Skip to content

Ny lag kan förbjuda arbetsgivare att kräva utdrag från brottsregistret - har ökat lavinartat

Allt fler arbetsgivare vill se utdrag ur brotts-registret innan de anställer någon. Regeringen planerar nu att införa ett förbud för arbetsgivare att kräva detta av en person som söker jobb. 

 

Antalet utdrag ur belastningsregistret som tas ut på egen begäran har ökat kraftigt på senare år - från 40 000 år 2003 till över 286 000 förra året.

Det huvudsakliga syftet med att begära ett utdrag ur belastningsregistret bedöms vara att individen "tvingas" visa upp det för en arbetsgivare som en förutsättning för att anställas.

Långtgående möjligheter
Enligt regeringen är detta en konsekvens av arbetsgivares "långtgående möjligheter att få tillgång till känsliga uppgifter i belastningsregistret på ett sätt som aldrig var avsett".

Regeringen anser att till exempel en person som har begått brott men sedan fått rätsida på sin tillvaro inte ska behöva hindras från att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet. 

Mot bakgrund av den lavinartade ökningen av registerutdrag har regeringen därför påbörjat beredningen av ett nytt lagförslag.

Kan vara befogat
Förslaget innebär att man ska hitta en lösning där en arbetsgivare endast får begära att arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om det finns ett uttryckligt stöd för det i lag - till exempel när det gäller yrken där det är befogat.

De lagliga möjligheter som finns i dag och som bland annat ger arbetsgivare möjlighet att genomföra registerkontroll av personer som ska jobba med barn påverkas alltså inte utan kommer fortsätta gälla. Samma sak gäller personer som ska tillträda till exempel säkerhetsklassade tjänster. 

Möjligheterna ska utredas
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att kartlägga frågan om när det kan finnas behov av ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

40 comments

Varför ska man inte få begära för alla yrken? Oavsett vad det är för yrke så kanske man inte vill anställa en dömd kriminell.

Nej, det är sant. För att underlätta ytterligare för a-givaren kan man väl kräva att få titta i den ansökandes läkarjournaler också. Vem vill anställa en psykopat eller en kroniker med hög sjukfrånvaro?

Det förekommer arbetsgivare som vill ha utdrag från försäkringskassan för att få reda på längre sjukfrånvaro.

Detta förslag kommer, om det blir verklighet, att minska chanserna för vissa grupper personer att få en anställning. Företagen kommer att tillämpa försiktighetsprincipen om man inte får svar på frågan om någon har ett brottsregister. Förslaget motverkar sitt syfte.

Nja, det är väl snarare då det fungerar idag.
Arbetsgivaren kommer inte ha kompetens att fråga om registret enligt planerade lagen, dvs lika för två personer där den ena har ett belastningsregister och den andra inte.
Rätt eller fel?
Beror på hur en värderar risken att anställa f.d kriminella.
Sfär skiljer det sig mellan olika brott. Det kommer dock ej vara möjligt att bedöma om möjligheten tas bort.
Regeringen anser att det är diskriminering.

Rätt menlös åtgärd...

Belastningsregisterutdragen man får hem är triviala att förfalska just eftersom de inte är avsedda att användas i sådana här sammanhang - de består av ett papper det står "Finns det inga fler sidor så finns det inget i belastningsregistret". Bara att ånga upp kuvertet alt. fixa ett nytt likadant och slänga eventuella övriga sidor, med andra ord.

Det de som faktiskt bryr sig gör är att antingen använda Lexbase eller någon av de 'seriösare' arkiven över domar, eller helt enkelt ringa runt till domstolarna. Detta görs regelbundet av diverse rekryteringsbyråer och dylikt.

Så om man nu anser att belastningsregisterkontroller i normalfallet inte ska tillåtas så får man göra något åt den verksamheten också.
Det kommer garanterat ge oönskade bieffekter dock, som Hans Bergqvist påpekade. Risken är stor att andra faktorer (namn, bostadsadress, förmodad etnicitet, CV-glapp, etc.) får agera 'proxy' för att avgöra kandidaternas eventuella skötsamhet och brottsbenägenhet.

Nä, jag tror det går till så här. Den enskilde begär utdraget som skall skickas till anvisad arbetsgivare som öppnar det själv eller om det var till den enskilde med dubbla kuvert där arbetsgivaren skall öppna det inre. I var fall är det gnaska förfalskningsskyddat.

Nä, man får ju utdraget till sin folkbokföringsadress.
Dubbla kuvert gör ju ingen skillnad.

De a-givare som satt detta i system kräver att den sökande skriver under en fullmakt så att de själva kan begära ut utdraget.

Nej. Se https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/information-t...

"Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare."

Du har rätt. Men vad de gör då är att med hjälp av personnumret begära ut domar. Hur långt tillbaka i tiden går det?

Hade kanske varit bättre om arbetsgivare hade fått begära tillgång till delar av belastningsregistret och det prövas om de har behov av uppgifterna.

Har de fått tillgång så kan de bara få ut information om brott av vissa karaktärer, exempelvis ekonomisk brottslighet eller sexualbrott.

Den enskilde får möjlighet att ta del av samma information som arbetsgivaren har fått ta del av.

Därmed så får arbetsgivare del av bara det som de behöver veta, man har kontroll på vad och hur mycket som lämnas ut och man minskar/eliminerar risken för fusk.

Problemet? Det skulle kosta pengar att ta fram och hantera.

Krav på utdrag ur belastningsregistret ska följa samma principer som vid straffmätning,dvs enbart relevanta brott ska komma ifråga.

Vilka brott är relevanta i det enskilda fallet? Vem tänker du dig ska avgöra detta?

Tja, mord eller grov våldtäkt kanske är mer relevant än fortkörning. Vad tycker du själv?

En lag som kommer att ha ytterst begränsad effekt om den inte samtidigt förbjuder företagen att göra egna undersökningar (vilket den inte kommer). Jag har jobbat på domstol i många år och får dagligen långa listor med personnummer med en förfrågan om personen har, eller har haft, något mål vid domstolen. I mottagarlistan kan man se att meddelandet skickats till samtliga domstolar i Sverige. Om personen har åtlats för brott, varit i vårdnadstvist, skilt sig, eller vad det än kan tänkas vara för måltyp så kommer arbetsgivaren att ta del av det. Att tro att en reglering av belastningsregistren löser detta är naivt.

Intressant. Vilka företag skickar dessa förfrågningar? Finns ju inget som hindrar dig från att publicera dem offentligt på någon blogg eller liknande. Vilken domstol är det du arbetar på?

Det här är ett viktigt och efterlängtat förslag. SÄPO ska vara den myndighet som avgör vem som ska hållas borta från arbetsmarknaden och inte enskilda arbetsgivare. Det är fullständigt oacceptabelt att en privat arbetsgivare ska kunna rata en kvalificerad arbetssökande för att han gjort sig skyldig till grov fortkörning fem år tidigare,. Fy fan!

Förslaget är toppen! Men hur tänker ni som vill ha detta kvar? Om man begår ett brott som man sonat genom påföljd, ska man sedan dömmas ytterligare? Instämmer med Berra Borrare ovan!
citat
Förslaget innebär att man ska hitta en lösning där en arbetsgivare endast får begära att arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om det finns ett uttryckligt stöd för det i lag - till exempel när det gäller yrken där det är befogat. De lagliga möjligheter som finns i dag och som bland annat ger arbetsgivare möjlighet att genomföra registerkontroll av personer som ska jobba med barn påverkas alltså inte utan kommer fortsätta gälla.
slut citat
En sak till till, meddelande till dagensjuridik. Det heter belastningsregistret inte brottregistret.

I grunden är detta rätt, men tyvärr har utvecklingen i samhället medfört större risk för brott som sker från insidan. För de företsg som har möjlighet att få registerkontroller utförda på sin personal spelar detta kanske ingen roll, men jag tror inte att ett litet eller medelstort företag med nya krävande kunder skulle vara intressade att anställa en person som de senaste tre åren dömts för exempelvis våldsbrott eller förskingring. Detta trots att personen avtjänat staff. Man skulle som komplement i förändringen infoga en möjlighet att kunna söka dispens att få rätten att begära in dessa utdrag. Något sådant färslag finns inte idag

Man skulle också kunna godkänna att a-givaren fick besked om vederbörande dömts till > 2 års fängelse de senaste 5 åren eller så i stället för att låta dem sitta och gotta sig i folks fortkörningsböter. Med tanke på den vidriga förtalsepidemi som internet dragit med sig bör det dock vara förbundet med starka sekretesskrav och straffansvar.

According to this article, first job seekers should register in Arbetsformedlingen. Second should send application to Försäkringskassan. Third, scanning from Police department for finalised to a person as about bacterias , virus, Infectious diseases. Do need doctor certificate? and Court Judgement?

Förslaget är utmärkt, men bör utvidgas. Det finns andra privata aktörer som kräver utdrag, utan lagstöd, exempelvis TV-bolag och kampsportsklubbar. Registerutdrag ska endast kunna krävas av de aktörer som har direkt lagstöd, och förbudet bör omfatta även andra hemliga register.

Kan det inte vara i harmoni med att antalet brott har ökat lavivinartat. I varje fall anmälda brotten. Särskilt på TV-bolag.

Har du statistik på hur mycket det anmälda brotten på TV-bolag har minskat. Hur är det med antalet dömda på Facebook? Är det vikande siffror där också?

Kan det inte vara i harmoni med att antalet brott har ökat lavivinartat. I varje fall anmälda brotten. Särskilt på TV-bolag.

Det tarvar en förklaring till varför du anser att det är bra att företag inte ska ha den möjligheten. Varför anser du att det inte bör vara upp till den enskilde arbetsgivaren att själv kunna bestämma huruvida den vill ha någon tidigare brottsdömd i sitt företag eller inte? Vad har staten med den saken att göra?
Jag anser att det gränsar till rena kommunistfasoner att frånta en AG denna möjlighet. Dessutom så är det ju långt bättre för en AG att få ta del av ett belastningsutdrag, än att personen ska läsa t.ex. lexbase, som tar upp alla personer i domar, oavsett dessa är vittnen, målsägande eller tilltalad.
Oavsett om jag bedriver en juridisk byrå, en bilverkstad eller en pizzeria så är det väl upp till mig - som ägare - vad jag vill ha för arbetare i företaget, eller?
Om en AG inte, exempelvis, vill ha en person som förskingrat/stulit från tidigare AG eller en dömd våldtäktsman/sexualbrottsling tillsammans med sin personal etc. så ska det, på alla upptänkliga plan, vara helt och hållet upp till AG att avgöra det.
Däremot så anser jag att AG eventuellt bör påpeka att man avser ta ut registerutdrag från sökanden redan i ansökningstillfället, därmed slipper en AT att söka tjänsten om personen inte vill delge sitt belastningsregister.

Staten har lika mycket med det att göra som att staten inte vill att kvinnor, svarta, tidigare sjukskrivna o s v ska diskrimineras på arbetsmarknaden.

Vet inte varför svaret försvann, men jag provar igen. Så, du anser att det är "diskriminerande" att inte vilja anställda tidigare brottdömda personer? Du vet att det är frivilligt att begå en brottslig gärning va? Jämförelsen är bland det dummaste jag läst. Starta ett företag och anställ vem du vill, men låt AG i övriga företag anställa vilka som passar dem.

Ja, det är det! Någon jävla gång måste man anses ha sonat sitt brott. Även f d nazister e d som kommit på bättre tankar förtjänar en chans på arbetsmarknaden precis som de som varit utbrända och långtidssjukskrivna. Varför är det OK att avpollettera folk för ett simpelt bötesstraff flera år tillbaka i tiden men inte för att man är psykiskt sjuk eller något annat sekretessbelagt? 15% eller så av befolkningen är dömd för något brott. Är det rimligt att de ska leva på bidrag eller kriminalitet resten av sina liv? Är du fascist?

I det intellektuella kalhyggets högborg. Den som ropar rasist/faschist först vinner. Nu är det som så att brott preskriberas, vid olika tider beroende på brott. Nu är det inte så att kriminella gärningar är jämförbart med diskriminering i anställningssammanhang. Inte heller är det mitt ansvar att sätta en dömd kriminell person i arbete på mitt eget företag. - Något du hade begripit om du inte levt på någon annans intjänade lön i hela ditt liv.
Men, i mitt stilla sinne undrar jag varför det i så fall ska begränsad till just privata verksamheter? Varför är mina klienters rättssäkerhet eller varför ska mina anställdas säkerhet ställas på spel, när ex banker eller skolor undantas? Varför är inte mina rättigheter lika skyddsvärda? Varför ska jag riskera att t. ex. anställa en ekonomisk brottsling, när jag har ett personligt ansvar i mitt företag, eller riskera utsätta mina anställda för en sexualförbrytare?

Hördu. Jag tjänar runt 1½ miljon om året och klarar mig hyfsat på det och behöver inte leva på ngn annans lön, bara så du har det klart för dig. Sedan finns sådant som kallas "säkerhetsklassat yrke". Där får/måste a-givaren vända sig till säpo innan anställning för att få klartecken. Dagispersonal kontrollers mot belastningsregistret ENBART för övergreppsbrott o d. A-givaren får inte reda på om vederbörande kört för fort för 5 år sedan vilket är preskriptionstiden för brott belagda med dagsböter. Inte heller får du reda på om vederbörande är dömd för grovt rattfylleri vilket straffas med en månads fängelse och står kvar i registret i 10 år. Du ska inte sitta där och leka SÄPO eller kriminalvårdare själv utan det är en sak för staten!

Funkar även att sortera genom att personnummer skickas till samtliga tingsrätter och övriga av intresse.

En eventuell begränsning kommer inte att behöva "sätta några käppar i hjulet" då det redan idag finns företag som helt samlar in och lagligt säljer utdrag ur alla sökbara databaser. Det går fint att köpa informationen från dem. Detta innebär att en lagstiftning inte på något sätt tillför något. Den möjlighet jag nämner innebär att du dessutom får en rapport om allt annat av intresse där personen blivit dömt. Vi som ser en möjlighet med detta kommer fram ändå. Det viktiga är att inse att fortkörningsböter och liknande inte ska behöva påverka anställning. Det är allvarligare brott som kan vara av intresse, oj ja, det är oerhört viktigt att tidigt upplysa om att kontroll kommer att ske.

Sonat eller ej. Privat företag, avgör själv huruvida någon sonat eller inte. Är information som bör finnas att tillgå innan anställningsavtal ingås.
Ett gediget belastningsregister vittnar om vem personen är och dennes kapacitet.

Det gör en gedigen journal inom psykiatrin också men den har du inte med att göra.

Ännu ett tillkortakommande. Sjukjournaler är sekretesskyddade, det är inte domar. Dessutom så blir du intagen till Psykiatrin pga sjukdom - du begår ett brott med uppsåt. Begrip skillnaden!

En psykopat är inte sjuk. Bara ett svin. Varsågod och anställ en sådan så ska du få se vad det innebär!

Det hela handlar om riskbedömning. Vid vissa typer av brott är återfallsrisken klart högre än vid andra lagöverträdelser. En arbetsgivare är skyldig att minimera alla upptänkliga risker i verksamheten.

Jämför med privat sjukförsäkring då man måste ge försäkringsbolaget rätt att självständigt inhämta individens hälsomässiga status, dvs "medicinska belastingsregister" (alla journaler).

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.