Skip to content

Offentlighetsprincipen ska gälla även privata skolor - lagförslaget granskas av Lagrådet

Foto: Jessica Gow/TT

Skolor som drivs i privat regi ska omfattas av den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Det anser regeringen som har skickat lagförslaget till Lågrådet för granskning.

 

Lagrådsremissen handlar om rätten att rätten att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

Tanken är att ge lärare, elever och föräldrar samma insyn som om skolan hade drivits av kommunen.

Fristående skolor
Bakgrunden är att offentlighets- och sekretesslagen endast i undantagsfall gäller för allmänna handlingar som förvaras eller upprättas hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor.

Enligt förslaget kommer huvudmännen att jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL vilket i förlängningen innebär att anställda och uppdragstagare i verksamheten ska omfattas av meddelarskyddet enligt OSL - i stället för lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

Regeringen vill även att arkivlagen och skollagens bestämmelser om registerkontroll ändras.

Om förslaget går igenom kommer samma regler gällande arkivering av handlingar gälla för såväl kommunala myndigheter som för huvudmän för fristående skolor.

Träder i kraft nästa år
De registerutdrag för personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i vissa delar av skolväsendet kommer inte längre behöva lämnas utan i stället visas upp.

Lagförslagen föreslås träda i kraft vid årsskiftet när det gäller registerkontroll och i övrigt den 1 juli nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt