Skip to content

"Populistvalet 2018!" - nu satsar advokaten på opinionsbildande juridik och crowdfunding

Advokaten Sargon De Basso satsar på opinionsbildande juridik.

Brottsmålsadvokten Sargon De Basso vill sadla om och specialisera sig på opinionsbildande juridik. Till sin hjälp tar han sociala medier, egna TV-program - och crowdfundade rättsfall. "På sikt ska vi undersöka möjligheterna att ägna oss åt crowdfunding", säger han.

 

Sargon de Basso har tidigare varit helt inriktad på brottmål. Nu vill han nischa om verksamheten, berättar han för Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours.

- Jag vill ägna mig åt processer av mer principiell karaktär. För något år sedan bekantade jag mig med uttrycket opinionsbildande juridik, det är en bra beskrivning av vad jag vill hålla på med.

Hur många timmar i veckan har du tänkt jobba med det här?

 - Jag är beredd att lägga en ansenlig del av min tid på den här typen av juridik. Men man måste också serveras mål som är av intresse. Jag är ödmjuk inför att det tar tid innan man kommer in ordentligt på området. Det blir en omskolningsprocess. Men jag har bra uppbackning från kontoret.

Sargon De Basso öppnar för att finansiera verksamheten på mindre traditionellt vis.

- På sikt ska vi undersöka möjligheterna att ägna oss åt crowdfunding i samband med opinionsbildande mål. Tanken är att först väcka folklig opinion och sedan söka ett finansiellt stöd av närmast symbolisk karaktär.

- Jag tror inte att man i första vändan kan göra pengar på det här, utan snarare gå plus minus noll så att det täcker kostnader.

Sociala medier är en avgörande del i Sargon De Bassos plan. Under drygt tre år har han hittills samlat 10 000 följare på Facebook.

- Mitt långsiktiga mål är att bygga en plattform av följare på sociala medier för att sedan kunna skapa opinion för att driva den här opinionsbildande juridiken. När följarskaran är tillräckligt bred hoppas jag att man kan använda det här för att - på något sätt - gemensamt förändra samhället.

Hur har du gått tillväga hittills?

 - Genom att lyfta frågor som pressetik och narkotikalagstiftningen utifrån mål som jag drivit, som CBD-målet och flera förtalsmål mot Expressen.

- Men jag ska öka takten nu. Ett rimligt underlag för att kunna ha en opinionsbildande funktion är 50 000 till 100 000 följare. Jag siktar på att nå dit inom tre år.

Redan tidigare har Sargon De Basso varit en flitig debattör på sociala medier. Nu trappar han upp den verksamheten. I början av mars lanserar hans byrå tre TV-format på Facebook.

- I det första formatet - Populistvalet 2018 - ska vi lyfta alla de populistiska lagförslag som regeringen och oppositionen ägnar sig åt nu i valtider. Jag har aldrig upplevt så uppenbart populistisk retorik inför ett val.

 

Läs en längre intervju med Sargon De Basso i Legally Yours.

 

Peter Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Detta ska bli intressant att följa! Har alltid sagt att det borde finnas en fond eller liknande där processande part kan söka ersättning för rättegångskostnader som annars riskerar stjälpa vardagen för viktiga människor (som vågar driva frågor av betydelse för gemene mans rättigheter).

"populistiska lagförslag som regeringen och oppositionen ägnar sig åt "
Populistiska lagförslag som är omöjliga att genomföra på ett rättssäkert sätt skadar allmänhetens förtroende för rättsapparaten,allmänheten vilseleds att tro att det går att lagstifta bort samhällsproblem och att "Twitterdrev","Facebook raseri", "manifestationer" och #upprop är tillräcklig grund för lagstiftning.

Helt rätt.

Det behövs nytänkande inom området.

”Centerpartiet har satt en ära i att vara oförstående inför att migration skulle medföra andra utmaningar än de rent arbetsmarknadsmässiga”

https://nwt.se/asikter/ledare/2018/03/10/manga-har-varnat-lange

Advokat de Basso säger sig "aldrig upplevt så uppenbart populistisk retorik inför ett val och med team ska han i valet 2018 lyfta alla de populistiska lagförslag som regeringen och oppositionen ägnar sig åt nu i valtider", lämnar efter sig frågor utan svar.

Avser de Basso med team stödja eller förkasta rådande höger, mitten, vänsterpopulistisk politik, eller skapa ett eget politisk parti och vad avser advokaten med team göra "efter att frågorna till som uppfattas rådande politisk regim har lyfts"?
Avseende "man måste också serveras mål som är av intresse", utgör begäran: Precisera gärna vad målen som väcker intresset ska bestå av, ty av eget intresse kan för andra vara helt ointressant och vice versa.

Avseende "Opinionsbildande juridik och mål som väcker folklig opinion", utgör risk är att det kommer att skapa strid mellan dem i befolkning med civilkurage och dem i avsaknad av desamma vars diametralt olika åsikter avseende "målets person, fäderne, kultur, religion oavsett vad målet består av, utgör att advokat de Basso med team sannerligen är modiga, ty att i Sverige offentligt våga sticka ut är att tigga om att bli verbalt lynchad.
Juridiken är kriminalitetens baksida med en fasad likt järn som rostig på ytan sakta fallit sönder inifrån dess egna boningar, på grund av att lagens förlängda paragrafbärare representeras av politiker i ohelig allians med förgreningar till vänster, höger och mitten, med starkt fäste i den bruna myllan och därav är demokrati, rättssäkerhet, åsiktsfrihet och yttrandefriheten i Sverige, i fritt fall!

Med insikt i de facto önskas advokat De Basso med juristteam varmt lycka till!
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Ps. Avseende finansiellt stöd av närmast symbolisk karaktär utgör konstaterade: Redovisa konto som stödet ska sändas till och gör vi det direkt, ds.
Mvh igen!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.