Skip to content

Ny miljonsatsning mot sexuella trakasserier - arbetsgivare saknar kunskap om lagen

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) får 3,5 miljoner kronor för att genomföra en digital informationssatsning mot sexuella trakasserier. Detta efter att det visat sig att många arbetsgivare inte känner till vad som gäller enligt diskrimineringslagen.

 

Regeringen satsar 3,5 miljoner kronor på att lära arbetsgivare vilka krav som ställs på dem när det gäller att motverka sexuella trakasserier.

Uppdraget går till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) som ska ta fram en digital plattform "med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier". DO ska även genomföra "särskilda främjande- och tillsynsinsatser".

Känner inte till kraven
Bakgrunden är de brister som blottades i samband med #metoo då det blev tydligt att många arbetsgivare inte känner till diskrimineringslagens krav.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson påminner också i en presskommentar om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om "organisatorisk och social arbetsmiljö" som gäller sedan mars 2016.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kränkande särbehandling är ett av de viktiga områdena i föreskrifterna som även omfattar sexuella trakasserier.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt