Skip to content

Polisen kräver 1 000 nya civila experter - "utvecklingen ställer nya krav"

Mats Löfving är chef för Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, Noa. Foto: Maja Suslin/TT

Polismyndigheten ska växa med 10 000 med-arbetare till och med år 2024. Av det budgetunder-lag som Polismyndigheten nu har lämnat till regeringen framgår att man man redan de kommande åren dessutom behöver anställa 1 000 civila medarbetare med experkompetens.

 

Bakgrunden till polisens begäran är bland annat en ökad belastning i verksamheten till följd av den grova våldsbrottsligheten, en ökande befolkning och "tillkommande arbetsuppgifter för polisen".

- Läget i de mest brottsutsatta områdena har försämrats med fler dödskjutningar och ökad otrygghet, säger Mats Löfving, chef, för Nationella operativa avdelningen, Noa.

- Det krävs ytterligare satsningar för att vända utvecklingen av den grova brottsligheten och samtidigt klara av annan brottslighet som till exempel sexualbrott och internationella stöldligor. 

Fler civila experter
Polismyndigheten har i likhet med regeringen gjort bedömningen att polisen behöver växa med 10 000 medarbetare till utgången av år 2024.

För att möta de ökade kraven ser Polismyndigheten ett behov av att anställa ytterligare 1 000 civila medarbetare med expertkompetens redan under åren 2019 och 2020.

Detta är en tidigareläggning jämfört med tidigare ambitioner från Polismyndigheten.

Antalet anställda ska öka med 30 procent
Parallellt med budgetunderlaget har polisen även tagit fram en redovisning till regeringen om hur polisens tillskott till år 2024 ska användas.

- Utvecklingen i omvärlden och i vårt samhälle ökar kraven på polisen. Störst satsning behöver göras på utrednings- och ingripandepersonal och på områdespoliser, säger Mats Löfving

Stora krav som arbetgivare
De områden som polismyndigheten lyfter fram som viktigast att stärka är framför allt utredningsverksamheten, polisens brottsförebyggande arbete, IT och ytterligare digitalisering av verksamheten.

- Vi ska planera för, rekrytera och introducera och handleda ett personaltillskott motsvarande en tredjedel av den nuvarande personalstyrkan.

- Det ställer stora krav på oss som arbetsgivare. I regeringsuppdraget beskriver vi hur vi ska ta oss an det arbetet och vad som krävs för att vi ska lyckas, säger Mats Löfving.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt