Skip to content

"Otänkbart" att våldsam blottare inte försökte våldta kvinna - hovrätten river upp friande dom

Tingsrätten ansåg att det inte kunde uteslutas att blottaren som hade överfallit kvinnan var just "bara" en blottare - och han friades därför från åtalet om försök till våldtäkt. Hovrätten slog dock fast att det var "otänkbart" att han inte var ute efter att våldta kvinnan. HD säger nu nej till att pröva fallet.

 

Den 31-årige mannen åtalades vid Södertörns tingsrätt för att ha utsatt två kvinnor för sexualbrott - i det ena fallet sexuellt ofredande och i det andra fallet försök till våldtäkt alternativt sexuellt ofredande.

När det gällde det första fallet handlade det om en så kallad "blottning - någonting som mannen erkände och dömdes för.

Skulle kissa efter krogbesök
Det andra fallet handlade om en kvinna som var på väg hem från krogen och som hade satt sig bakom ett plank för att kissa.

Enligt åtalet hade mannen då dykt upp och ställt sig några meter från henne och onanerat. När kvinnan försökte fly hade han kastat sig över henne. Åklagarens gärningsbeskrivning löd:

"X (den tilltalade) har med våld försökt tvinga MÄ (kvinnan) till ett samlag eller annan sexuell handling jämförlig med samlag. Våldet har bestått i att han slängt sig på henne så att hon har hamnat på rygg på marken och att han därefter har lagt sig över henne och hållit fast hennes armar. X har i samband med detta slickat MÄ i ansiktet, med blottat kön juckat med sitt underliv mot henne samt försökt ta av hennes kläder."

Kvinnan hade dock lyckats ta sig loss och fly från platsen.

Nekade till våldtäktsförsök
Mannen nekade till att han skulle ha försökt våldta kvinnan men erkände sexuellt ofredande i form av att han hade onanerat framför kvinnan och slickat henne på kinden. 

Tingsrätten ansåg att kvinnans uppgifter var trovärdiga och fick stöd av utredningen.

Polisen hade fotograferat blåmärken på hennes armar och säkrat DNA från mannen på hennes kind. Kvinnans berättelse fick också stöd av vittnesuppgifter om hur hon hade agerat efter händelsen.

Nära till hands
Tingsrätten rubricerade dock inte gärningen som försök till våldtäkt utan som sexuellt ofredande.

Enligt tingsrätten låg det i och för sig "nära till hands att anta" att mannen hade för avsikt att "tilltvinga sig samlag av kvinnan.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Ett antagande är som veterligt inte tillräckligt för att döma någon för brott. Som nämnts ovan har tingsrätten även kommit fram till att det inte är utrett att X försökt att ta av MÄ kläderna och att det är ovisst vad han hade för syfte när han förde sin hand mellan honom och MÄ."

Kunde haft annan avsikt
Enligt tingsrätten kunde det därför inte uteslutas att han hade haft "en annan avsikt än att tilltvinga sig samlag eller annan jämförbar handling". 

Mannen dömdes således för två fall av sexuellt ofredande till åtta månaders fängelse och 35 000 kronor i skadestånd.

Domen överklagades till Svea hovrätt som kom fram till en annan slutsats.

Otänkbart med annat motiv
Hovrätten konstaterade att det framgår av mannens egna uppgifter att han har följt efter kvinnan och onanerat framför henne. Han har därefter "i sexuellt upphetsat tillstånd" överfallit henne med våld.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Det framstår därmed som otänkbart för hovrätten att hans motiv varit annat än att genomföra ett samlag, eller annan sexuell handling som är jämförlig med samlag, med målsäganden. Det var målsägandens motstånd som gjorde att gärningen avbröts."

HD prövar inte fallet
Mannen dömdes därför för försök till våldtäkt till ett år sex månaders fängelse.

Hovrätten kom fram till att 54 800 kronor var ett skäligt skadestånd men eftersom kvinnan redan hade fått 50 000 kronor av sitt försäkringsbolag dömdes mannen att betala 4 800 kronor till henne.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte prövat fallet.

 

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt