Skip to content

Ny lag kan förbjuda arbetsgivare att kräva utdrag från brottsregistret - har ökat lavinartat

Allt fler arbetsgivare vill se utdrag ur brotts-registret innan de anställer någon. Regeringen planerar nu att införa ett förbud för arbetsgivare att kräva detta av en person som söker jobb. 

 

Antalet utdrag ur belastningsregistret som tas ut på egen begäran har ökat kraftigt på senare år - från 40 000 år 2003 till över 286 000 förra året.

Det huvudsakliga syftet med att begära ett utdrag ur belastningsregistret bedöms vara att individen "tvingas" visa upp det för en arbetsgivare som en förutsättning för att anställas.

Långtgående möjligheter
Enligt regeringen är detta en konsekvens av arbetsgivares "långtgående möjligheter att få tillgång till känsliga uppgifter i belastningsregistret på ett sätt som aldrig var avsett".

Regeringen anser att till exempel en person som har begått brott men sedan fått rätsida på sin tillvaro inte ska behöva hindras från att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet. 

Mot bakgrund av den lavinartade ökningen av registerutdrag har regeringen därför påbörjat beredningen av ett nytt lagförslag.

Kan vara befogat
Förslaget innebär att man ska hitta en lösning där en arbetsgivare endast får begära att arbetstagare uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om det finns ett uttryckligt stöd för det i lag - till exempel när det gäller yrken där det är befogat.

De lagliga möjligheter som finns i dag och som bland annat ger arbetsgivare möjlighet att genomföra registerkontroll av personer som ska jobba med barn påverkas alltså inte utan kommer fortsätta gälla. Samma sak gäller personer som ska tillträda till exempel säkerhetsklassade tjänster. 

Möjligheterna ska utredas
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att kartlägga frågan om när det kan finnas behov av ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt