Skip to content

Mormor som tagit hand om barnbarn förlorar sjukersättning - jämställs med förvärvsarbete

Foto: Gorm Kallestad/TT

När Försäkringskassan fick reda på att den långtidssjukskrivna kvinnan tog hand om sina barnbarn på dagarna drog man in hennes sjukersättning eftersom detta kunde jämställas med ett arbete. Kvinnan har nu förlorat i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

 

Försäkringskassan beviljade den idag 58-åriga kvinnan sjukersättning år 2011 för psykiatriska besvär. I augusti 2015 beslutade dock Försäkringskassan att stoppa utbetalningarna och dra in ersättningen.

Försäkringskassan hänvisade till en dom i ett helt annat ärende från Norrköpings tingsrätt där det framgår att kvinnan har tagit hand om två av sina barnbarn, tre och fem år gamla, medan barnens mamma arbetade.

Av tingsrättsdomen framgår också att barnen inte har gått på förskola under perioden.

Motsvarade heltidsarbete
Enligt Försäkringskassan bevisade detta att kvinnan hade "förmåga till aktivitet som motsvarar ett heltidsarbete som dagbarnvårdare". Hon hade därmed arbetskapacitet och borde därmed inte få sjukersättning.

Kvinnan, å sin sida, ansåg att det inte gick att jämföra ett "vanligt" arbete med att ta hand om sina barnbarn i hemmamiljö i sin roll som mormor.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping som konstaterade att en daglig omvårdnad av barn i den åldern kräver sådana arbetsinsatser att det kan jämställas med ett förvärvsarbete. Förvaltningsrätten instämde därför i Försäkringskassans bedömning.

Mamman arbetade deltid
Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Jönköping som också slog fast att kvinnan i stor utsträckning hade tagit hand om sina barnbarn och att detta kunde jämställas med en arbetsförmåga.

Kammarrätten konstaterade dock att barnens mamma bara hade arbetat en deltid motsvarande tre fjärdedelar och att et därför inte var bevisat att mormodern verkligen hade tagit hand om barnen på heltid. Kammarrätten gick därför med på att kvinnan skulle få sjukersättning för en fjärdedel.

Ett av kammarrättsråden var dock skiljaktig och ville gå helt på kvinnans linje.

HFD prövar inte fallet
Även om omvårdnaden av barnbarnen kan jämställas med fysisk arbetsförmåga pekade den skiljaktiga domaren på att kvinnans psykiska problem inte nödvändigtvis innebär att kvinnan verkligen kunde anses ha en arbetsförmåga för den "öppna arbetsmarknaden".

Kvinnan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Gäller detta resonemang även omsorg och vårdnad av egna barn? I så fall borde man inte kunna vara sjukskriven samtidigt som man är förälder. Annat vore dock om hon hade varit förlamad men ändå hade kunnat gå med barn till lekplatsen...

Vad menar du Maria? Skulle man inte få vara sjukskriven om har egna barn? Jag hänger inte med i ditt resonemang.

Alla barn har två föräldrar. En far och en mor. Den förälder som inte är sjuk borde kunna ta större del i vardagsbestyren.

Alla barn har två biologiska föräldrar, men det finns inte två vårdnadshavare till alla barn.
(Inte heller alla barn som på papperet har två vårdnadshavare har garanterat båda tillgängliga i "vardagsbestyren".)

Och vad vill du ha sagt med det? På vilket sätt är du ensamstående? Har du gjort barn på alldeles egen hand?

Vad jag vill ha sagt med det? Precis vad jag skriver, att inte alla familjer har två föräldrar och att din kommentar "Alla barn har två föräldrar. En far och en mor. Den förälder som inte är sjuk borde kunna ta större del i vardagsbestyren." inte stämmer.
En förälder kan vara avliden.
En förälder kan ha struntat i sin föräldraroll och lämnat familjen.
En förälder kan vara missbrukare/sjuk/i fängelse/ eller av andra orsaker inte vara närvarande i familjen rent fysiskt. Och ja, det finns också föräldrar som skaffar barn på egen hand (insemination kallas det). Det finns alltså väldigt många situationer där ett barn bara har en förälder vilket gör att din kommentar ter sig mycket märklig.
Vilken av ovanstående situationer som gör att just jag är ensamstående är knappast relevant i sammanhanget.

Och ja, jag vet insemination är. Utan tjur inga kalvar.

Jag har varit med om att en i min omgivning blev av med sjukersättningen när denne fick barn. För om man klarade av att ta hand om ett barn så har man arbetsförmåga

Det verkar helt sjukt. Det tror jag knappt på. Finns det någon dom på det? Det måste väl ha överklagats. Bli av med sjukersättning för att man blir gravid och får barn?

Sjuk dom, men kanske kan sätta lite press på mammor som sjukskriven sig och undanhåller barn från den andra föräldern.

Men helt sjukt att föräldrar nu inte kan vara hemma med sjukt barn om de själva är sjuka

Nämen låter ju jättebra! Då får alla föräldrar som är hemma med sina barn rätt till pension för den tiden!? Det jämställs ju med förvärvsarbete tydligen att ta hand om egna telingar
Kan bara säga att detta samhälle är vansinnigt.

Här ställer mormor upp och har barnbarnen för att mamma ska kunna försörja familjen. Så små barn sover också en del av dagen, då mormor också kan ta en behövlig vila. Att passa sina barnbarn i egna hemmet är inte i närheten av de krav som ställs i yrkeslivet på den psykiska hälsan!!! Det finns baskemej varesej arbetskamrater eller arbetsgivare som tar hänsyn till ens psykiska mående, för det syns inte på utsidan. Man är bara avundsjuk på att ngn får ta det lugnare o jobba mindre, skitsnacket går bakom ryggen, och det säger mycket om att man inte vet vilket helvete det är att ha psykisk ohälsa!
Yttra er bara när ni själv har erfarenheter därav, Tack!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.