Skip to content

Mormor som tagit hand om barnbarn förlorar sjukersättning - jämställs med förvärvsarbete

Foto: Gorm Kallestad/TT

När Försäkringskassan fick reda på att den långtidssjukskrivna kvinnan tog hand om sina barnbarn på dagarna drog man in hennes sjukersättning eftersom detta kunde jämställas med ett arbete. Kvinnan har nu förlorat i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

 

Försäkringskassan beviljade den idag 58-åriga kvinnan sjukersättning år 2011 för psykiatriska besvär. I augusti 2015 beslutade dock Försäkringskassan att stoppa utbetalningarna och dra in ersättningen.

Försäkringskassan hänvisade till en dom i ett helt annat ärende från Norrköpings tingsrätt där det framgår att kvinnan har tagit hand om två av sina barnbarn, tre och fem år gamla, medan barnens mamma arbetade.

Av tingsrättsdomen framgår också att barnen inte har gått på förskola under perioden.

Motsvarade heltidsarbete
Enligt Försäkringskassan bevisade detta att kvinnan hade "förmåga till aktivitet som motsvarar ett heltidsarbete som dagbarnvårdare". Hon hade därmed arbetskapacitet och borde därmed inte få sjukersättning.

Kvinnan, å sin sida, ansåg att det inte gick att jämföra ett "vanligt" arbete med att ta hand om sina barnbarn i hemmamiljö i sin roll som mormor.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping som konstaterade att en daglig omvårdnad av barn i den åldern kräver sådana arbetsinsatser att det kan jämställas med ett förvärvsarbete. Förvaltningsrätten instämde därför i Försäkringskassans bedömning.

Mamman arbetade deltid
Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Jönköping som också slog fast att kvinnan i stor utsträckning hade tagit hand om sina barnbarn och att detta kunde jämställas med en arbetsförmåga.

Kammarrätten konstaterade dock att barnens mamma bara hade arbetat en deltid motsvarande tre fjärdedelar och att et därför inte var bevisat att mormodern verkligen hade tagit hand om barnen på heltid. Kammarrätten gick därför med på att kvinnan skulle få sjukersättning för en fjärdedel.

Ett av kammarrättsråden var dock skiljaktig och ville gå helt på kvinnans linje.

HFD prövar inte fallet
Även om omvårdnaden av barnbarnen kan jämställas med fysisk arbetsförmåga pekade den skiljaktiga domaren på att kvinnans psykiska problem inte nödvändigtvis innebär att kvinnan verkligen kunde anses ha en arbetsförmåga för den "öppna arbetsmarknaden".

Kvinnan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

 

  • Stefan Wahlberg
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt