Skip to content

Nu kan den som utsätts för kränkningar på nätet få statlig ersättning

Foto: Erik Nylander/TT

Nu kan den som har fallit offer för kränkningar på internet få statlig brottsskadeersättning. Vid årsskiftet infördes det nya brottet "olaga integritetsintrång" och sedan dess gäller samma regler även grovt förtal.

 

Vid årskiftet infördes det nya brottet "olaga integritetsintrång" som specifikt tar sikte på kränkningar som sker över internet - till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad.

Den som har fallit offer för olaga integritetsintrång kan ha rätt till brottsskadeersättning, alltså en statlig ersättning som kan betalas ut om till exempel gärningspersonen inte betalar skadestånd.

Ersättningen kan gälla så kallad kränkningsersättning men också till exempel kostnader för terapi och sjukskrivning.

Sedan årskiftet kan man få brottsskadeersättning för både olaga integritetsintrång och grovt förtal.

"Olaga integritetsintrång" kriminaliserar bland annat publicering och spridning av nakenbilder, bilder eller andra uppgifter som handlar om en persons sexliv, hälsotillstånd eller att en person har utsatts för ett allvarligt brott.

Bestämmelsen kriminaliserar även spridandet av uppgifter om en person som befinner sig i en mycket utsatt situation på något annat sätt.

 

FAKTA - statlig brottsskadeersättning

För att kunna få brottsskadeersättning måste brottet polisanmälas. Offret måste också ha uttömd andra möjligheterna till ersättning via till exempel försäkringar.

En ansökan måste skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter att

  • brottet begicks
  • förundersökningen lades ned eller
  • domen har vunnit laga kraft.

Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till sin 21-årsdag.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt