content

Regeringen vill stoppa statens "smygcentralisering" - ny förordning för myndigheter

Det finns en värld utanför Stockholm. Regeringen vill stoppas statens "smygcentralisering". Foto: Bertil Ericson/TT

Regeringen vill täppa till möjligheten för myndig-heter att "smygcentralisera" sin verksamhet. I ett nytt förslag vill man införa en begränsning i myndigheternas möjlighet till att aveckla sin verksamhet i en kommun. 

 

Regeringen vill "fortsätta stärka den statliga närvaron" ute i landet genom att myndigheter placeras utanför storstadsregionerna.

- Vi vill få ett stopp på den smygcentralisering vi sett inom staten och vända trenden. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och se till att människor kan bo kvar också på mindre orter, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S). 

Hittills har man omlokaliserat och utökat verksamhet vid 20 myndigheter till orter utanför Stockholm. Regeringen har även meddelat att tio nya servicekontor ska öppna på platser där man anser att den statliga servicen idag är för låg.

I förslaget föreslår Finansdepartementet att det införs en förordning om att myndighetsledningar inte får delegera beslut om att avveckla sitt sista kvarvarande arbetsställe i en kommun. 

Istället ska sådana beslut föregås av en konsekvensanalys och skickas till berörd länsstyrelse, kommun och till den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

Regeringens förhoppning är att det blir tydligare att alla ”myndigheter ska bidra i arbetet med att Sverige ska hålla ihop”. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt