Skip to content

Nytt uppdrag för Skatteverket - ska motarbeta "icke samarbetsvilliga" skatteparadis

Protestaktion i London mot skatteparadis. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Skatteverket får ett nytt uppdrag i samband med att EU inför "administrativa motåtgärder" mot skatteparadis. Myndigheten ska bland annat kartlägga "transaktionsmönster som verkar ha ett skatteundandragande syfte".

 

Det är regeringen som vill använda Skatteverket som en del av de åtgärder man tar till mot de länder som är placerade på EU:s lista över "icke-samarbetsvilliga på skatteområdet".I samband med detta ges Skatteverket ett nytt uppdrag. Myndigheten ska:

  • särskilt granska transaktioner med jurisdiktioner på EU:s lista,
  • redovisa om det finns kategorier av transaktioner med jurisdiktioner på EU:s lista som typiskt sett verkar ha skatteundandragande i stället för affärsmässiga motiv och
  • analysera om skattedrivna transaktioner kan ha koppling till problem med kriterierna för att hamna på listan
  • analysera om skattedrivna transaktioner kan ha koppling till problem med kriterierna för att hamna på listan för att få ett bättre underlag i det fortsatta arbetet med listan.

Syftet är att stoppa skatteflykt och skatteundandragande och motåtgärderna innebär i praktiken att Sverige och övriga medlemsstater i EU vidtar "administrativa motåtgärder" mot de länder som är placerade på listan.

Förhoppningen är att de administrativa motåtgärder som presenteras kommer att öka pressen på de listade länderna så att de i sin tur åtgärdar bristerna i sina skattesystem.

Regeringen understryker att Skatteverkets granskning ska omfatta transaktioner med jurisdiktioner som är listade vid tidpunkten då granskningen påbörjas.Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet årligen i årsredovisningen för åren 2018–2020.  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt